• 2014 Global Consumer Insurance Survey

  Vi ser på, hvordan stærkere kunderelationer og en forbedret oplevelse på tværs af salgskanaler kan give forsikringsselskaberne en konkurrencemæssig fordel.

 • Building a better retirement world

  Hvordan kan pensionsudbydere og politikere efter krisen forbedre det globale pensionssystem ved at fokusere på kunderne?

 • Insights into cybersecurity and risk (Del 2)

  Den anden af vores to rapporter om cybersikkerhed ser på cyberansvarsforsikring og på, hvordan forsikringsselskaber og reassurandører inkluderer garantier og risikoreduktion i risikovurderingen.

 • European Solvency II survey 2014

  Implementeringsdatoen for Solvens II-direktivet nærmer sig, og de europæiske forsikringsselskaber arbejder målrettet for at opfylde kravene. Se hvilke lande der er længst med forberedelserne.

 • Eurozone Forecast: Outlook for Financial Services – Spring 2014

  Vores forårsprognose for den finansielle sektor ser på, hvad den seneste udvikling på de finansielle markeder betyder for regionens banker, kapitalforvaltningsselskaber og forsikringsselskaber.

 • 2014 Global insurance outlook

  Hvad har 2014 i vente for den globale forsikringsindustri efter en periode med økonomisk usikkerhed? Det ser vi på i vores seneste forsikringsprognose.

 • 2014 Asia-Pacific insurance outlook

  Ændringer i forsikringsbranchen vil give nye udfordringer og muligheder i Asien-Pacific regionen. Vi ser på, hvordan forsikringsselskaberne kan opnå profitabel vækst i 2014.

 • Flere genforsikringsselskaber støttet af investeringsselskaber

  Den nye struktur hjælper ledere med at øge aktiver under forvaltning samt permanent kapital. Investorerne får også et højere afkast samt nyder likviditets- og skattemæssige fordele.

 • Forsikring i en digital verden

  Den digitale teknologi medvirker til at ændre forbrugernes adfærd og foranlediger forsikringsbranchens ledere til at revurdere deres forretningsmodeller. Vi ser i vores undersøgelse på forsikringsbranchens digitale kompetencer og fremtidige udvikling.

Globalt forsikringsmarked - enormt potentiale

Trods finanskriser og opsigtsvækkende konkurser står det globale forsikringsmarked forbavsende stærkt. Lave renter kombineret med relativt lave afkast på investeringerne har ganske vist hæmmet væksten, men efterspørgslen efter forsikringsydelser er stadig høj.

Vil du vide mere? Vi deler gerne vores indsigt i forsikringsmarkederne rundt omkring i verden.

Gør det rigtige i en tid med nye regler
Ligesom banksektoren står forsikringsbranchen også over for en lang række nye love og regler, som tvinger virksomhedslederne til at handle. Dette kombineret med øget konkurrence betyder, at forsikringsselskaber nu revurderer alt lige fra kernemarkeder til produktporteføljer.

En løsning, som mange forsikringsselskaber vælger, er at tilegne sig nye forretningsprocesser og teknologi og udvikle virksomhedsmodeller, som lever op til Solvency II. På den måde skabes nye ydelser og markeder.
Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information om vores ydelser.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.