• Eurozone Forecast: Outlook for financial services - forår 2015

  Vores forårsprognose for den finansielle sektor ser på, hvad den seneste udvikling på de finansielle markeder betyder for regionens banker, kapitalforvaltere og forsikringsselskaber. Læs mere.

 • Towards profitability—European general insurance

  Vores første publikation vedrørende den europæiske skadesforsikringsindustri undersøger de forhold, der påvirker forsikringsselskaberne i 2015, samt mulighederne for at opnå lønsomhed.

 • 2015 global insurance outlook

  Dette års udfordringer omfatter prispres og pressede overskudsgrader. Det får mange forsikringsselskaber til at investere kraftigt i analyseværktøjer, cloud computing og anden teknologi.

 • Udfordringer og vækstparametre for forsikringsselskaberne frem mod 2020

  Vores undersøgelse blandt ledere inden for økonomi, regnskab og forsikring identificerer de globale forsikringsselskabers væsentligste udfordringer og vækstparametre over de kommende fem år.

 • 2014 Global Consumer Insurance Survey

  Vi ser på, hvordan stærkere kunderelationer og en forbedret oplevelse på tværs af salgskanaler kan give forsikringsselskaberne en konkurrencemæssig fordel.

 • Building a better retirement world

  Hvordan kan pensionsudbydere og politikere efter krisen forbedre det globale pensionssystem ved at fokusere på kunderne?

 • Insights into cybersecurity and risk (Del 2)

  Den anden af vores to rapporter om cybersikkerhed ser på cyberansvarsforsikring og på, hvordan forsikringsselskaber og reassurandører inkluderer garantier og risikoreduktion i risikovurderingen.

 • European Solvency II survey 2014

  Implementeringsdatoen for Solvens II-direktivet nærmer sig, og de europæiske forsikringsselskaber arbejder målrettet for at opfylde kravene. Se hvilke lande der er længst med forberedelserne.

 • 2014 Global insurance outlook

  Hvad har 2014 i vente for den globale forsikringsindustri efter en periode med økonomisk usikkerhed? Det ser vi på i vores seneste forsikringsprognose.

Globalt forsikringsmarked - enormt potentiale

Trods finanskriser og opsigtsvækkende konkurser står det globale forsikringsmarked forbavsende stærkt. Lave renter kombineret med relativt lave afkast på investeringerne har ganske vist hæmmet væksten, men efterspørgslen efter forsikringsydelser er stadig høj.

Vil du vide mere? Vi deler gerne vores indsigt i forsikringsmarkederne rundt omkring i verden.

Gør det rigtige i en tid med nye regler
Ligesom banksektoren står forsikringsbranchen også over for en lang række nye love og regler, som tvinger virksomhedslederne til at handle. Dette kombineret med øget konkurrence betyder, at forsikringsselskaber nu revurderer alt lige fra kernemarkeder til produktporteføljer.

En løsning, som mange forsikringsselskaber vælger, er at tilegne sig nye forretningsprocesser og teknologi og udvikle virksomhedsmodeller, som lever op til Solvency II. På den måde skabes nye ydelser og markeder.
Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information om vores ydelser.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.

Tjekliste til årsrapporten 2014

EY - Tjekliste til aarsrapporten 2014Download (pdf, 924 kB) tjekliste over formelle krav til indhold af finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

 

Tjekliste til årsrapporten 2014 - IFRS

EY - IFRS - Tjekliste til aarsrapporten 2014Download (pdf, 2 MB) tjekliste til IFRS formelle krav til finansielle virksomheder.