• 2016 Latin America insurance outlook

  Despite sluggish growth and inflation in key markets, the outlook for Latin America remains relatively bright, driven in part by low market penetration.

 • Put our capital optimization services to work

  Our capital optimization recommendations cover key strategic financial and operational drivers of insurers’ capital positions and the associated business processes.

 • Insurance opportunities in sub-Saharan Africa

  The economic outlook is buoyant, but insurers in the region need to address key challenges and risks to take full advantage of the growth potential.

 • 2016 US life-annuity insurance outlook

  US life-annuity insurers will enter 2016 in good financial condition, but facing exponential changes from rapid advances in technology, rising customer expectations and growing competition.

 • 2016 US property-casualty insurance outlook

  Social media, analytics and telematics will continue to transform the market landscape, recalibrating customer expectations and opening new ways to reach and acquire clients.

 • Building sustainability in insurance

  Learn how insurers can take a sustainable approach by incorporating climate change into their business models, expanding microinsurance offerings and more.

 • Forandring i forsikringskrav

  Mange ser kundens oplevelse af forsikringskrav som det næste niveau i konkurrenceevnen. For at forbedre deres skadesstyring må forsikringsselskaber besvare tre kritiske spørgsmål.

 • Consumerization and the digital enterprise

  De fleste forsikringsselskaber har høje digitale ambitioner, men der har været en betydelig kløft mellem investeringer og de opnåede resultater. Vi udforsker, hvad der skal ændres for at opnå succes.

 • Eurozone Forecast: Outlook for financial services - forår 2015

  Vores forårsprognose for den finansielle sektor ser på, hvad den seneste udvikling på de finansielle markeder betyder for regionens banker, kapitalforvaltere og forsikringsselskaber. Læs mere.

Globalt forsikringsmarked - enormt potentiale

Trods finanskriser og opsigtsvækkende konkurser står det globale forsikringsmarked forbavsende stærkt. Lave renter kombineret med relativt lave afkast på investeringerne har ganske vist hæmmet væksten, men efterspørgslen efter forsikringsydelser er stadig høj.

Vil du vide mere? Vi deler gerne vores indsigt i forsikringsmarkederne rundt omkring i verden.

Gør det rigtige i en tid med nye regler
Ligesom banksektoren står forsikringsbranchen også over for en lang række nye love og regler, som tvinger virksomhedslederne til at handle. Dette kombineret med øget konkurrence betyder, at forsikringsselskaber nu revurderer alt lige fra kernemarkeder til produktporteføljer.

En løsning, som mange forsikringsselskaber vælger, er at tilegne sig nye forretningsprocesser og teknologi og udvikle virksomhedsmodeller, som lever op til Solvency II. På den måde skabes nye ydelser og markeder.
Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information om vores ydelser.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.

Tjekliste til årsrapporten 2015

EY - Forsikringsselskaber og tvaergaaende pensionskasser - Tjekliste til aarsrapporten 2015Download (pdf, 723 kB) tjekliste over formelle krav til indhold af finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

 

Tjekliste til årsrapporten 2015 - IFRS

EY - IFRS - Tjekliste til aarsrapporten 2015Download tjekliste (pdf, 697 kB) til IFRS formelle krav til finansielle virksomheder.