• Building a better retirement world

  Few countries have implemented pension and retirement solutions that sufficiently account for fundamental demographic changes. How can governments ensure the financial well-being of retirees?

 • Dynamik: brobygning

  Der eksisterer stadig kæmpe forskelle og uligheder rundt omkring i verden. Hvad gør udviklingseksperter for at udjævne disse forskelle?

 • Ændringsstyring inden for uddannelse og politi

  I det seneste nummer af Citizen Today, ser vi på ændringsstyring. Hvordan kan teknologien forbedre uddannelsessystemerne? Og hvordan kan politiet implementere reformer?

 • Samarbejde med the World Bank Group om fattigdomsbekæmpelse

  Læs, hvordan vi bistår the World Bank Group med at opfylde det dobbelte mål: at bekæmpe fattigdom og fremme fælles velstand.

 • Citizen Today special edition: building a better
  working world

  Vores teams fokuserer på at løse verdens mest komplekse problemer og hjælper derved regeringerne med at opbygge mere inkluderende samfundsøkonomier og levere mere effektive og tilgængelige offentlige ydelser.

 • Vækst med afsæt i innovation

  Hvordan kan virksomhederne øge værdien af den offentlige udviklingsstøtte og skabe bedre betingelser for privat finansiering af innovation?

 • Citizen Today: særnummer om globale reformer

  "Reshaping our world", et særnummer af Citizen Today, bringer interviews med statsledere fra hele verden med fokus på globale reformer.

 • Worldwide Women Public Sector Leaders Network

  Kvinderne er fortsat underrepræsenterede på ledelsesniveau i den offentlige sektor. Dette netværk sigter mod at gøre det nemmere for kvinderne at skabe globale kontakter.

 • Implementering af omkostningsreduktioner

  Vi har undersøgt, hvordan offentlige organisationer arbejder med at implementere omkostningsreduktionsprojekter og særligt, hvilke udfordringer og dilemmaer, de offentlige ledere oplever i forbindelse med implementeringen af sådanne projekter.

Government & Public Sector

Udfordringen i at udrette mere med mindre

De offentlige beslutningstagere opererer i en verden i hastig forandring. En ændret befolkningssammensætning, urbanisering og klimaforandringer er blot nogle af de tendenser, der er med til at nydefinere offentlig ledelse i det 21. århundrede.

Samtidig har finanskrisen fortsat efterdønninger verden over i form af stramme budgetter, stagnerende vækst og høj arbejdsløshed.

Vores Government and Public Sector-praksis sigter mod at være den offentlige sektors foretrukne samarbejdspartner i håndteringen af disse forandringer. Vi forstår de problemstillinger, den offentlige sektor står over for, og kan levere løsninger med varig effekt.

Vi hjælper den offentlige sektor med at håndtere en verden i forandring.
Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information om vores ydelser.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app for mobile devices.

Citizen Today: the case for change

EY - Citizen Today: Managing change in education and police systems

I det seneste nummer af Citizen Today ser vi på ændringsstyring. Hvordan kan teknologien forbedre uddannelsessystemerne? Og hvordan kan politiet implementere reformer?

Se tidligere udgaver.