• Citizen today: G20 special edition

  I dette nummer af Citizen Today ser vi på nogle af de emner, som verdens ledere kommer til at diskutere på det kommende G20-topmøde.

 • Building better budgets

  Effektive budgetinstitutioner er en grundpille i ethvert lands offentlige økonomistyringssystem. Vi præsenterer vores globale kompetencer og serviceydelser inden for offentlig økonomistyring.

 • Building a better retirement world

  Kun få lande har indført pensionsløsninger, der i tilstrækkelig grad tager højde for de fundamentale demografiske ændringer. Hvordan kan staten sikre pensionisterne økonomisk?

 • Samarbejde med the World Bank Group om fattigdomsbekæmpelse

  Læs, hvordan vi bistår the World Bank Group med at opfylde det dobbelte mål: at bekæmpe fattigdom og fremme fælles velstand.

 • Worldwide Women Public Sector Leaders Network

  Kvinderne er fortsat underrepræsenterede på ledelsesniveau i den offentlige sektor. Dette netværk sigter mod at gøre det nemmere for kvinderne at skabe globale kontakter.

 • Implementering af omkostningsreduktioner

  Vi har undersøgt, hvordan offentlige organisationer arbejder med at implementere omkostningsreduktionsprojekter og særligt, hvilke udfordringer og dilemmaer, de offentlige ledere oplever i forbindelse med implementeringen af sådanne projekter.

 • Gør støttearbejdet bedre

  Organisationer er tilbageholdende med at give støtte uden at kunne spore resultaterne. Læs hvordan effekten af støttearbejde kan dokumenteres.

 • De 10 største risici og muligheder: government and public sector

  Risiko fortsætter med at dominere dagsordenen: finanspolitik, recession, bæredygtighed, sikkerhed. Men hvad er mulighederne? Vi ser på de 10 største risici og muligheder inden for sektoren.

 • EY 2012 Attractiveness Surveys

  Globaliseringen er i gang med at ændre vores verden. I en serie af rapporter, der dækker Europa, Afrika, Indien og Kasakhstan, fortæller vi om, hvilke regioner og lande, der er mest interessante for de udenlandske investorer.

Government & Public Sector

Udfordringen i at udrette mere med mindre

De offentlige beslutningstagere opererer i en verden i hastig forandring. En ændret befolkningssammensætning, urbanisering og klimaforandringer er blot nogle af de tendenser, der er med til at nydefinere offentlig ledelse i det 21. århundrede.

Samtidig har finanskrisen fortsat efterdønninger verden over i form af stramme budgetter, stagnerende vækst og høj arbejdsløshed.

Vores Government and Public Sector-praksis sigter mod at være den offentlige sektors foretrukne samarbejdspartner i håndteringen af disse forandringer. Vi forstår de problemstillinger, den offentlige sektor står over for, og kan levere løsninger med varig effekt.

Vi hjælper den offentlige sektor med at håndtere en verden i forandring.
Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information om vores ydelser.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app for mobile devices.

Vi holder dig opdateret

Økonomisk styring i kulturinstitutioner

Læs vigtigheden af at opstille budget ud fra de mål, man som ledelse vil styre efter i artiklen skrevet af blandt andre Søren Peter Nielsen, partner i EY.

Citizen today: G20 special edition

EY - Citizen today: the economic of behavior RHF

I dette nummer af Citizen Today ser vi på nogle af de emner, som verdens ledere kommer til at diskutere på det kommende G20-topmøde.