Government & Public Sector

Udfordringen i at udrette mere med mindre

De offentlige beslutningstagere opererer i en verden i hastig forandring. En ændret befolkningssammensætning, urbanisering og klimaforandringer er blot nogle af de tendenser, der er med til at nydefinere offentlig ledelse i det 21. århundrede.

Samtidig har finanskrisen fortsat efterdønninger verden over i form af stramme budgetter, stagnerende vækst og høj arbejdsløshed.

Vores Government and Public Sector-praksis sigter mod at være den offentlige sektors foretrukne samarbejdspartner i håndteringen af disse forandringer. Vi forstår de problemstillinger, den offentlige sektor står over for, og kan levere løsninger med varig effekt.

Vi hjælper den offentlige sektor med at håndtere en verden i forandring.
Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information om vores ydelser.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app for mobile devices.

Citizen Today: the case for change

EY - Citizen Today: Managing change in education and police systems

I det seneste nummer af Citizen Today ser vi på ændringsstyring. Hvordan kan teknologien forbedre uddannelsessystemerne? Og hvordan kan politiet implementere reformer?

Se tidligere udgaver.