• US cost impact of an untrustworthy digital ad supply chain

  Fraudulent impressions, infringed content and malvertising cost the US digital marketing, advertising and media industry an estimated $8.2 billion annually. Read more.

 • Spotlight on Profitable Growth Volume VIII

  The media and entertainment industry is poised to generate one of the best profit margins in 2015 compared to leading stock market indices.

 • Ny vækstbølge for medie- og underholdningsbranchen

  Den stigende udbredelse af de digitale medier på de nye vækstmarkeder giver medie- og underholdningsvirksomhederne mulighed for at komme med på en ny vækstbølge.

 • Digital drives the agenda, data delivers insights

  Medievirksomhederne fokuserer igen på vækst. Vi har interviewet en lang række førende virksomheders økonomidirektører for at finde ud af, hvor stor en rolle den digitale teknologi og dataanalyse spiller.

 • Fastholdelse af det digitale lederskab

  Hvordan kan medievirksomhederne tage den nye teknologi til sig? Vi diskuterer intelligente teknologiske strategier for vækst, forretningsmodeller og kundeengagement.

 • Fremtidens TV

  Seks tendenser, fra fjernsynskiggeri i store mængder til flerskærmsoplevelser, kommer til at tegne fremtidens TV. Er du parat?

 • Kend din kunde og tag ejerskab over dine data

  Læs om dataejerskab og domænekonsolidering inden for digital dataanalyse.

 • Digital agility now!

  Medieselskabernes digitale omsætning vil overhale omsætningen fra de traditionelle kanaler i 2015. Læs mere om de virksomheder, der har taget mobile-social-cloud- og big data-teknologierne til sig, for at opnå øget fleksibilitet.

 • Skat i det nye digitale miljø

  Hold dig opdateret om ændringer i dit digitale miljø og tag hånd om de skattemæssige konsekvenser, før du udsætter dig for finansielle risici og skattemæssig kontrol.

Media & Entertainment

At drive forretning i en digital verden

I en branche, der er synonym med kreativitet og innovation, kræver det en hel del at skille sig ud. Man er nødt til at anvende den nyeste teknologi, udvikle nye distributionsmodeller og tilfredsstille de stadigt mere krævende forbrugere. 

Samtidig skal omkostningerne styres, interessenternes forventninger overgås og ny lovgivning overholdes.

Der er altid en ny udfordring rundt om hjørnet.

EY’s Global Media & Entertainment Center kan hjælpe. Vi har sammensat et globalt team af 7.500 brancheeksperter med indgående erfaring inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Vores netværk af eksperter samarbejder og deler viden på tværs af grænser med henblik på at levere ensartet service af høj kvalitet og udnytte vores førende markedsposition til at forsyne dig med hurtig og pålidelig information.

Vi kan hjælpe inden for følgende hovedområder:


 • Implementering af nye forretningsmodeller

  Den hastige udvikling på det digitale marked stiller nye krav til systemer og processer. Flere og flere medie- og underholdningsvirksomheder indser, at deres organisationer, processer og værktøjer er forældede i forhold til at understøtte de nye digitale forretningsmodeller.

  Vi hjælper vores kunder med at:

  • Udvikle processer og organisatorisk infrastruktur med den nødvendige fleksibilitet til at kunne følge med den digitale innovation.
  • Vurdere og forbedre systemer, processer og politikker på tværs af traditionelle og digitale platforme.
  • Udvikle systemer til styring af intellektuelle ejendomsrettigheder.
  • Anvende systemer, som styrer hvilke rettigheder, der kan anvendes hvornår, hvor og i hvilke formater.
  • Automatisere rettighedssystemer med henblik på at øge produktionstiden og mindske risikoen for kontraktbrud.
  • Fokusere på digital udbudsstyring, som sikrer, at medieaktiver nemt kan findes og distribueres på tværs af medieplatforme.
  • Forbedre dataregistreringen med henblik på at understøtte nye forretningsmodeller og fremskynde beslutningstagningen.

  Relateret indhold:

 • Opretholdelse af omkostningsdisciplin

  I takt med at nye forretningsmodeller udvikles, tager medie- og underholdningsvirksomhederne deres organisationsstruktur op til fornyet overvejelse. Virksomhederne fokuserer ikke kun på, hvordan de gør tingene, men også på hvad de gør — aktiviteter der bevarer deres kerneprodukter og -brands.

  Nogle virksomheder undersøger, hvilke interne processer der kan outsources eller på anden måde uddelegeres uden at påvirke kerneprodukter og -ydelser.

  Vi hjælper vores kunder med at:

  • Vurdere omkostningskontrollerende tiltag med henblik på at skabe øget værdi.
  • Overgå til outsourcing, co-sourcing og/eller shared services.
  • Gennemføre scenariebaseret planlægning og budgettering med henblik på at forbedre omkostningseffektiviteten.

  Relateret indhold:

 • Vækstmuligheder på emerging markets

  I takt med at de udviklede markeder er blevet modne, søger medie- og underholdningsvirksomhederne nye vækstmuligheder. Mange finder sådanne muligheder på emerging markets, herunder BRIC-landene og Next Eleven-landene.

  Emerging markets står for en voksende andel af den globale økonomi og forventes at være drivkræfterne bag verdensøkonomien i de kommende år.

  I takt med at middelklassen vokser og medieforbruget stiger, er det blevet stadigt mere interessant for de globale medie- og underholdningsvirksomheder at undersøge mulighederne på emerging markets.

  Med de mange muligheder følger imidlertid betydelige risici og udfordringer, fra lokal konkurrence til utilstrækkelig selskabsledelse, besvigelser, korruption og utilstrækkelig beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

  Vores globale team står parat til at hjælpe dig med at navigere rundt på disse markeder, så du kan forfølge dine muligheder med mindst mulig risiko.

  Relateret indhold:Kontakt os

Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.

Key in lock

Webcast: Digital lockers and distribution

Se kort resumé af vores webcast og få mere information.