Power & Utilities

Vi hjælper med at håndtere forandringer i energisektoren

Energiselskaber verden over står over for en tredobbelt udfordring med at forbedre deres resultater på miljøområdet, holde forbrugernes omkostninger nede og opretholde systemernes driftssikkerhed.

Vores Global Power & Utilities Center kan hjælpe dig med at håndtere de kommende forandringer og de udfordringer, der følger med. Vi har mere end 3.500 energieksperter fordelt over hele verden, som kan hjælpe dig med at udvikle en strategi, der sikrer dig fremtidig vækst.

De væsentligste aktuelle udfordringer i energisektoren omfatter blandt andet:


 • Produktionsændringer og netværksfornyelse

  Med et voksende politisk pres for at reducere CO2-udledningen har energisektoren en unik mulighed for at gennemføre en fuldstændig omlægning af produktionen i løbet af de kommende 30 år ved hjælpe af forskellige teknologier. Men den aldrende infrastruktur betyder, at der skal træffes vigtige investeringsbeslutninger allerede i dag.

  Disse beslutninger vil påvirke hele værdikæden i forbindelse med, at netværkene tilpasses forskellige krav fra producenter og leverandører.

  Selskaberne overvejer i øjeblikket, hvordan de skal reagere på introduktionen af lavemissionsteknologier, herunder om de selv skal udvikle eller købe sig til disse.

  I forhold til det helt centrale krav om at fastholde forsyningssikkerheden står energiselskaberne over for følgende udfordringer:

  • Træffe beslutning om det bedste produktionsmix for et givent marked
  • Navigere imellem forskellige politiske systemer fra land til land
  • Finansiere køb eller opbygning af lavemissionsanlæg
  • Styre risici i forbindelse med store anlægsprojekter
  • Inddrage kunderne i overvejelserne omkring en fremtid med lave CO2-udledninger.

  Relateret indhold:

 • Kapitalfremskaffelse i krisetider

  Energisektoren er ekstremt kapitalintensiv. Fordelingen af den tilgængelige kapital og adgangen til nye finansieringskilder vil få voksende betydning i løbet af de kommende ti år.

  Der skal investeres massivt i at:

  • Udskifte den eksisterende kapacitet under hensyntagen til miljøet
  • Forny og opgradere infrastrukturen
  • Omlægge eksisterende netværk til intelligente netværk.

  I kølvandet på den globale finanskrise har energiselskaberne været under voksende pres for at konsolidere sig. Det har medført en lang række frasalg i Europa og en ny konsolideringsrunde i Nordamerika.

  På længere sigt skal energiselskaberne rejse store mængder kapital fra mange nye investorer og samtidig forsøge at fastholde deres kreditvurderinger.

  Relateret indhold:Kontakt os

Ønsker du yderligere information om Power & Utilities, er du altid velkommen til at kontakte os.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.

Vi holder dig opdateret

Energi & Forsyning

EY - Energi og Forsyning - oktober 2014Download vores seneste udgave af Energi & Forsyning (pdf, 4 MB).