• Private equity roundup for Africa 2015

  Interessen for Afrika har aldrig været højere, og investorernes stærke interesse fortsætter.

 • Private Equity, Public Exits, 1. kvartal 2015

  De globale børsnoteringer oplevede afdæmpet efterspørgsel i 1. kvartal 2015, og også noteringer af kapitalfondsejede selskaber tog en pause. Trods denne afdæmpning ligger aktiviteten dog fortsat på et pænt niveau.

 • Private equity roundup for China

  Kinas skifte fra eksport til indenlandsk forbrug har sænket væksten men samtidig åbnet op for nye muligheder. Læs mere i vores Private Equity Roundup-rapport for Kina.

 • CFO’en kan bidrage til at skabe konkurrencefordele for kapitalfondene

  I en tid hvor private equity-investorerne udvider deres fokus til den operationelle effektivitet, kan CFO’en gøre en forskel. Læs mere i vores 2015-undersøgelse af de globale kapitalfonde.

 • Fondsejede virksomheder skaber mere vækst

  Det tegner til at blive et stort exit-år for de europæiske PE-fonde i 2014, hvis man kigger tilbage på de skabte resultater i 2013. Selskaberne i fondenes porteføljer fortsætter med at være langt mere rentable end tidligere og stiger mere i værdi end tilsvarende børsnoterede virksomheder.

 • Private equity i Nordamerika

  Vores undersøgelse dækker børsnoteringer i 2013 og fremhæver fleksibiliteten i PE-modellen og dens evne til at skabe merafkast gennem en fuldstændig økonomisk cyklus.

 • Private equity i Latinamerika

  Selv om den samlede aktivitet faldt i 2013, viste IPO-markedet en positiv udvikling, og kapitalfondene klarer sig fortsat bedre end sammenlignelige børsnoterede virksomheder.

 • Private Equity Capital Confidence Barometer

  Forventningerne til fremskaffelse af kapital og overtagelser er for opadgående, men der er fortsat udfordringer, herunder i forhold til at få afhændet de senere års efterslæb af salgsmodne selskaber.

 • Private Equity, Public Exits, 1. kvartal 2014

  Robuste aktiemarkeder og udbredt optimisme blandt investorerne resulterede i det største antal globale børsnoteringer i årets første kvartal i tre år.

Private Equity

Private equity: succes i en ny tid

Kapitalfondene arbejder under stadigt mere usikre forhold. Den globale finanskrise har først og fremmest lært dem at forvente det uventede.

Hvordan afvejer man købs- og salgsmuligheder og ekspanderer på nye markeder, samtidig med at man fastholder fokus på at skabe værdi i de eksisterende porteføljer – alt imens man tager hånd om en øget regel- og risikobyrde? Er din virksomhed strategisk positioneret? Se hvordan vi kan hjælpe dig med at adressere de problemstillinger og tendenser, der påvirker private equity-branchen, herunder:


 • At skabe værdi i private equity investeringer

  De virksomheder, som har succes med at skabe værdi i deres porteføljer — og dermed gode afkast — har lettest ved at tiltrække frisk kapital.

  Lige som de fleste andre brancher er private equity-sektoren ikke immun over for den fortsatte makroøkonomiske usikkerhed, herunder gældskrisen i USA og Europa.

  Private equity-branchen er dog ganske modstandsdygtig og smidig og har vist evne til at modstå uventede begivenheder. Det er derfor ikke underligt, at kapitalfondene er kommet ud af krisen med fornyet fokus på organisk omsætningsvækst, som man vil realisere igennem en ny tilgang i forhold til porteføljevirksomhederne.

  Kapitalfondene får således igen mulighed for at vise, at det aktive ejerskab — som påvist af vores undersøgelser i både Nordamerika og Europa giver branchen mulighed for at skabe stærkere og mere lønsomme virksomheder. De institutionelle investorer søger i stigende grad eksponering mod Latinamerika — specielt Brasilien — med henblik på at starte eller udvide private equity-investeringer i denne region.

  Dette giver anledning til at stille følgende spørgsmål: Er resten af verden på vej til at kopiere private equity-modellen på de nye vækstmarkeder? Vi mener ja. Se hvorfor.

 • PE-backed IPO-aktivitet

  En børsnotering kan være en af de bedste måder at rejse kapital på for vækstvirksomheder. Det er dog en beslutning, der kræver grundig overvejelse, og de førende virksomheder ser en børsnotering som en forandringsproces snarere end en ren finansieringsøvelse.

  Få dybere indsigt i de markedstendenser, som påvirker børsnoteringen af kapitalfondsejede virksomheder, transaktionsaktiviteten, investorernes forventninger mv.

   

   

 • Private equity-muligheder på vækstmarkederne

  Vi rådgiver ledere og investorer i kapitalfonde om de tendenser, udfordringer og muligheder, der udspiller sig på de nye vækstmarkeder.

  Se nedenstående enkeltafsnit for at få et billede af hvor branchen befinder sig og, ikke mindst, hvor den er på vej hen:

  1. Private equity i Afrika
  2. Private equity i Indien
  3. Private equity i Latinamerika
  4. Private equity i Kina
  5. Private equity i Brasilien
 • Risikostyring — for muligheder

  Vi ved, at du bekymrer dig om de risici, der er forbundet med regulering og compliance.

  Samtidig med at markedsturbulensen og prispresset forandrer landskabet, stimulerer de selv samme kræfter imidlertid konkurrencen og skaber nye muligheder.

  Vores undersøgelser viser, at mange førende virksomheder udvikler strategier, der sigter mod at afveje risici og muligheder.

  Arbejdet med vores kunder har vist, at der er behov for at ændre branchens risikoprocesser, på samme måde som det er sket med økonomi-, produktions- og forsyningskædeprocesserne.

  Målsætningen er at opnå en bedre dækning af de væsentligste risici.

  Lær mere om at omsætte risici og muligheder til resultater.Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores ydelser inden for Private Equity.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.

EY EMEIA Financial Services Sustainability Report 2014

Bæredygtighed i den finansielle sektor

Hvordan kan den finansielle sektor hjælpe markederne med at imødekomme nuværende behov uden at forringe kommende generationers mulighed for at opfylde deres? Vores EMEIA Financial Services Sustainability Report kommer med forskellige bud.

Knowledge@Wharton
on Private Equity

Your source for in-depth information on the private equity industry. Private equity defies the odds with a steady recovery.

Sponsored
by       
EY Logo