• Køb af fast ejendom i Paris

  Vores seneste publikation er en komplet vejledning til ejendomsinvesteringer i Paris.

 • IFRS og fast ejendom

  Ejendomsvirksomheder kan blive nødt til at ændre deres praksis for indregning af omsætning som følge af IFRS 15 Indregning af omsætning fra kontrakter med kunder. Læs mere.

 • Lån i erhvervsejendomme

  Markedet for lån i erhvervsejendomme har ændret sig. Attraktive marginer, forbedret kapitaleffektivitet og løfter om større sikkerhed gør lån i erhvervsejendomme attraktive for forsikringsselskaberne.

 • Det nye ejendomsmarked

  Ændrede forbruger- og erhvervspræferencer skaber forandringer i ejendomsindustrien. Vores Global Real Estate Private Equity-rapport identificerer de vigtigste tendenser.

 • Vækst i vente for den globale turismeindustri

  Investeringer fra Asien, ændrede forbrugerpræferencer og måden hvorpå rejsemålene forvalter deres turismestrategi er nogle af de primære faktorer, der påvirker branchen. Læs mere i vores rapport.

 • Infrastructure 2014: shaping the competitive city

  I dette års rapport har vi spurgt globale ledere i ejendomsbranchen om, hvilken indflydelse infrastrukturen har på lokalsamfundets vækst og udvikling.

 • EY ITEM Club Special Report on Housing

  Ifølge ITEMs Special Housing Report giver de stigende boligpriser anledning til frygt for en potentiel boligboble i London.

 • European real estate assets investment trend indicator

  Investorernes tillid er for opadgående i takt med, at ejendomsmarkedet kaster krisen i eurozonen af sig. Læs mere i vores investeringsprognose for 2014.

 • Capital Insights: ejendomsmarkedet

  Trods stigende tillid er der fortsat økonomiske udfordringer i ejendomsbranchen. I dette nummer af Capital Insights diskuterer en række erhvervsledere markedet nu og i fremtiden.

Real Estate, Hospitality & Construction

Vi hjælper med at bygge din fremtid

Ejendomsbranchen står aktuelt over for den udfordring, at man er nødt til at adressere myndighedernes krav og finansielle risici på nye måder og samtidig håndtere de udfordringer, der er forbundet med at ekspandere globalt og opnå holdbar vækst.

Vores ejendomspraksis kan til enhver tid sammensætte et team af eksperter, som er i stand til at håndtere komplekse og krævende udfordringer og yde en fuldt dækkende service overalt i verden.

Med afsæt i vores store branchekendskab hjælper vi dig med at udvikle en strategisk platform – uanset hvor i verden du befinder dig – og med bedre at forstå nogle af de væsentlige udfordringer, som branchen står over for, herunder:


 • Ejendomsselskaber går på børsen

  Med færre finansieringsmuligheder til rådighed går flere og flere selskaber på børsen for at skaffe kapital til at refinansiere deres porteføljer, foretage nye investeringer eller give ejere og investorer mulighed for at realisere deres investeringer.

  Børsprocessen
  Vi hjælper dig med at vurdere dine muligheder og støtter dig igennem hele processen, herunder med de komplekse regnskabs- og skattemæssige spørgsmål. Skønt selve børsnoteringen sædvanligvis kun varer mellem 90 og 120 dage, begynder børsprocessen mindst et par år før selve noteringen og fortsætter et godt stykke på den anden side af introduktionen.

  Selv når det økonomiske klima ikke er ideelt til kapitalfremskaffelse, kan det være et godt tidspunkt at begynde at planlægge børsnoteringen på, mens du venter på, at markederne retter sig.

  En børsnotering er ikke nogen nem rejse, men med de rigtige rådgivere og grundig planlægning kan ejendomsselskaber gå hele vejen fra privat til offentligt ejerskab.

  Relateret indhold:

 • Lov- og regnskabsmæssige ændringer

  USA, Europa og flere andre regioner gennemfører i øjeblikket omfattende lov- og regnskabsmæssige ændringer, hvilket medfører betydelige udfordringer for ejendomsselskaberne. Disse ændringer tæller blandt andet Dodd-Frank-loven, AIFMD-direktivet og forslag til ændrede regnskabsstandarder for leasingkontrakter og indregning af omsætning fra the Financial Accounting Standards Board og the International Accounting Standards Board.

  Vi hjælper vores kunder med at håndtere disse ændringer. Vi rådgiver fonde omkring SEC-undersøgelser og hjælper dem med at vurdere, tilrettelægge og implementere compliance-programmer. 

  Det bliver en stor opgave at navigere effektivt rundt i AIFMD-direktivets komplekse markedsføringskrav, hvilket kan give alternative investeringsfonde en konkurrencemæssig fordel.

  En tidlig vurdering af de mulige konsekvenser for leasingkontrakter og indregning af omsætning kan få afgørende betydning. Det forberedende arbejde, virksomhederne udfører i dag, kan få stor betydning for deres virksomhed i morgen.

  Relateret indhold:

 • Green building

  Verden er på vej til at blive grøn, og i takt med at fordelene ved at “gå grøn” bliver tydeligere og mere overkommelige, øges lejernes og investorernes krav om bæredygtige bygninger. Bygge- og anlægsvirksomheder verden over bygger mere og mere miljøvenlige bygninger, og eksisterende bygninger opgraderes til at opfylde de nye standarder. Grønne bygninger kan også have en påviselig effekt på virksomhedens bundlinje.

  Vores globale team kan rådgive dig omkring:

  • Cost-benefit-analyse af energisystemer
  • Indfrielse af konkrete grønne certificeringskrav, herunder det globale ratingsystem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
  • Skattegodtgørelser og -incitamenter til forbedring af bygningers energieffektivitet
  • Omkostningsbesparelser, effektiviseringer mv.

  Relateret indhold:

 • Ejendomsbaserede kapitalfonde

  Den økonomiske krise og stramninger på kreditmarkedet har igennem de seneste år påvirket de ejendomsbaserede kapitalfonde. Set i lyset af de fortsat vanskelige betingelser er det vigtigere end nogensinde før at forstå de tendenser, der påvirker branchen, så du kan reagere effektivt.

  De væsentligste tendenser omfatter blandt andet:

  • Der vil fortsat være mulighed for at overtage nødlidende selskaber, og mindre forskelle mellem udbuds- og budpriser vil medføre større transaktionsvolumener.
  • På grund af lov- og rapporteringsmæssige ændringer vil fondenes driftsmodeller ændre sig på mellemlangt til langt sigt.
  • Vilkårene for fondene er endnu ikke tilbage på niveauet fra før krisen, og mange ejendomsforvaltere har været nødt til at give investorerne indrømmelser.
  • Investorerne interesserer sig i stigende grad for, hvor det er, de placerer deres kapital. Der bliver behov for mere information for at imødekomme investorernes rapporteringskrav.

  Relateret indhold:Kontakt os

Ønsker du yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte os.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.

Følg os på Twitter

Bliv opdateret på rapporter, undersøgelser, events mv. ved at følge os på @EY_RealEstate.

Vi holder dig opdateret