Driftseffektivitet

  • Share

I dagens globale økonomi er alle virksomheder under pres for at drive deres forretning så effektivt og rentabelt som muligt.

EY kan hjælpe med at reducere omkostningerne og forbedre de processer, som understøtter denne øvelse – på en måde, som resulterer i holdbare og mærkbare besparelser. Først vurderer vi den samlede omkostningsbase og gennemgår dine metoder til optimering af arbejdskapital og omsætning.

Herefter vurderer vi de væsentligste processer, aktuelle risici og etablerede kontroller samt måden, hvorpå de vigtigste programmer styres. Endelig foretager vi i samarbejde med dig eventuelle nødvendige ændringer.

Gennem denne tilgang kan du opnå betydelige fordele på tværs af organisationen – ikke kun her og nu men også i fremtiden.

Få mere information under Advisory.


Helping patients and providers make the connections

Life sciences companies are under increasing pressure to do more with less. See how digital strategies and accountability with analytics help bridge the communication gap.

Hvordan kan den interne revision bidrage til at vurdere resultatmålinger?

Virksomheder, som løbende vurderer deres resultatstandarder, har meget større chance for at implementere de rigtige. Hvordan kan den interne revision bidrage?

Internal Audit: harnessing the power of analytics

Den interne revision er nødsaget til at integrere analyseværktøjer og big data i sine processer for at kunne følge med ikke blot forretningen men også virksomhedens konkurrenter.

Fra strategi til handling

Problemer med de stadigt hastigere forandringer? Ved hjælp af forretningsarkitektur kan du finde den rigtige strategiske retning, tilrettelægge en holdbar reaktion og implementere den på tværs af organisationen.

Integreret rapportering

Immaterielle aktiver er i dag blevet lige så vigtige for virksomhederne som de materielle anlægsaktiver. Med integreret rapportering får din virksomhed et mere helhedsorienteret billede af værdierne.

Større forventninger til risikostyrelsen

Har du behov for at knytte risikostyringen tættere sammen med forretningsprocesserne? Se hvordan man skaber øget værdi gennem forankring af risikostyringen i den daglige forretning.

Fremtiden for risiko- kontrol- og compliance-funktionerne

Centraliserede driftsmodeller gør det muligt at styre virksomhedens risici mere effektivt og reducere omkostningerne. Holder du trit med resten af din virksomhed?

Business pulse: 10 væsentlige risici og muligheder

Globaliseringen og effekterne af finanskrisen har intensiveret konkurrencen. Hvordan kan man reducere risikoen og maksimere mulighederne?