Seminarer og events

  • Share

Aktuelle seminarer og events

EY afholder løbende en række seminarer og gå hjem-møder. Seminarerne henvender sig til virksomheder, der ønsker at få ny eller opdateret viden. Foredragsholderne er vores egne medarbejdere, som besidder en kvalificeret faglig viden og i deres dagligdag arbejder med de nyeste værktøjer inden for deres fagområder. Følg med her på siden, hvor aktuelle seminarer og events vil fremgå.

EY - Indsigt i aarsregnskabsloven Morgenseminar om væsentlige ændringer til årsregnskabsloven
20. august 2015 i København
21. august 2015 i Kolding
24. august 2015 i Esbjerg
25. august 2015 i Aarhus
26. august 2015 i Odense
27. august 2015 i Aalborg
28. august 2015 i Horsens
31. august 2015 i Vejle
3. september 2015 i København
10. september 2015 i Aabenraa
 
EY - Afgiftskursus for virksomheder i plastindustrien Afgiftskursus for plastindustrien med særligt fokus på den nye PSO-tilskudsordning
24. august 2015 i Odense
EY - Denfinansielle sektor Seminar for forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)
28. august 2015 i København
EY - BS Briefing 360° update på bygge- & ejendomsbranchen

BS Briefing 360o update på bygge- og ejendomsbranchen  
31. august 2015

EY - Workshop om finansielle instrumenter Workshop for finansielle virksomheder om finansielle instrumenter
14. september 2015 i København
EY - Ajour med momsen - finans

Ajour med momsen - Finans - København
15. september 2015
1. december 2015

EY - Ajour med momsen - finans

Ajour med momsen - Finans - Aarhus
16. september 2015
2. december 2015

EY seminar - Finansiering, Asset Management og TOTEX for vand- og spildevandsselskaber Finansiering, Asset Management og TOTEX for vand- og spildevandsselskaber (for energi- og forsyningssektoren)
22. september 2105 i Aarhus
30. september 2015 i København
EY - Ajour med momsen

Ajour med momsen - Aarhus
22. september 2015
8. december 2015

EY - Ajour med momsen

Ajour med momsen - Vejle
22. september 2015
8. december 2015

EY - Ajour med momsen

Ajour med momsen - København
23. eller 24. september 2015
9. eller 10. december 2015

EY - Efteruddannelse for godkendte revisorer ansat uden for revisionsbranchen 2015

Efteruddannelse for godkendte revisorer ansat uden for revisionsbranchen
23. september 2015 i København
24. september 2015 i København

EY - Denfinansielle sektor Seminar for kreditinstitutter
20. oktober 2015 i København
22. oktober 2015 i Aarhus
EY - Denfinansielle sektor Seminar for forsikrings- og pensionsbranchen
21. oktober 2015 i København
28. oktober 2015 i Fredericia
EY - Denfinansielle sektor Seminar for investeringsfondsbranchen
26. oktober 2015 i København
30. oktober 2015 i Fredericia
EY seminar om konsekvenser af den nye aarsregnskabslov Konsekvenserne af den nye årsregnskabslov (for energi- og forsyningssektoren)
26. oktober 2015 i Aarhus
27. oktober 2015 i København
EY - IFRS i praksis IFRS i praksis
27. og 28. oktober 2015
og
10. og 11. november 2015