Seminarer og events

  • Share

Aktuelle seminarer og events

EY afholder løbende en række seminarer og gå hjem-møder. Seminarerne henvender sig til virksomheder, der ønsker at få ny eller opdateret viden. Foredragsholderne er vores egne medarbejdere, som besidder en kvalificeret faglig viden og i deres dagligdag arbejder med de nyeste værktøjer inden for deres fagområder. Følg med her på siden, hvor aktuelle seminarer og events vil fremgå.

EY - Overbliksseminar, november 2015

Overbliksseminar

EY - BS Briefing 360° update på bygge- & ejendomsbranchen

BS Briefing 360o update på bygge- og ejendomsbranchen  
30. november 2015

EY - Ajour med momsen - finans

Ajour med momsen - Finans - København
1. december 2015

EY - Ajour med momsen - finans

Ajour med momsen - Finans - Aarhus
2. december 2015

EY - Seminar for almene boligorganisationer Seminar for almene boligorganisationer
2. december 2015 i Aalborg
EY - Overbliksseminar, november 2015

Regnskabsseminar for større virksomheder
2. december 2015 i København

EY - Mobility & Global Compensation EY Global Mobility & Compensation & Benefit ERFA - Business Travelers
3 December 2015 in Copenhagen
EY - Ajour med momsen

Ajour med momsen - Aarhus
8. december 2015

EY - Ajour med momsen

Ajour med momsen - Vejle
8. december 2015

EY - Ajour med momsen

Ajour med momsen - København
9. eller 10. december 2015

EY - Morgenmoede om Common Reporting Standard Morgenmøde om OECD’s FATCA
10. december 2015 i København
EY - Afgiftskursus for gartnerier Afgiftskursus for gartnerier
14. december 2015 i Odense
EY - Ny udbudslov for forsyningsvirksomheder Ny udbudslov  - for energi- og forsyningsvirksomheder
7. januar 2016 i Aarhus
8. januar 2016 i København
EY - Efteruddannelse for godkendte revisorer ansat uden for revisionsbranchen 2016 Efteruddannelse for godkendte revisorer ansat uden for revisionsbranchen
21. september 2016
22. september 2016