Assurance Services

  • Share

Checklisten

Checklisten til årsrapporter er et webbaseret program, som på baggrund af indtastede data om virksomhedens karakteristika genererer en liste over de præsentations- og oplysningskrav, der gælder for netop denne kategori af virksomhed.

Checklisten kan ikke anvendes af virksomheder, som aflægger årsrapport efter IAS/IFRS-standarderne. For børsnoterede selskaber, statslige aktieselskaber og andre virksomheder, som aflægger årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS), henvises til EY’s internationale webbaserede International GAAP® Disclosure Checklist, som er tilgængelig gennem GAAIT. Du kan downloade checklisten i pdf-format her:

Checklisten er et værktøj, der målrettet sikrer, at virksomheden opfylder lovgivningens formelle krav. Den checkliste, der bliver genereret, indeholder hverken mere eller mindre end de krav, der gælder for netop den kategori af virksomhed, som din virksomhed tilhører. Det betyder, at den kan spare dig for mange timers arbejde.

Bemærk, at der ikke er behov for installering af programmel af nogen art, ud over at der naturligvis skal være adgang til en internet-browser. Browseren skal som minimum tillade "session cookies". Herudover kan den afvikles uanset browserens sikkerhedsniveau. Det er dog en fordel, hvis cookies tillades fuldt ud, idet dette bevirker, at de indtastede data gemmes automatisk. Det gælder også de individuelle kommentarer, som det er muligt at tilføje i den checkliste, der bliver genereret.

Adgangen til anvendelse af checklisten er gratis.

Klik her for at benytte checklisten til årsregnskabsloven.

Du vælger blot menupunktet "Indtast oplysninger", hvorefter den elektroniske tilmeldingsblanket fremkommer. Du vil efter registreringen få tildelt et password, som benyttes ved næste log-on.