Assurance Services

  • Share

International GAAP® 2013

International GAAP® 2013, EY’s guide til International Financial Reporting Standards (IFRS) er nu udkommet.

International GAAP® 2013 indeholder, udover fortolkning af selve standarderne, løsningsforslag og eksempler på de praktiske udfordringer og overvejelser, som virksomhederne møder i forbindelse med implementeringen af IFRS-standarderne.

International GAAP® 2013 er udarbejdet og designet, så den kan anvendes af såvel danske som udenlandske virksomheder.

I forhold til de tidligere udgaver indeholder  denne udgave yderligere en række fortolkninger og opdateringer af nye regler vedtaget af IASB, herunder specielt de nye standarder om Koncernregnskab (IFRS 10), Joint Arrangements (IFRS 11), Oplysninger om kapitalandele (IFRS 12), Opgørelse af dagsværdi (IFRS 13) og medarbederydelser (IAS 19).

International GAAP®Online indeholder det fulde tekstindhold af International GAAP® 2013 og er en del af Global Accounting & Auditing Information Tool (GAAIT), der er et komplet toolkit og søgeværktøj med bl.a. links og krydsreferencer til de enkelte standarder samt illustrativt materiale.

EY har udgivet bogen hos Wiley, hvor den kan bestilles i bogformat (162 €).

Bestil International GAAP® 2013 på:
www.wileyigaap.com

Kontakt os
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kim Tang Lassen, tlf. 5158 2651.