Assurance Services

  • Share

Fraud Investigation & Dispute Services

Integritet betaler sig

Virksomheder, som handler med integritet i håndteringen af besvigelser, bestikkelse og korruption, belønnes på resultaterne. Vi hjælper virksomheder med at opbygge og bevare et stærkt omdømme for etisk adfærd ved at finde metoder til at styre risici, undersøge mistanke om besvigelser og måle de økonomiske følgevirkninger af konflikter.

Ved mistanke om unormal økonomisk aktivitet, er vi til rådighed med tilvejebringelse af elektroniske beviser og gennemgang af finansielle rapporter — med den ønskede diskretion og under hensyn til tidsfaktoren i sådanne sager.

Mange års erfaring fra et stort antal løste sager omfattende et bredt udsnit af forskellige brancher anvendes til at yde forebyggende rådgivning afpasset virksomhedernes særlige forhold og ambitionsniveau.

Vi optræder endvidere ofte som uvildige eksperter i forhold til retlige konflikter ved granskninger og ved Syn & Skøn.

Vi er i Danmark et stort og erfarent team, der trækker på et netværk omfattende flere end 2.700 professionals globalt, og det er derfor nogle af verdens største virksomheder — og mange af de største og mest velrenommerede advokatfirmaer — gør brug af vores ydelser.

Vores primære fokusområder omfatter:

  • Fraud Investigations
  • Fraud Risk Management
  • Dispute Advisory Services
  • Forensic Technology & Discovery Services
  • Business Integrity & Corporate Compliance Services
  • Insurance Claims
  • Software License Compliance

EY har mange års erfaring i at hjælpe virksomheder, så de ikke bliver indblandet i bestikkelse og korruption. Læs mere om, hvordan vi arbejder med håndtering af denne risiko.

 

Kontakt os

Torben Lange
Fraud Investigation & Dispute Services
Tlf. +45 7323 3184
 

EY Event

Anti-Corruption Event

Den 1.-2. december 2015 er C5 værter for konferencen Scandinavian Anti-Corruption, der afholdes i København for anden gang. Igen i år er EY hovedsponsor ved arrangementet, og vi kan derfor tilbyde 25 % reduktion af deltagerprisen. For at benytte dig af denne mulighed, skal du bruge registreringskoden på bagsiden af konferencefolderen, der kan downloades her.

Svindel og korruption udfordrer dansk kultur

EY - Fraud and corruption - the easy option for growth?

Den faste tro på, at virksomhedskriminalitet næsten ikke findes i Danmark og Norden kan være en udfordring for virksomheder hjemme og på højrisiko-markeder. Læs EY's Fraud Survey 2015.

EY - Mining big data to mitigate corruption risk

Udnyt big data til at imødegå risikoen for korruption

Avancerede værktøjer til analyse af kriminaltekniske oplysninger hjælper virksomheder med at styre risikoen for besvigelser og korruption. Læs mere i vores Global Forensic Data Analytics Survey.