Assurance Services

  • Share

Fraud Investigation & Dispute Services

Integritet betaler sig

Virksomheder, som handler med integritet i håndteringen af besvigelser, bestikkelse og korruption, belønnes på resultaterne. Vi hjælper virksomheder med at opbygge og bevare et stærkt omdømme for etisk adfærd ved at finde metoder til at styre risici, undersøge mistanke om besvigelser og måle de økonomiske følgevirkninger af konflikter.

Ved mistanke om unormal økonomisk aktivitet, er vi til rådighed med tilvejebringelse af elektroniske beviser og gennemgang af finansielle rapporter — med den ønskede diskretion og under hensyn til tidsfaktoren i sådanne sager. Vi optræder endvidere ofte som vurderings- og syn- & skønsmænd i forhold til retlige konflikter.

Det er derfor, nogle af verdens største virksomheder — og mange af de største advokatfirmaer — gør brug af vores ydelser.

Vores fokusområder omfatter:

  • Anti-Fraud
  • Corporate Compliance
  • Dispute Services
  • Forensic Technology and Discovery Services
  • Fraud Investigations

 

Relateret indhold

EY - Internal audit's role in preventing corruption

Hvad gør du for at forebygge korruption?

Virksomhedslederne hæfter personligt for medarbejdernes korrupte aktiviteter. Vi ser på forskellige foranstaltninger til bekæmpelse af bestikkelse med henblik på at hjælpe dig med at styre denne risiko.

EY launches new book: "Corporate Fraud: The Human Factor"

EY udsender ny bog: "Corporate Fraud: The Human Factor"

I denne bog stiller vi skarpt på “besvigelsessporet” og giver virksomhedsledere en praktisk vejledning til styring af besvigelsesrisikoen.

EY - Mining big data to mitigate corruption risk

Udnyt big data til at imødegå risikoen for korruption

Avancerede værktøjer til analyse af kriminaltekniske oplysninger hjælper virksomheder med at styre risikoen for besvigelser og korruption. Læs mere i vores Global Forensic Data Analytics Survey.

Navigating todays complex business risks

Håndtering af komplekse forretningsmæssige risici

Vores 2013-undersøgelse af svig i Europa, Mellemøsten, Indien og Afrika viser, at nogle virksomheder tyer til uetisk praksis som reaktion på de vanskelige markedsforhold.