Assurance Services

  • Share

Fraud Investigation & Dispute Services

Integritet betaler sig

Virksomheder, som handler med integritet i håndteringen af besvigelser, bestikkelse og korruption, belønnes på resultaterne. Vi hjælper virksomheder med at opbygge og bevare et stærkt omdømme for etisk adfærd ved at finde metoder til at styre risici, undersøge mistanke om besvigelser og måle de økonomiske følgevirkninger af konflikter.

Ved mistanke om unormal økonomisk aktivitet, er vi til rådighed med tilvejebringelse af elektroniske beviser og gennemgang af finansielle rapporter — med den ønskede diskretion og under hensyn til tidsfaktoren i sådanne sager.

Mange års erfaring fra et stort antal løste sager omfattende et bredt udsnit af forskellige brancher anvendes til at yde forebyggende rådgivning afpasset virksomhedernes særlige forhold og ambitionsniveau.

Vi optræder endvidere ofte som uvildige eksperter i forhold til retlige konflikter ved granskninger og ved Syn & Skøn.

Vi er i Danmark et stort og erfarent team, der trækker på et netværk omfattende flere end 2.700 professionals globalt, og det er derfor nogle af verdens største virksomheder — og mange af de største og mest velrenommerede advokatfirmaer — gør brug af vores ydelser.

Vores primære fokusområder omfatter:

  • Fraud Investigations
  • Fraud Risk Management
  • Dispute Advisory Services
  • Forensic Technology & Discovery Services
  • Business Integrity & Corporate Compliance Services
  • Insurance Claims
  • Software License Compliance

EY har mange års erfaring i at hjælpe virksomheder, så de ikke bliver indblandet i bestikkelse og korruption. Læs mere om, hvordan vi arbejder med håndtering af denne risiko.

 

Kontakt os

Torben Lange
Fraud Investigation & Dispute Services
Tlf. +45 7323 3184
 

EY Integrity diligence

EY Integrity diligence

EY FIDS introducerer et nyt teknologisk værktøj til forbedret styring af tredjepartsrisici

EY - Reinforcing the commitment to ethical growth

Øget satsning på etisk vækst

Ifølge vores seneste Global Fraud Survey giver udbredt global korruption store udfordringer for virksomhedernes bestyrelser.

EY - Mining big data to mitigate corruption risk

Udnyt big data til at imødegå risikoen for korruption

Avancerede værktøjer til analyse af kriminaltekniske oplysninger hjælper virksomheder med at styre risikoen for besvigelser og korruption. Læs mere i vores Global Forensic Data Analytics Survey.