Serviceydelser om virksomhedens samfundsansvar (CSR)

  • Share

Virksomhedens samfundsansvar og dens evne til konstruktiv dialog med sine stakeholdere får stadig større betydning for konkurrenceevnen i den globale økonomi.

Virksomhederne møder stadig større og flere forventninger fra samfundet om at tage ansvar. Det er ikke kun myndighederne, men også i stigende grad stakeholdere som kunder, medarbejdere, leverandører og folkelige bevægelser, der udover økonomiske resultater forventer høje sociale og miljømæssige præstationer. Globaliseringen kræver, at virksomheden kan forholde sig aktivt til sine omgivelser og stakeholdere i mange forskellige lande, i kulturer med andre normer og blandt globale konkurrenter. Den proaktive virksomhed ser den nye dagsorden som en mulighed.

Forbedret konkurrenceevne, aktiv stakeholderdialog og mere samfundsnytte går hånd i hånd. Mange virksomheder står derfor over for en udfordring: at forankre samfundsansvar i forretningsgrundlaget. Det skal ske gennem en forretningsdrevet strategi, der integreres i dagens og i morgendagens forretningsplaner og drift. Hermed indfries både kortsigtede mål og langsigtet værdi for stakeholderne.

EY kan hjælpe din virksomhed i disse bestræbelser. Vores eksperter inden for samfundsansvar og bæredygtighed har solid erfaring på deres specifikke fagområder. Samtidig sikres en forretningsdrevet tilgang - fordi ydelserne bygger på kompetence og erfaringer indenfor EY’s kerneforretninger, revision, skat, transaktioner og rådgivning. Med tværfagligheden leverer vi ydelser, der integrerer specialviden om miljø, sociale og etiske problemstillinger og stakeholderdialog med mangeårige erfaringer fra vores professionelle forretningsrådgivning. F.eks. kan vi yde:

  • Verifikation af miljø- og bæredygtighedsrapporter, herunder den gennemførte stakeholderdialog om virksomhedens samfundsmæssige præstationer, der integrerer viden om substans med professionelle revisionsmetoder 
  • Rådgivning om energi- og miljøafgifter, der integrerer viden om skattelovgivning med kendskab til muligheder for forandringer i produktionen, der lemper skattetrykket.
  • Rådgivning om kommercielle transaktioner, der integrerer viden om miljømæssige forholds betydning for en virksomheds værdi i en samlet due diligence. 
  • Rådgivning om bæredygtighedsstrategier, ledelse og stakeholderdialog, der integrerer viden om forretningsmodeller og risikostyring med kendskab til specifikke teknologiske muligheder og kompetence til at indhente og anvende viden om lovgivningskrav, globale standarder og stakeholderforventninger.

Vi leverer ydelser, som er baseret på globale metodikker, og som er skræddersyet til at imødekomme dine krav. Og uanset hvor i verden du befinder dig, stiller vi med de rigtige folk.