Tax Services

  • Share

Told og international handel

I dagens globale økonomi kan det være komplekst og omkostningsfyldt at flytte varer på tværs af grænser. Stigende handel i kombination med øget kontrol af strømme på tværs af grænserne og fokus på overholdelse af eksport- og importbestemmelser kan medføre store udfordringer for din forsyningskæde. En effektiv styring af forhold relateret til told og international handel er derfor vigtigere end nogensinde for bevarelsen af din virksomheds konkurrenceevne.

Reglerne, der styrer den internationale handel, er komplekse. Told og andre importafgifter samt punktafgifter kan betyde en væsentlig forøgelse af vareomkostninger. Men med indgående kendskab til og optimal strukturering af reglerne kan der ske en betydelig minimering af virksomhedens told og afgiftsomkostninger.

Hos EY hjælper vi med at realiserer din virksomheds fulde potentiale. Vores specialister indenfor told og international handel udvikler proaktive, pragmatiske og integrerede strategier, som hjælper dig med at håndtere de udfordringer, der er forbundet med at drive forretning i dagens globale miljø.

Vores kerneydelser omfatter strategisk planlægning til styring af told- og punktafgifter, gennemgang af efterlevelse af import- og eksportbetingelser, optimering af interne kontroller og processer og deltagelse i programmer til sikring af forsyningskæder i relation til told.

Med et globalt netværk af eksperter inden for told og international handel kan vi bistå med at effektivisere dine internationale handelsaktiviteter. Vi udvikler og implementerer strategier til styring af toldomkostninger gennem frihandelsaftaler, specialprogrammer og strukturering af transaktioner. Vi hjælper med at styre risici forbundet med international handel, optimerer efterlevelsen af internationale handelsbetingelser og effektiviserer dine forsyningskæder.
 

Relateret indhold

EY - Managing indirect tax in the digital age

Afgiftsstyring i den digitale tidsalder

Multinationale selskaber håndterer store og komplekse datamængder om afgifter. Vi præsenterer en række værktøjer, der kan hjælpe med at styre informationen.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.