Tax Services

 • Share

Human Capital

Få succes i din virksomhed via dine medarbejdere

I dagens globalt integrerede, strengt regulerede og stadigt mere konkurrenceprægede forretningsmiljø er der én kritisk succesfaktor, som er vigtigere end alle andre: Medarbejderne.  

Vores ydelser inden for Human Capital dækker de fleste relevante områder: Global mobility, Talent & Reward samt effektivitet på arbejdspladsen. Gennem vores brede indfaldsvinkel kan vi hjælpe dig og din virksomhed med at få det bedste og meste ud af jeres investering i medarbejderne.

Vi kan hjælpe jer med at optimere skat og social sikring før, under og efter udlandsopholdet, samt rådgive og assistere på såvel strategisk, teknisk og operationelt niveau med at sikre at jeres global mobility politikker og processer til enhver tid understøtter jeres strategi. Desuden kan vi naturligvis assistere jer fx med udarbejdelse af selvangivelser, skatteberegninger, forskudsregistreringer mv. i det omfang, I har behov for det.

Som en del af vores ydelser inden for Talent & Reward tilbyder vi vores kunder assistance med sammensætning af løn og benefits for medarbejdere og ledelse - herunder aktiebaserede modeller - som kan bidrage til opfyldelse af virksomhedens målsætninger, jf. nedenfor.


Mobility Services

Hvor godt håndterer din virksomhed jeres mobile medarbejdere?

Vi kan assistere vores kunder med at håndtere forhold vedrørende de forpligtelser og risici, der uvægerligt er forbundet med globale og mobile medarbejdere for såvel virksomheden som medarbejderne.

Vi tilbyder en lang række services, som kan være med til at sikre at evt. forpligtelser er overholdt samt at evt. risici er minimeret og i overensstemmelse med jeres risikoprofil:

 • Global mobility skatte- og rådgivningsmæssige ydelser
 • Global immigration
 • Assignment services
 • International social security
 • Business traveler services


Talent and Reward

Hvordan sikrer I den rette belønningsstrategi til jeres medarbejdere?

Vi hjælper vores kunder med at adressere de mange spørgsmål og udfordringer, der er forbundet med aktiebaserede aflønningsmodeller, belønningsstrategi, talentudvikling og fastholdelse af en effektiv arbejdsstyrke.

Virksomheder skal hele tiden forbedre deres resultater – og fastholde den gode udvikling. Vi kan hjælpe jer med at optimere følgende områder:

 • Aflønning, herunder aktiebaserede modeller
 • Pensioner og personalegoder
 • Talenthåndtering
 • Due diligence og post transaction integration
 • Compliance og risici på HR-området
 • Global skatteassistance i relation til medarbejderne


HR Performance Improvement

Styrk effektiviteten din virksomheds Human Capital ved hjælp af HR.

HR-afdelinger er i dag stadigt mere pressede, da de forventes at sikre optimal effektivitet af virksomhedens talentfulde medarbejdere for hele tiden at øge rentabiliteten og tilføre værdiskabende ændringer — alt imens der skæres ned på omkostningerne og indføres ansættelsesstop. 

Vi kan bistå din virksomhed med at udvikle og gennemføre tiltag, der er specifikt rettet mod disse områder af HR performance improvement: 

 • HR strategi - har I de rette strategier, der understøtter forretningen
 • HR og løn - har I vurderet jeres risiko profil for nylig – lever I op til alle rapporteringsforpligtelser og formkrav
 • HR og løn - fungerer jeres processer optimalt
 • HR og løn - har I de rette værktøjer, der understøtter jeres mål
 • HR og løn - bør det in-sources eller out-sources

 

Relateret indhold

EY - How to secure top talent in the BRICs

Hvordan sikrer man sig dygtige medarbejdere i BRIC-landene?

Looking for growth opportunities in Brazil, Russia, India and China? We identify five strategies to attract and retain high-potential talent in these markets.

Building a new talent management model

Udvikling af ny talentplejemodel

Virksomhederne mangler dygtige medarbejdere. Kun et radikalt ændret mindset kan løse den globale mangel på talenter.

EY - Global Mobility Effectiveness Survey 2013

Global Mobility Effectiveness Survey 2013

Dine medarbejdere er i bevægelse. Er du klar til at tage del i debatten?

EY - global perspective

Global aflønning: tid til at tage styringen

Virksomheder med globale udstationeringsprogrammer øger i øjeblikket fokus på at opbygge mere robuste metoder til styring af global aflønning. Se hvordan og hvorfor.

EY - Global payroll survey highlights

Én samlet, global aflønningsløsning: En myte eller en realitet?

For virksomheder, der gerne vil ekspandere globalt er det at tilpasse payroll ydelser på tværs af landegrænser noget af en kraftpræstation. Hør, hvad deltagerne i vores undersøgelse og vores specialister på lønområdet har at sige.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende skattespørgsmål.

Connect with us

Gå i dialig med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.