Tax Services

  • Share

Skattepolitik og skattekonflikter

Den økonomiske krise og dens indvirkning på virksomhedernes resultater øger presset på skattefunktionen.

Den hastige globalisering har skabt tættere forbindelser mellem virksomhederne og permanente forskydninger i kapitalstrømmene. Skattefunktionen bærer ansvaret for en større del af virksomhedens risici end nogensinde før. Skat spiller således en større rolle, ikke kun for virksomhedens ledelse men også blandt aktionærer, myndigheder, medier og andre interessenter.

Udviklingen af en skattepolitik, som kan imødegå faktorer, der hæmmer virksomhedens forretning, kræver et team, som kan forklare problemstillingerne over for myndighederne, afdække målsætningerne og opnå et resultat, som er tilfredsstillende for alle parter.

EY's globale netværk af skatterådgivere har omfattende erfaring med udvikling og implementering af skattepolitiske tiltag, både som eksterne rådgivere for regeringer og virksomheder og som interne regerings-rådgivere. Vores dedikerede skatte- og modeleksperter tager hånd om dine specifikke udfordringer og baner vejen for et godt resultat.

Sammen med dig tager vores konsulenter inden for løsning af skattekonflikter hånd om dine behov i forhold til skatterelaterede kontroverser, håndhævelse og oplysning. Vi fokuserer på konfliktløsning før indgivelse af selvangivelsen, således at du kan indgive dine selvangivelser og udarbejde relevant dokumentation på korrekt og konsistent basis. Med støtte i netværkets samlede viden om hvordan skattemyndighederne arbejder og i stigende grad arbejder sammen, bistår vi med at løse vanskelige eller følsomme skattemæssige konflikter.

Relateret indhold

EY - Global tax policy in 2013

Udsigterne for den globale skattepolitik i 2013

Strømmen af lovændringer, herunder skattepolitiske ændringer, tager hele tiden til. Se vores 6-punktsplan for hvordan du håndterer disse ændringer.

Tax policy and controversy: quarterly briefing 2012

Tax policy and controversy: kvartalsrapport 2012

Dette nummer ser på den globale udvikling, herunder udvanding af skattegrundlaget, flytning af overskud, skattereformer og ledelsesændringer. Læs om den seneste udvikling.

EY - briefing library

EY's Tax Policy & Controversy Quarterly Briefing

Bliv opdateret på det ændringer i globale skatteforhold via vores bibliotek, hvor du kan finde artikler efter emne, geografi og dato.

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.