Tax Services

  • Share

Skattepolitik og skattekonflikter

Den økonomiske krise og dens indvirkning på virksomhedernes resultater øger presset på skattefunktionen.

Den hastige globalisering har skabt tættere forbindelser mellem virksomhederne og permanente forskydninger i kapitalstrømmene. Skattefunktionen bærer ansvaret for en større del af virksomhedens risici end nogensinde før. Skat spiller således en større rolle, ikke kun for virksomhedens ledelse men også blandt aktionærer, myndigheder, medier og andre interessenter.

Udviklingen af en skattepolitik, som kan imødegå faktorer, der hæmmer virksomhedens forretning, kræver et team, som kan forklare problemstillingerne over for myndighederne, afdække målsætningerne og opnå et resultat, som er tilfredsstillende for alle parter.

EY's globale netværk af skatterådgivere har omfattende erfaring med udvikling og implementering af skattepolitiske tiltag, både som eksterne rådgivere for regeringer og virksomheder og som interne regeringsrådgivere. Vores dedikerede skatte- og modeleksperter tager hånd om dine specifikke udfordringer og baner vejen for et godt resultat.

Sammen med dig tager vores konsulenter inden for løsning af skattekonflikter hånd om dine behov i forhold til skatterelaterede kontroverser, håndhævelse og oplysning. Vi fokuserer på konfliktløsning før indgivelse af selvangivelsen, således at du kan indgive dine selvangivelser og udarbejde relevant dokumentation på korrekt og konsistent basis. Med støtte i netværkets samlede viden om hvordan skattemyndighederne arbejder og i stigende grad arbejder sammen, bistår vi med at løse vanskelige eller følsomme skattemæssige konflikter.

Relateret indhold

EY - Tax policy and controversy briefing

Tax policy and controversy briefing

Tempoet for forandringer stiger, jo tættere vi kommer på BEPS-målstregen. Kan du følge med?

EY - Global indirect tax controversy

Global indirect tax controversy

I vores globale rapport Managing Indirect Tax Controversy: dealing with audits and disputes,sætter vi fokus på revision og tvister inden for indirekte skatter

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.