Tax Services

  • Share

Moms og andre afgifter

Med en momsprocent på 25 % af salgsprisen udgør moms en betydelig udgift for danske virksomheder og spiller en afgørende rolle i bestræbelserne på at opnå et optimalt cash-flow.

Men momsreglerne er komplekse og byder på en lang række udfordringer. Ved enhver transaktion af varer og ydelser skal virksomheden således afgøre, om der er tale om momspligtige eller momsfrie leverancer. Det skal overvejes, om der skal betales dansk moms eller moms i udlandet, og hvorvidt det er køber eller sælger, der skal afregne momsen. Endvidere skal det afgøres, om der er tale om udgifter, der kan give momsfradrag. 

Hos EY ønsker vi at medvirke til, at din virksomhed realiserer sit fulde potentiale. Vi bistår derfor proaktivt med afklaringen af ovennævnte spørgsmål, hvilket giver din virksomhed kontante fordele, minimerer risici og dermed øger konkurrenceevnen.  

Vores momsrådgivning er globalt integreret og kan give dig det perspektiv og den støtte en effektiv afgiftsstyring kræver. Afdelingen er sammensat af en række specialister, der hver især har indgående kendskab til momsreglerne og sammen dækker ethvert område, der omhandler indirekte beskatning.

Vores kerneydelser omfatter blandt andet udvikling af effektive processer, der kan bidrage til at forbedre den daglige indberetning af afgifter, nedbringe omkostninger og sikre korrekt afgiftshåndtering.

Vi tager altid udgangspunkt i virksomhedens situation og rådgiver alt fra små nationale virksomheder til store internationale koncerner. Vores internationale profil og branchekendskab giver os endvidere en enestående erfaring i at rådgive og bistå ved hel eller delvis outsourcing af momsområdet.
 

Relateret indhold

EY - Indirect tax developments in 2015

Udviklingen inden for indirekte beskatning i 2015

As the proliferation of changes associated with indirect taxation and new legislation spreads, it’s essential to manage your indirect taxes. See the latest developments worldwide.

EY-Indirect Tax Briefing - July 2014

Afgifter i den digitale tidsalder

Teknologi og globaliseringen ændrer vores måde at drive forretning på. I vores seneste nummer af Indirect Tax Briefing ser vi på, hvordan man proaktivt kan styre udfordringerne.

EY - Managing indirect tax in the digital age

Afgiftsstyring i den digitale tidsalder

Multinationale selskaber håndterer store og komplekse datamængder om afgifter. Vi præsenterer en række værktøjer, der kan hjælpe med at styre informationen.

Cleantech

Solcelleanlæg - fremtidens investering

Fordelagtige skatteforhold og mulighed for fradrag for omkostninger, renter og afskrivninger har gjort solcelleanlæg til nutidens mest populære privatinvestering. Men hvordan gribes en investering i et solcelleanlæg bedst an?

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.