Transaction Advisory Services

 • Share

Valuation & Business Modelling

Værdiansættelse

Behovet for transparente og effektive værdiansættelser i forbindelse med virksomhedstransaktioner og efterlevelse af skatte- og regnskabsmæssige krav er vokset. For de fleste virksomheder er det blevet mere komplekst og kritisk at dokumentere værdien af aktiver og forpligtelser. Vores eksperter besidder en omfattende ekspertise inden for alle aspekter af værdiansættelse, og vi tilknytter altid brancheeksperter til teamet, såfremt det er hensigtsmæssigt.

Som rådgivere kan vi bidrage med analyser inden for:

 • Værdiansættelse ved køb og salg
 • Værdiansættelse i et skattemæssigt perspektivt
 • Fairness og second opinion
 • Syns- og skønssager
 • Purchase Price Allocation
 • Impairment tests

Modeludvikling

Udvikling af en effektiv forretningsmodel, uanset om den er beregnet til at vurdere en transaktion eller en ny markedsmulighed eller et andet strategisk formål, er en kompleks og vanskelig opgave.

Undersøgelser har vist betydelige svagheder i kvaliteten af de værktøjer og regnemodeller, der anvendes. Af de forskellige modeller, der er undersøgt, viser over 90% graverende fejl, som i betydelig grad berører resultatet i modellen. Nogle af de fejlkilder, som vi har fundet, er:

 • Der anvendes ukorrekt logik
 • Der er unøjagtigheder i formlerne
 • Inputs flyder ikke korrekt igennem til outputs
 • Modellerne responderer ikke i tilstrækkelig grad på ændringer i scenarier eller følsomhedsanalyser

Vi hjælper desuden vores kunder til at forstå alle aspekter af deres forretning ved at udnytte vores ekspertise inden for værdiansættelse og kvantitative analyser til udvikling af modeller i Excel. Vores best practice-principper sikrer den brugervenlighed, robusthed og gennemsigtighed, som er nødvendig for at kunne træffe væsentlige beslutninger og optimere dine strategiske resultater, samt eliminere eventuelle risici.

Vi kan tilbyde:

 • Bygning af modeller, hvor vi kombinerer vores kunders forudsætninger og forståelse med vores modelleringsekspertise
 • Verden er foranderlig, og vi rådgiver derfor også om indarbejdelse af følsomheds- og risikomæssige faktorer i modellerne
 • Supporterende dokumentation af vores modeller i form af en antagelses-/databog og brugervejledning
 • Workshops og support til de forskellige brugere af den specifikke model
 • Review af eksisterende modeller for at sikre, at beslutninger træffes på et rigtigt grundlad
 • Tillid til, at de beslutninger, der træffes, er baseret på transparente, fleksible og holdbare modeller

Kontakt
Email
  Klaus Ahm, Partner, tel. +45 5158 2761

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts. Eller download vores EY Insights app.