Skip to main navigation

  Library: Netherlands (Dutch)  Tax - 287
  Next >>

  Title  

  Date 

  Location 

  Description

  Prejudiciële vragen over transfer pricing allocaties en de btw-koepelvrijstelling
  (pdf, 520,91 KB)
  27 Aug, 2015 Netherlands

  EY - Prejudiciële vragen over transfer pricing allocaties en de btw-koepelvrijstelling

  EY - State Aid & Corporate Taxation: The State of Play Europese staatssteunregels voor vennootschapsbelasting
  (pdf, 4.02 MB)
  27 Aug, 2015 Netherlands

  Tijdens het staatssteunseminar besprak een panel van EY en niet-EY professionals vanuit verschillende perspectieven de potentiële impact van Europese staatssteunregels voor de vennootschapsbelasting.

  Wijziging normering bezoldiging topfunctionarissen
  (pdf, 33,69 KB)
  16 Jul, 2015 Netherlands

  De WNT is van toepassing op topfunctionarissen zonder dienstbetrekking, zoals ingehuurde of interim topfunctionarissen. Per 1 januari 2015 wijzigen voor hen de regels.

  EY - Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen
  (pdf, 2,81 MB)
  08 Jul, 2015 Netherlands

  De vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen gaat op 1 januari 2016 in. In deze bundel is de parlementaire behandeling van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen opgenomen.

  EY - De fiscus op bezoek De fiscus op bezoek
  (pdf, 2,83 MB)
  15 Jun, 2015 Netherlands

  In deze brochure gaan we in op de informatieverplichtingen voor belastingplichtigen, en de spelregels waaraan de fiscus en de belastingplichtige zich moeten houden.

  ITA 538 - CJEU - AG Opinion VAT exemption for the management of special investment funds
  (pdf, 27,40 KB)
  26 May, 2015 Netherlands

  On 21 May 2015, the Court of Justice of the European Union released the Advocate General’s opinion in the Dutch case of Fiscale Eenheid.

  ITA 537 - HvJ EU - AG adviseert nieuwe invulling btw-vrijstelling collectief vermogensbeheer
  (pdf, 27,53 KB)
  26 May, 2015 Netherlands

  HvJ EU - AG adviseert nieuwe invulling btw-vrijstelling collectief vermogensbeheer

  ITA 536 - Verhuur onroerend goed - servicekosten mogelijk in de btw-heffing
  (pdf, 28,47 KB)
  08 May, 2015 Netherlands

  Het HvJ EU heeft een uitspraak gedaan die van belang is voor de btw-behandeling van servicekosten bij de verhuur van vastgoed.

  Tax Competition in de EU
  (pdf, 201,31 KB)
  07 May, 2015 Netherlands

  Van der Werf en Wolf verslaan in WFR de 7e Rondetafelbijeenkomst waar actuele ontwikkelingen van het Europees recht op het gebied van steunmaatregelen werden besproken.

  Inbreng tegen de werkelijke waarde in een personenvennootschap
  (pdf, 170,82 KB)
  07 May, 2015 Netherlands

  Doornebal reageert in WFR kort op het artikel van J.L. van de Streek over het oordeel van HR inzake inbreng tegen de werkelijke waarde...

  Next >>
  Back to top