Skip to main navigation

  Library: Netherlands (Dutch)  Tax - 267
  Next >>

  Title  

  Date 

  Location 

  Description

  De BTW op zonnepanelen is voor sportverenigingen meestal niet volledig aftrekbaar
  (pdf, 8,83 KB)
  13 Apr, 2015 Netherlands

  Voor zover sportverenigingen zonnepanelen toepassen voor eigen gebruik is de BTW op de zonnepanelen niet aftrekbaar.

  Vriend van de Hoge Raad
  (pdf, 111,88 KB)
  09 Apr, 2015 Netherlands

  In WFR bespreekt Van Eijsden dat het nuttig kan zijn amici curiae in te schakelen om de Hoge Raad vanuit verschillende invalshoeken te informeren.

  Terbeschikkingstelling van onroerend goed
  (pdf, 121,75 KB)
  01 Apr, 2015 Netherlands

  Tielemans schrijft in BTW Brief nav het oordeel van het HvJ van 22-01-2015 over de vraag of hoe de terbeschikkingstelling van een voetbalstadion kwalificeert.

  Btw - herziening alleen van de werkelijk betaalde btw
  (pdf, 103,59 KB)
  01 Apr, 2015 Netherlands

  Tielemans gaat in BTW Brief in op herzieningsvraagstukken inzake de integratieheffing, naar aanleiding van HR 19 december 2014...

  Belastingstelsel in dienst van ondernemerschap, duurzame groei en banen
  (pdf, 785,03 KB)
  25 Mar, 2015 Netherlands

  Belastingstelsel in dienst van ondernemerschap, duurzame groei en banen. Visie Arjo van Eijsden (EY) op de keuzes voor een beter belastingstelsel.

  EY - Werknemer aansprakelijk: hoe verwerk je dat fiscaal?
  (pdf, 137.52 KB)
  17 Mar, 2015 Netherlands

  Foesenek bespreekt in Loonzaken de fiscale gevolgen als een werknemer een schadevergoeding aan de werkgever moet betalen.

  EY - De werkplek, wat is dat?
  (pdf, 133.93 KB)
  17 Mar, 2015 Netherlands

  Adam behandelt in Loonzaken de werkkostenregeling tav lagere of nihilwaardering voor specifiek benoemde voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden ge- of verbruikt.

  Pandrechtperikelen in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
  (pdf, 136,43 KB)
  12 Mar, 2015 Netherlands

  Boltjes gaat in WFR in op de vraag naar de mogelijke fiscale gevolgen van de vestiging van een pandrecht.

  Bitcoin; juridische en fiscale aspecten in beeld
  (pdf, 149.42 KB)
  06 Mar, 2015 Netherlands

  Zeegers doet in WFR verslag van de debatmiddag over Bitcoins van het Zuidas Instituut voor Financieel recht.

  Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten
  (pdf, 109.36 KB)
  01 Mar, 2015 Netherlands

  Jansen gaat in Elsevier SalarisMagazine in op de quotumheffing die werkgevers dient te stimuleren meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

  Next >>
  Back to top