Skip to main navigation

  Library: Netherlands (Dutch)  Tax - 388
  Next >>

  Title  

  Date 

  Location 

  Description

  ITA 524 - Audit guidelines Mini One-Stop Shop for telecom broadcasting and electronic services
  (pdf, 32,39 KB)
  25 Jun, 2014 Netherlands

  As of 1 January 2015 the supplies of telecoms/broadcasting/electronic services will be taxed in the country where the customer is established.

  Curiositeiten in de directe belastingen
  (pdf, 142,51 KB)
  17 Jun, 2014 Netherlands

  Verslag in WFR van het symposium 'Curiositeiten in de directe belastingen', gehouden op vrijdag 4 april 2014 te 's-Gravenhage t.g.v. het afscheid van Simon Strik.

  Update crisisheffing
  (pdf, 98,92 KB)
  01 Jun, 2014 Netherlands

  Jansen gaat in ESM in op het oordeel van de rechtbank van Den Haag dat luidde dat de crisisheffing niet in strijd is met...

  Tijd brengt raad over de effecten van de WUL voor de grensganger
  (pdf, 120,99 KB)
  01 Jun, 2014 Netherlands

  Ramaekers schrijft in ESM over het effect van de WUL over de landsgrenzen en het geactualiseerde besluit fiscale behandeling van buitenlandse sociale verzekeringen.

  Spookwerknemer en schijnzelfstandige
  (pdf, 99,08 KB)
  01 Jun, 2014 Netherlands

  In zijn column in ESM stipt Rietveld de daadkracht van de overheid aan in de huidige aandacht voor de bestrijding van schijnzelfstandigheid.

  Risicos bij betalingen aan derden
  (pdf, 98,88 KB)
  01 Jun, 2014 Netherlands

  Michiels wijst in ESM op de risico’s bij betaling aan derden en pleit voor inzichtelijkheid van risico’s van dienstbetrekking, inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid.

  Is een socialmedia-actie een kansspel
  (pdf, 119,19 KB)
  01 Jun, 2014 Netherlands

  Mourmans belicht in Elsevier SalarisMagazine het betalen van kansspelbelasting bij het verloten van prijzen via socialmedia-applicaties.

  De risicos van de tewerkstelling van vreemdelingen
  (pdf, 112,57 KB)
  01 Jun, 2014 Netherlands

  Den Drijver beschrijft in ESM de risico’s die men loopt indien niet voldaan wordt aan de voorschriften van de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav).

  Wat goed is komt snel de werkkostenregeling en het nieuwe loonbegrip
  (pdf, 67,75 KB)
  30 May, 2014 Netherlands

  Van Schendel pleit in WFR voor vervanging van de Werkkostenregeling en voor een terugkeer naar het systeem van vrije vergoedingen en verstrekking van vóór 2011.

  Double or nothing Het lot van de bevoordeelde werknemer
  (pdf, 51,79 KB)
  30 May, 2014 Netherlands

  Van der Storm beschrijft in Vp-bulletin de problemen die zich voordoen bij opvolging in het familiebedrijf waarbij opvolging buiten de familiekring plaatsvindt.

  Next >>
  Back to top