Kannamme vastuuta yhteiskuntamme kehityksestä

  • Jaa

Yritysvastuu on olennainen osa EY:n liiketoimintastrategiaa. Sitoutuminen yhteiskunnan, koulutuksen, yrittäjyyden ja ympäristön kestävään kehitykseen ovat yritysvastuumme neljä pilaria. Tavoitteenamme on vastuullinen, eloisa yhteiskunta, joka kykenee suojelemaan ympäristöään, kouluttamaan lapsiaan sekä menestymään edistämällä innovaatioita ja luomalla uusia yrityksiä.

Tiedostamme, että päätöksillämme ja teoillamme on vaikutus meitä ympäröivään yhteiskuntaan ja sen hyvinvointiin. Tilintarkastusyhteisönä ja liikkeenjohdon konsulttina toimintamme vaikuttaa paitsi asiakkaisiimme, myös ympärillämme eläviin ihmisiin ja yhteisöihin.

Tarjoamme yhteiskuntavastuun palveluja
Tehokas raportointi tarkoittaa paljon muutakin kuin oikeiden tilinpäätöslukujen julkaisemista. Trendinä on, että yritystä arvioidaan entistä enemmän myös ei-rahamääräisen informaation pohjalta. Yhteiskuntavastuun palvelumme auttavat yrityksiä ymmärtämään tärkeimpien ei-rahamääräisten tekijöiden vaikutuksen liiketoiminnalliseen suorituskykyyn. Lue lisää yhteiskuntavastuun palveluistamme.

Huolehdimme henkilöstöstämme
Toimintamme lähtökohtana on huolehtia henkilöstöstämme, ja sen mukaisesti panostammekin työntekijöihimme ja heidän kehitykseensä. Tarjoamme asiantuntijoiden kehittymisen tueksi erilaisia vaihtoehtoja, koska tiedämme, että heidän osaamisensa ja ammattitaitonsa mahdollistavat asiakkaidemme liiketoimintojen menestymisen. Lue lisää.

Kannustamme kasvuyrittäjyyttä
Aktiivinen yritystoiminta edesauttaa yhteiskunnan vaurautta luomalla uusia työpaikkoja, lisäämällä ostovoimaa ja tuottamalla verovaroja yhteiskunnan tueksi. EY Entrepreneur of the Year -ohjelman tarkoituksena on lisätä yleistä kiinnostusta kasvuyrityksiin ja yrittäjyyteen. Kilpailun avulla etsimme menestyviä yrittäjiä ja nostamme heidät kansallisiksi esikuviksi. Lisätietoa Entrepreneur of the Year -ohjelmasta.

Taistelemme korruptiota vastaan
Toimimme yhteistyössä lahjontaa ja korruptiota tarkkailevan Transparency Internationalin (TI) kanssa. Korruptio on vakava ongelma, joka muun maussa vaikeuttaa lakeihin pohjautuvaa hallintoa, lisää köyhyyttä ja heikentää demokratiaa. EY tukee tunnetuimman korruption mittaustyökalun Corruption Perceptions Indexin (CPI) kehittämistä. Indeksi arvioi korruption esiintymistä 180 eri maassa. Se auttaa kartoittamaan korruptiolle alttiit alueet ja pyrkii edistämään hyvän hallinnon periaatteita globaalisti.

Lisätietoja yritysvastuustamme saat kansainvälisiltä sivuiltamme.