Kannamme vastuuta yhteiskuntamme kehityksestä

  • Jaa

Yritysvastuu on olennainen osa EY:n liiketoimintastrategiaa. Sitoutuminen yhteiskunnan, koulutuksen, yrittäjyyden ja ympäristön kestävään kehitykseen ovat yritysvastuumme neljä pilaria. Tavoitteenamme on vastuullinen, eloisa yhteiskunta, joka kykenee suojelemaan ympäristöään, kouluttamaan lapsiaan sekä menestymään edistämällä innovaatioita ja luomalla uusia yrityksiä. Tiedostamme, että päätöksillämme ja teoillamme on vaikutus meitä ympäröivään yhteiskuntaan ja sen hyvinvointiin. Tilintarkastusyhteisönä ja liikkeenjohdon konsulttina toimintamme vaikuttaa paitsi asiakkaisiimme, myös ympärillämme eläviin ihmisiin ja yhteisöihin.

Tarjoamme yhteiskuntavastuun palveluja
Tehokas raportointi tarkoittaa paljon muutakin kuin oikeiden tilinpäätöslukujen julkaisemista. Yrityksiä arvioidaan entistä enemmän myös ei-rahamääräisen informaation pohjalta. Yhteiskuntavastuun palvelumme auttavat yrityksiä ymmärtämään tärkeimpien ei-rahamääräisten tekijöiden vaikutuksen liiketoiminnalliseen suorituskykyyn. Lue lisää yhteiskuntavastuun palveluistamme.

Huolehdimme henkilöstöstämme
Toimintamme lähtökohtana on huolehtia henkilöstöstämme, ja sen mukaisesti panostammekin työntekijöihimme ja heidän kehitykseensä. Tarjoamme asiantuntijoiden kehittymisen tueksi erilaisia vaihtoehtoja, koska tiedämme, että heidän osaamisensa ja ammattitaitonsa mahdollistavat asiakkaidemme liiketoimintojen menestymisen. Lue lisää työskentelystä EY:llä.

Kannustamme kasvuyrittäjyyttä
Aktiivinen yritystoiminta edesauttaa yhteiskunnan vaurautta luomalla uusia työpaikkoja, lisäämällä ostovoimaa ja tuottamalla verovaroja yhteiskunnan tueksi. EY Entrepreneur of the Year -ohjelman tarkoituksena on lisätä yleistä kiinnostusta kasvuyrityksiin ja yrittäjyyteen. Kilpailun avulla etsimme menestyviä yrittäjiä ja nostamme heidät kansallisiksi esikuviksi. Lue lisää Entrepreneur of the Year -ohjelmastamme.

 EY on RheaChallenge-mentorointiohjelman kumppani. Ohjelmassa mentoreina toimivat suomalaiset naisjohtajat sekä aktoreina naisvetoiset start-upit. Lue lisää RheaChallenge-ohjelmasta.

Taistelemme korruptiota vastaan
Toimimme yhteistyössä lahjontaa ja korruptiota tarkkailevan Transparency Internationalin (TI) kanssa. Korruptio on vakava ongelma, joka muun muassa vaikeuttaa lakeihin pohjautuvaa hallintoa, lisää köyhyyttä ja heikentää demokratiaa. EY tukee tunnetuimman korruption mittaustyökalun Corruption Perceptions Indexin (CPI) kehittämistä. Indeksi arvioi korruption esiintymistä 180 eri maassa. Se auttaa kartoittamaan korruptiolle alttiit alueet ja pyrkii edistämään hyvän hallinnon periaatteita globaalisti.

Tuemme huipputiimejä
Teemme Suomen Kansallisoopperan kanssa yhteistyötä, jonka tavoitteena on pitkäaikainen ja molemmin puolin lisäarvoa tuova kumppanuus. Huippuosaajien valmentaminen ja johtaminen on avain menestykseen niin kulttuuriorganisaatiossa kuin EY:n kaltaisessa asiantuntijayrityksessä. Kansallisoopperan johtamista kehittämällä tuemme vastuullisesti oopperan erilaisten huipputiimien toimintaa. Kumppanuus tarjoaa myös omalle henkilöstöllemme ja laajoille sidosryhmillemme uusia kokemuksia, ajatuksia ja elämyksiä ja vastapainoa työhön. Lue lisää Suomen Kansallisoopperasta.

Tuemme järjestöjen toimintaa
Osallistuimme vuonna 2014 Punaisen Ristin Hyvä Joulumieli -kampanjaan, ja tuimme pohjoismaisin lahjoituksin sen lisäksi myös Pelastakaa Lapset sekä Maailman Luonnon Säätiö (WWF) -järjestöjen toimintaa. EY tuki järjestöjä yhteisen sisäisen kampanjan keinoin. Sekä ympäristön tilan että lasten aseman parantaminen ovat tärkeitä tekijöitä EY:n yritysvastuun päätavoitteissa, jotka ovat yhteiskunnan, koulutuksen, yrittäjyyden ja ympäristön kestävä kehitys. Lue lisää Punaisen Ristin, Pelastakaa Lapset ry:n ja Maailman Luonnon Säätiön toiminnasta.

Suomessa EY tekee yhteistyötä Naisten Pankin kanssa tukeakseen naisten yrittäjyyttä kehitysmaissa.Naisten aseman ja toimeentulon parantaminen on keskeistä kehitysmaiden köyhyyden poistamisessa ja elintason parantamisessa. Tukemalla kestävällä tavalla naisia autamme niin perheitä kuin koko kyläyhteisöä. Kun naisten toimeentulo paranee, se lisää myös yhteisön tuloja ja sitä kautta koko kansantalouden hyvinvointia. Yhteistyöllä Naisten Pankin kanssa toteutamme yhteistä tavoitettamme - Building a better working world. Tuemme myös syksyisin järjestettävää valtakunnallista Kävele Naiselle Ammatti -tapahtumaa. Lue lisää Naisen Pankin toiminnasta.

Ympäristöpolitiikamme
EY:llä on Suomessa oma ympäristöpolitiikka, jota noudattamalla toteutamme yritysvastuullisuuttamme ympäristön kestävän kehityksen osalta. Olemme sitoutuneet pienentämään ympäristövaikutustamme mm. jätteidenkäsittelyjärjestelyiden avulla, parantamalla energiatehokkuutta ja huomioimalla ympäristönäkökulmat tulevaisuuden toimitilan suunnittelussa. Kannustamme myös henkilöstöä ja alihankkijoitamme huomioimaan ympäristövaikutukset työssään. Uusi toimitalomme Helsingissä on LEED-sertifioitu.

Lisätietoja yritysvastuustamme saat kansainvälisiltä sivuiltamme.