Liikkeenjohdon neuvontapalvelut

EY - Careers
 • Jaa

Liikkeenjohdon konsultointipalvelut – Toiminnan kehittämistä ja riskienhallintaa

Liikkeenjohdon konsultointipalvelumme pyrkivät vahvistamaan yritysten suorituskykyä ja riskienhallintaa. Nykyinen haastava ja epävarma liiketoimintaympäristö sekä kiristyvä kilpailu korostavat tarvetta osaavalle yrityskonsultoinnille.

Rakennamme asiakkaillemme alan johtaviin menetelmiin perustuvia, tilanteeseen räätälöityjä ratkaisuja niin liiketoiminnan kasvun kuin asiakassuhteiden hallinnan parantamiseen.

Liikkeenjohdon konsultointi on nopeimmin kasvava toimialamme, ja energisellä ja kiivastahtisella alalla työskenteleekin jo yli 20 000 ammattilaistamme ympäri maailman.

EY:n globaali työympäristö, laaja asiakaskunta ja monialaiset osaajat tarjoavat asiantuntijoillemme laajan kontaktiverkoston ja mahdollisuuden toimia erilaisissa tehtävissä myös ympäri maailman. Saat ainutlaatuisen mahdollisuuden edetä urallasi kansainvälisessä organisaatiossa.

Liikkeenjohdon neuvontapalveluissa palvelemme asiakkaitamme seuraavilla liiketoiminnan osa-alueilla:

 • Performance Improvement- IT advisory - Finance - Supply Chain - Customer
 • Information Techonology Risk & Assurance
 • Risk

Liiketoiminnan vahvistaminen

Performance Improvement -tiimimme toimii asiakasyritystemme riippumattomana neuvonantajana, ja auttaa niitä kohtaamaan liiketoiminnan suorituskyvyn parantamiseen liittyvät haasteet. Alan asiantuntijoista koostuvassa tiimissämme tuot esille omat näkemyksesi ja ratkaisuehdotuksesi asiakkaidemme kehityskohteisiin.

Performance Improvement -liiketoimintalinjaan kuuluu neljä merkittävää palvelukokonaisuutta: IT Advisory, Finance, Supply Chain sekä Customer. Tiimissämme pääset työskentelemään halukkuutesi ja osaamisesi perusteella muun muassa seuraavien osa-alueiden parissa:

 •  Suorituksen johtamisen ja mittaamisen kehittäminen
 • Taloushallinnon ja tukitoimintojen kehittäminen, transformaatiot ja ulkoistus
 • Toimitusketjun hallinta
 • Markkina- ja asiakasstrategioiden kehittäminen
 • Kansainvälisten toimintamallien kehittäminen
 • Tietohallintotoiminnan kehittäminen
 • IT-projektien johtaminen
 • Järjestelmä- ja toimittajavalinnat

Teet myös tiivistä yhteistyötä muiden liiketoimintalinjojen asiantuntijoidemme kanssa. Autamme sinua saavuttamaan uratavoitteesi tukemalla ammatillista kehitystäsi sekä tarjoamalla mahdollisuuden työskennellä erilaisten asiakkaiden ja projektien parissa.

Tunnista riskit ja hallitse niitä

Riskienhallinnalla suojataan yritystoimintaa ja edistetään suorituskyvyn ja tuloksen parantamista. Autamme tunnistamaan asiakkaidemme liiketoiminnan kannalta kriittiset riskit ja luomme tehokkaita menettelyjä niiden hallitsemiseksi.

Riskienhallinnan ammattilaisena pääset työskentelemään alansa johtavien organisaatioiden kanssa. Autat asiakkaitamme kehittämään riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa sekä tuotat olennaiseen keskittyvää sisäisen valvonnan varmennusta sisäisten tarkastusten muodossa. Kansainvälisen verkostomme tuen ja monipuolisten haasteiden kautta syvennät asiantuntemustasi.

Tietotekniikan ja tietoturvallisuuden hallintaa

Tietotekniikka ja erilaiset IT-järjestelmät ovat usein ratkaisevassa asemassa koko yrityksen menestymisessä markkinoilla. ITRA-tiimimme auttaa yritystä hallinnoimaan tietotekniikkaansa siten, että se tukee mahdollisimman hyvin yrityksen liiketoiminnan vaatimuksia.

Tarjontaamme kuuluvat monentyyppiset räätälöidyt palvelut, kuten yleisen tietoturvan hallinnoinnin arviointi ja kehittäminen, tietotekniikkaan liittyvien riskien tunnistaminen ja hallinnointi sekä erilaisten GRC (governance, risk and compliance) -työkalujen suunnittelussa, kehityksessä ja käyttöönotossa avustaminen, tilintarkastustoimintaamme tukevat tarkastukset sekä yritysten sisäisen tarkastustoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen. ITRA-tiimissämme autat asiakkaitamme varmistamaan, että IT tukee liiketoiminnan tarpeita täysipainoisesti.

Tiimissämme pääset työskentelemään halukkuutesi ja osaamisesi perusteella mm. seuraavien osa-alueiden parissa:

 • IT riskienhallinnan kehittäminen
 • Tietoturvallisuuden hallinnan kehittäminen ja auditointi (mm. ISO 27001)
 • Verkkoympäristöjen tietoturva-auditoinnit
 • Riskikartoitukset ja liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelu
 • Järjestelmäkontrollien kehitys ja testaus
 • Toimittajavalinnat
 • Tietojen käsittely- ja hallinnointiratkaisut
 • Palveluntarjoajille tehtävät riippumattoman osapuolen lausunnot (ISAE 3402)