Tilintarkastuspalvelut

EY - Careers
  • Jaa

Tilintarkastuspalvelut – näe enemmän

Tilintarkastustiimimme keräävät ajantasaista ja keskeistä rahoitusalan tietoa tukeakseen globaalin talouden hyvinvointia ja kestävää kehitystä myös yritysmaailman ulkopuolella. Pyrimme EY:llä vahvistamaan yksityisten ja liike-elämän yhteisöjen luottamusta kansainvälisiin pääomamarkkinoihin, jotta yrityksillä olisi mahdollisimman suotuisat puitteet liiketoimintansa kehittämiseksi.

EY on tilintarkastusalan arvostetuimpia, luotetuimpia ja vaikutusvaltaisimpia toimijoita. Tilintarkastuspalveluiden ammattilaisena pysyt ajan hermolla kirjanpidon ja tilintarkastuksen uudistuksista käyttäen kansainvälisiä tilintarkastusmenetelmiä sekä alan parhaita työkaluja. Tarjoat asiakkaillemme luotettavaa informaatiota prosesseista sekä valmistelet taloudellisia lausuntoja, jotka vahvistavat asiakkaidemme liiketoimintaa.

EY:n tilintarkastuspalveluissa hankit arvokasta kokemusta ja sen myötä kasvatat niin osaamistasi kuin mahdollisuuksiasi uralla etenemiseen.
Tilintarkastuspalveluissa pääset työskentelemään monipuolisten tehtävien parissa:

  • Tilintarkastus
  • Yhteiskuntavastuuraportointi
  • Taloushallinnon neuvontapalvelut
  • Väärinkäytösten tutkinta ja riita-asiat

Tilintarkastajana olet talouselämän keskipisteessä

Tilintarkastuksen ammattilaisilla on keskeinen rooli talouselämässä. Riippumattomana osapuolena varmennat, että asiakkaamme toimivat yhdenmukaisesti voimassaolevien laskentaperiaatteiden kanssa. Näin yritykset, sijoittajat ja päättäjät voivat luottaa yritysten tuottamaan tietoon taloutensa ja toimintansa tilasta.

Tue liiketoiminnan kestävyyttä

Yhteiskuntavastuun palveluiden parissa työskentelet yhtiöiden ns. kriittisten ei-rahamääräisten menestystekijöiden ja niihin liittyvän tiedon tuottamisen, riittävyyden ja varmennuksen parissa. Näiden tietojen pohjalta yhtiön sidosryhmät saavat luotettavaa tietoa ja ymmärtävät paremmin yhtiön kannalta tärkeimpien ei-rahamääräisten tekijöiden vaikutuksia liiketoiminnalliseen suorituskykyyn. Autamme yhtiöitä myös yhteiskuntavastuuraportin laatimisessa.

Auta yrityksiä pysymään ajantasalla

Nordic-alueella toimivan Financial Reporting Advisory -ryhmämme jäsenenä neuvot asiakasyrityksiä IFRS-standardien käytössä. Ryhmän asiantuntijoilla on merkittävää tietoa, näkemystä ja kokemusta IFRS-standardien soveltamisesta. Ryhmämme jäsenenä neuvot asiakasyrityksiä IFRS-standardien käytössä. Asiakaskohtaisessa neuvonnassa analysoit muun muassa uusien standardien yksilöllisiä vaikutuksia, annat erillisiä lausuntoja IFRS-standardien soveltamisesta sekä koulutat ja valmennat asiakkaitamme. Avustat lisäksi asiakkaitamme IFRS-konversioissa ja muun muassa yritysjärjestelyjen laskentakysymyksissä.

Auta ehkäisemään väärinkäytöksiä

Organisaatioiden tulee reagoida tehokkaasti väärinkäytösriskeihin, noudattaa yhä lisääntyvää sääntelyä ja hallinnoida oikein liiketoimintaan liittyviä riita-asioita. Autat asiakkaitamme hallitsemaan liike-elämän riskejä ja haasteita. Osallistut mm. väärinkäytösepäilyjen luottamukselliseen tutkintaan sekä arvioit erilaisten riita-asioiden taloudellisia vaikutuksia.