Työskentely EY:llä

Työskentely EY:llä
  • Jaa
Minkälaista työskentely EY:llä on?

Kysy keltä tahansa työntekijältämme - EY on palkitseva ja uraasi aidosti vauhdittava työpaikka. Meillä korostuvat työntehtävien ja asiantuntemuksen monipuolisuus, hyvä tiimihenki sekä mielenkiintoiset haasteet, jotka näkyvät päivittäisessä työssäsi vaihtelevissa projekteissa erilaisten ihmisten kanssa.

Verkostoituessasi erilaisista henkilökohtaisista ja ammatillisista taustoista tulevien ey:läisten kanssa olet mukana luomassa parempaa työ-ja liike-elämää kestävän taloudellisen kehityksen arvoja noudattaen. Näin tuemme globaalia talouden kasvua yhteisen hyvän edistämiseksi.

EY:llä kaikkien mielipide on tärkeä - erilaiset näkemykset ja työskentelytavat koetaan meillä rikkautena, jonka avulla voimme tarjota asiakkaillemme laadukkaita palveluja. Odotamme sinulta aktiivista työpanosta ja uusien ratkaisujen ideoimiskykyä, jonka vastapainoksi tarjoamme sinulle parhaat mahdolliset puitteet ammatilliseen menestymiseen.

Jakamalla yhteiset tavoitteet menestymme myös yhdessä.

Monipuolisuus

Monipuoliset näkökulmat ja tavat toimia työpaikalla tuottavat parempia tuloksia. Tästä syystä haluamme rakentaa ey:läisille mahdollisimman monipuolisen, kansainvälisen ja idearikkaan työympäristön, joka on tärkeä perusta modernille työyhteisölle.

Työntekijöiden ja tiimien välinen kunnioitus, luottamus ja yhteistyö korostuvatkin huomattavasti ey:läisten arjessa. Erilaisuuden arvostamisen ja sen hyödyntäminen näkyvät kaikessa mitä teemme: kohtaamme rakentavasti ja ennakkoluulottomasti keskinäiset eroavaisuutemme. Näemme työyhteisömme monipuolisuuden rikkautena, ja tartumme siitä nouseviin mahdollisuuksiin niin omaksi kuin asiakkaidemme hyödyksi.

Meille hakeutuu usein asiantuntijoita ja oppimishaluisia ihmisiä, joilla on monipuolisia koulutustaustoja. Kaikki työntekijämme tuovat oman osaamisensa sekä omat näkemyksensä organisaatioomme. Kun työskentelet erilaisten ihmisten kanssa sekä erilaisten yritysten parissa, omat näkemyksesikin laajenevat. Näin pystyt kasvamaan ja kehittymään henkilökohtaisella tasolla ja samalla pääset solmimaan monia elinikäisiä ystävyyssuhteita.

Hyvä yhteishenki

Olemme luoneet työyhteisön, jossa jokaisen näkökulmaa arvostetaan. Erilaiset ideat sekä näkökulmat auttavat meitä tarjoamaan parasta palvelua asiakkaillemme. Toimimme arvojemme mukaisesti ja noudatamme asettamiamme periaatteita. Täällä työskennellessäsi voit siis olla oma itsesi.

Tuki ja palkitseminen

Autamme sinua määrittämään tavoitteesi ja tuemme sinua niiden saavuttamisessa sekä ammatillisessa kehittymisessäsi. Haluamme sovittaa sinun uratavoitteesi yrityksemme tavoitteisiin. Näin voimme yhdessä saavuttaa hyviä tuloksia, jotka me myös huomioimme ja jotka me palkitsemme.

 

Erilaisuus on arvokasta

Työ EY:llä perustuu toisten kunnioittamiseen, yhteisiin tavoitteisiin pyrkimiseen sekä tiimityöhön. Sinua kannustetaan ajattelemaan kansainvälisesti, rakentamaan vahvat verkostot ja arvostamaan erilaisuutta. Kaikilla meillä on oma osamme EY:n menestyksen rakentamisessa.

Erilaisten taustojen ja osaamisen yhdistämisellä saamme aikaan mielenkiintoisia työtehtäviä asiantuntijoillemme sekä tarjoamme asiakkaillemme parhaat neuvot ja ideat.

Uralla voi kehittyä myös kokeneena asiantuntijana

EY:llä pääset hyödyntämään koulutus- ja uramahdollisuuksiamme toteuttaaksesi omat tavoitteesi.

Lue lisää koulutuksesta ja kehittymisestä EY:llä.

Sitoutuminen: Sinun työsi vaikuttaa menestykseemme

Kannustamme avoimeen keskusteluun ja ajatusten vaihtoon. Yrityskulttuurimme tukee itsenäistä, kannustavaa ja tavoitteellista työskentelytapaa. Sinulla työntekijänämme on tärkeä rooli menestyksemme rakentamisessa.

Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa – myös meillä

Yritysvastuu

Tiedostamme, että päätöksillämme ja teoillamme on merkittävä vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan ja sen hyvinvointiin. Siksi meistä on tärkeää, että tarjoamme jokaiselle ey:läiselle mahdollisuuden osallistua yritysvastuumme toteuttamiseen sekä ammatillisessa että henkilökohtaisessa elämässä.

Yritysvastuumme neljä pilaria sisältävät sitoutumisen yhteiskunnan, koulutuksen, yrittäjyyden ja ympäristön kestävään kehitykseen. Tavoitteenamme on vastuullinen ja eloisa yhteiskunta, joka kykenee suojelemaan ympäristöään, tarjoamaan koulutusmahdollisuuksia seuraaville sukupolville sekä menestymään edistämällä innovaatioita ja luomalla uusia yrityksiä.

Pyrimme jakamaan työntekijöidemme tietotaitoa myös yritysvastuullisien päämäärien hyväksi. Ey:läiset pääsevät hyödyntämään erikoisosaamistaan hyväntekeväisyystempauksissa ja vapaaehtoistyöprojekteissa, joihin me osallistumme ja joita me yrityksenä järjestämme mahdollisuuksien mukaan.

Yritysvastuuprojektiemme yhteydessä ey:läisillä on erinomainen tilaisuus kehittää sellaisia osaamisen osa-alueita, joita ei välttämättä jokapäiväisessä työnteossa tule huomioitua. Näihin voivat lukeutua esimerkiksi julkisissa tilaisuuksissa esiintyminen, poikkitieteellinen tutkimustyö tai yhteistyö julkisyhteisöjen kanssa.

Koemme työntekijöidemme panoksen yritysvastuuasioissa tärkeänä - voimme kaikki vaikuttaa positiivisesti sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen ympäristöömme.

Voit lukea lisää yritysvastuustamme täältä.

EY Alumnit

Mihin työurasi johtaakaan, tulet huomaamaan, että aikasi EY:llä on johtanut muuhunkin kuin kokemuksen kerryttämiseen sekä taitojen kehittämiseen.

Meillä rakennat arvokkaita ammatillisia verkostoja ja saat kollegoistasi ystäviä, jotka säilyvät varmasti pitkälle elämässäsi. EY:n alumnina sinun on helppo pitää yhteyttä entisiin kollegoihisi ja tutustua uuteen asiantuntijasukupolveen. Alumnina saat kutsut vuosittain järjestettäviin verkostoitumistilaisuuksiin.

Toivomme, että mikäli urapolkusi johtaa töihin muualle, olet yksi niistä monista, jotka palaavat takaisin uusia kokemuksia rikkaampana.