Aku Pyymäki

  • Jaa

 Aku Pyymäki

Aku Pyymäki
Manager, liikkeenjohdon konsultointipalvelut

Toimin liikkeenjohdon konsulttina EYilla. Koulutuksestani huolehti aikanaan Teknillisenä korkeakouluna tunnettu opinahjo. Ennen EYin loistavaan porukkaan liittymistä työskentelin Englannissa ja Suomessa järjestelmätoimittajien palveluksessa. Reilun neljän EY -vuoteni aikana olen päässyt tekemään ja kokemaan muun muassa suurten muutoshankkeiden hallintaa, yrityskauppakohteiden arviointia, kehitysstrategioiden määrittelyä sekä erityyppisten IT-ratkaisujen hankintaa ja käyttöönottoa. Nykyisin keskityn lähinnä hanke- ja projektinhallinnan toimeksiantoihin. Managerina EYilla yleinen roolini toimeksiannoissamme on toimia asiakasprojektien projektipäällikkönä.

Työskentelen asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvässä Performance Improvement -tiimissä, jonka jäsenillä on vaihteleva ja toisiaan täydentävä tausta niin teknisesti kuin kaupallisesti. Ohjelmistokehityksessä hankittu käytännön kokemukseni auttaa ymmärtämään ohjelmistoprojektien sekä yritysten tietohallinnon haasteita, ja näin samaistumaan asiakkaan problematiikkaan. Normaalia työpäivää tuskin on, mutta yleisesti se koostuu erityyppisistä asiakastapaamisista, myyntityöstä sekä projektityöstä ja nuorempien konsulttien työn ohjaamisesta.

Parasta konsultin työssä ovat sen vaihtelevuus ja kansainvälinen työympäristö. Erilaiset asiakkaat ja haastavat projektit pitävät kiinnostuksen yllä, ja kannustavat jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Lisäksi samanhenkiset ja positiiviset työkaverit tekevät jo valmiiksi mahtavasta työstä kaiken muun ohella hauskaakin!

Lue lisää urasta liikkeenjohdon konsultointipalveluissa.