Yritysjärjestelyt

EY - Careers
  • Jaa

Tavoitteenamme asiakkaan haasteiden kokonaisvaltainen hallinta

Liiketoiminnan globalisoituminen tuo mukanaan yhä monimutkaisempia strategisia haasteita. Yritysten pääoman käyttöön liittyvillä päätöksillä on kauaskantoisia vaikutuksia, jotka osaltaan myös määrittelevät yritysten tulevaisuuden kilpailuasemia.

Me EY:llä autamme asiakasyrityksiämme optimoimaan liiketoimintajärjestelynsä, kasvattamaan pääomaansa ja maksimoimaan pääoman investoinnista saatavat hyödyt niin, että yritykset pystyvät toimimaan entistä tehokkaammin pitkälläkin tähtäimellä.

Yritysjärjestelyiden ammattilaisena ohjaat alan johtavia organisaatioita, nopeimmin kasvavia yhtiöitä sekä yksityisen pääoman yrityksiä maailmanmarkkinoiden merkittävimpien päätösten teossa ja toimeenpanossa.

Asiantuntevan, kokonaisvaltaisen ja luotettavan asiakasneuvontamme turvin yritykset voivat tehdä strategisesti kannattavia päätöksiä alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Haluatko juuri sinä olla mukana rakentamassa parempaa työ- ja liike-elämää yritysjärjestelyissä?

Mergers & Acquisitions

M&A-asiantuntijana hyödynnät toimialaosaamistasi ja globaalin verkostomme asiantuntemusta tarjotaksesi asiakkaillemme ratkaisuja yritysjärjestelyjen kaikkiin vaiheisiin. Toimimme neuvonantajina yhdistymisten, yritysosto- ja -myyntiprojektien, rahoitusjärjestelyjen sekä strategisten neuvonantohankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tiimissämme pääset mukaan suunnittelemaan ja läpiviemään asiakkaidemme osto- ja myyntitoimeksiantoja sekä miettimään asiakkaillemme parhaiten soveltuvia rahoitusjärjestelyjä.

Integraatiot

Tiiviistä kansainvälistä yhteistyötä tekevä integraatiotiimimme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan strategiset tavoitteensa yrityskauppojen operatiivisissa haltuunotto- ja irtauttamisprojekteissa sekä hankkeiden projektijohtamisessa. Autat asiakkaitamme hankkeiden suunnittelussa, tavoitteiden asettamisessa, synergiamahdollisuuksien tunnistamisessa sekä yritysjärjestelyihin liittyvien riskien hallinnassa.

Restrukturointi

Restrukturoinnin asiantuntijana tarjoat asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja objektiivista neuvontaa. Autat asiakkaitamme arvioimaan mahdollisuuksia, optimoimaan liiketoimintajärjestelyjä ja saavuttamaan strategisia tavoitteita, kun ostetaan tai myydään taloudellisessa kriisissä olevaa yritystä, organisoidaan liiketoimintaa uudelleen tai tehostetaan tavoitteestaan jääneen yksikön toimintaa.

Transaction Support

Hyödynnät asiantuntemustasi yritysjärjestelyn kohteen analysoinnissa, tulevaisuuden ennusteiden arvioinnissa ja olemassa olevien rakenteiden sekä toimintojen kehittämisessä. Tiimissämme pääset arvioimaan syvällisesti yrityksen liiketoimintaa ja selvittämään järjestelyn merkittävimmät riskit sekä pohtimaan niiden minimoimista. Teet tiiviistä yhteistyötä globaalin asiantuntijaverkostomme sekä muiden palvelualueiden asiantuntijoiden kanssa.

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin liittyvät veropalvelut

Kaikkiin yritysjärjestelyihin liittyy verokysymyksiä, jotka on syytä huomioida jo transaktiota suunniteltaessa. Pääset rakentamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa hyödynnetään veroasiantuntijoidemme verkostoa sekä toimialaosaamista. Pääset tekemään yhteistyötä eri palvelualueilla työskentelevien asiantuntijoidemme kanssa. Lisäksi autat taloudellisessa kriisissä tai sen uhan alla olevia asiakkaitamme yhdessä restrukturointiin erikoistuneiden asiantuntijoidemme kanssa.

Arvonmääritys ja mallintaminen

Arvonmäärityspalvelumme määrittelee perustellun arvon yritykselle tai yrityksen osalle, joka on kaupan kohteena. Asiantuntijanamme teet asiakastyötä arvonmäärityksen ja mallintamisen parissa ja pääset pohtimaan sekä analysoimaan erilaisia vaihtoehtoja asiakkaan parhaaksi. Lisäksi analysoit toisen tahon laatimia arvonmäärityksiä ja kartoitat niihin liittyvät oletukset ja riskit. Tarjoamme asiakkaillemme monipuolisia, luotettavia ja objektiivisia palveluita. Olemme perehtyneet erityisesti julkisen sektorin investointihankkeiden rahoitukseen nykyaikaisia rahoitusmalleja käyttäen.