Kehity urallasi

Careers
  • Jaa

Seuraa omaa urapolkuasi

Maineemme arvostettuna asiantuntijayrityksenä perustuu kaikkien ey:läisten vankalle ammatilliselle osaamisella ja tietotaidolle. Niinpä haluamme rekrytoida omien erikoisalojensa parhaat osaajat tiimiimme.

Me EY:llä tuemme sinua joka askeleella kohti henkilökohtaisten uratavoitteidesi saavuttamista. EY:n kattava koulutusohjelma EYU (EY and You) tarjoaa sinulle monipuoliset työkalut jatkuvaan ammatilliseen kehitykseen sekä mahdollisuuden suunnata urasi itseäsi eniten kiinnostaville poluille.

Koulutusohjelmamme antaa sinulle ne keskeiset välineet, joilla luotsata uraasi haluamaasi suuntaan. Uskomme, että pääset EY:n työntekijänä parhaisiin tuloksiin, kun saat itse suunnitella omat ammatilliset valintasi. Emme rajoita työskentelyäsi tietynlaisiin tehtäviin tai tietylle palvelualueelle tai toimialalle, vaan kannustamme monipuolista osaamista yhdistelevää työkokemusta.

Tuemme aktiivisesti henkilöstömme kokonaisvaltaista kehittymistä myös palkitsemalla hyvät suoritukset ja vahvistamalla osallistavaa ja miellyttävää työyhteisöä. Samalla varmistamme myös laadukkaiden palveluiden tarjoamisen asiakkaillemme.

Kehittymällä yhdessä pääsemme kaikki haluamiimme tuloksiin.

Oppiminen ei lopu koskaan

Globaalissa opintosuunnitelmassamme on kaksi osaa. Ensimmäisen tarkoituksena on rakentaa yleistä liiketoimintaosaamistasi ja -ymmärrystäsi. Toinen on suunniteltu jatkuvasti päivittämään ja kehittämään ammatillista osaamistasi kaikilla palvelualueillamme, jotta osaat tarjota kattavia palveluitamme ja sitä kautta luoda parempia asiakassuhteita. Liiketoimintataitojen lisäksi opit paljon suhteiden rakentamisesta ja ihmisten johtamisesta.

Koulutustarjontamme kattaa tällä hetkellä yli 16 000 kurssia. Viime vuonna henkilöstömme käytti yli kuusi miljoonaa tuntia oppimiseen ja täydensi asiantuntemustaan yli 700 000 kurssilla. Sinullakin on siis runsaasti mahdollisuuksia seurata omia oppimistavoitteitasi.

Yrityksemme ja asiakkaidemme menestys riippuu pitkälti ihmisistämme, joten otamme ammattilaistemme kehittymisen ja osaamisen ylläpidon vakavasti.

Työssäoppiminen on keskeinen osa urakehitystä. Toimeksiantojen suunnittelussa pyritään paitsi tarjoamaan asiakkaille parasta palvelua myös tukemaan henkilöstömme monipuolista kehittymistä.

Erilaiset sisäistä liikkuvuutta tukevat ohjelmamme tarjoavat lyhyitä tai pidempiaikaisia työmahdollisuuksia eri maissa ja palvelualueilla. Sisäinen liikkuvuus mahdollistaa työskentelysi erilaisissa ympäristöissä, mikä puolestaan tarjoaa kiinnostavia ja haastavia kokemuksia.

Kansainvälisissä tiimeissämme työskenteleminen antaa sinulle uusia näkökulmia asiantuntijuutesi kehittämiseen ja edistää uratavoitteidesi toteutumista.

Tukea on tarjolla, kun tarvitset sitä

Kannustamme avoimeen kollegoiden väliseen keskusteluun kaikilla organisaatiomme tasoilla. Tämä auttaa sinua kehittymään. Coaching voi tarkoittaa niin päivittäistä epävirallista keskustelua kuin projektipalautteita tai säännöllisiä suoritusarviointeja.

Sinulla on oma counselor, jonka kanssa sovit tavoitteistasi, käyt suoritusarviointikeskusteluja, ja joka valmentaa sinua työssäsi.

Kun omat tietosi ja taitosi kehittyvät, haluamme sinun jakavan osaamistasi myös muiden kanssa. Kannustamme sinua antamaan kollegoillesi rakentavaa palautetta, joka auttaa myös heitä kehittymään.

Työssä ohjaaminen

Työssä tapahtuvat valmentavat keskustelut ovat käytännön vuorovaikutusta, jotka auttavat sinua muodostamaan uusia näkökulmia ja helpottavat sinua ongelmien ja haasteiden ratkaisemisessa. Tavoitteena on saavuttaa parempia suorituksia ja edistää käytännönläheistä oppimista samalla kun toimintatapasi tehostuvat.

Suorituksen johtaminen

Suoritusarviointikeskusteluissa käyt counselorisi kanssa saavutuksiasi läpi saamiesi palautteiden pohjalta. Tämä on erinomainen tapa auttaa sinua tunnistamaan niin vahvuutesi kuin myös kehitystarpeesi.

Urakehityksen tukeminen

Suoritusarviointien lisäksi kehityskeskustelut ovat tärkeä osa ohjausta EY:llä. Näiden keskustelujen tulisi haastaa sinut tutkimaan henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteitasi, toiveitasi, tarpeitasi ja mahdollisuuksiasi. Lisäksi ne auttavat luomaan mielekkäitä tavoitteita – niin lyhyellä kuin myös pitkällä tähtäimellä.

Mentorointi

Mentorointi tarjoaa sinulle tukea, näkemyksiä ja käytännön neuvoja ammatilliseen kehittymiseen ja muihin uraan liittyviin aiheisiin liittyen. Mentorointi eroaa työssä tapahtuvasta ohjauksesta, joka tarjoaa päivittäistä tukea työhön liittyvissä aiheissa. EY:llä rohkaisemme kokeneita ammattilaisiamme tarjoamaan mentorointia vähemmän kokeneille kollegoille.