Connect with us

 Millaista työskentely EY:llä on? Katso Pinterest-boardiltamme. 

Life @ EY in Finland

Millaista on työskennellä EY:llä Suomessa? Pyörähdä Pinterest-boardillamme katsomassa ja vieraile myös Urasivuillamme Facebookissa.

Työskentely EY:llä

EY Students Careers - Life at EY
  • Jaa

EY:llä työskentelyssä korostuvat työn ja asiantuntijoiden monipuolisuus, hyvä tiimihenki sekä palkitsevat haasteet.

Monipuolisuus

Meille hakeutuu asiantuntijoita ja innostuneita ihmisiä monenlaisista taustoista. Kaikki työntekijämme tuovat oman osaamisensa sekä omat näkemyksensä organisaatioomme. Kun työskentelet erilaisten ihmisten kanssa sekä erilaisten yritysten parissa, omat näkemyksesikin laajenevat. Näin pystyt kasvamaan ja kehittymään henkilökohtaisella tasolla ja samalla pääset solmimaan monia elinikäisiä ystävyyssuhteita.

Hyvä yhteishenki

Olemme luoneet työyhteisön, jossa innovatiivisuutta ja oma-aloitteisuutta arvostetaan. Tiimityö korostuu jokapäiväisessä toiminnassamme, ja yhdessä luomme arvojemme mukaisen työyhteisön, jossa voimme oppia kollegoiltamme sekä palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Tuki ja palkitseminen

Tuemme kehittymistäsi ja tarjoamme useita mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistasi erilaisten koulutusten kautta. Tukenasi on oma ohjaaja, counselor, joka auttaa sinua tavoitteiden määrittämisessä ja tukee niiden saavuttamisessa sekä ammatillisessa kehittymisessä. Saat counseloriltasi säännöllistä palautetta ja ohjausta. Kokonaispalkassasi huomioidaan suoritustasosi, joten se kannustaa sinua vaikuttamaan organisaatiomme menestykseen ja saavuttamaan omat tavoitteesi.

Hyvän tiimihengen luominen

Työ EY:llä perustuu toisten kunnioittamiseen, yhteiseen tavoitteeseen pyrkimiseen sekä tiimityöhön. Kaikilla meillä on oma osamme yrityksemme menestyksen rakentamisessa. Kannustamme ajattelemaan globaalisti, rakentamaan vahvoja verkostoja sekä arvostamaan erilaisuutta. Juuri erilaisten taustojen ja osaamisen yhdistämisellä saamme aikaan mielenkiintoisia työtehtäviä asiantuntijoillemme, mahdollisuuden oppia kollegoilta sekä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan asiantuntemuksen.

Meillä työnteko on oppimista

EY:llä saat kokemusta asiantuntijana sekä koulutusta, joiden avulla voit kehittää osaamistasi ja saavuttaa uratavoitteesi. Kannustamme niin ammatillisten kuin henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa, ja tuemme näiden toteuttamisessa. Laaja palveluvalikoimamme mahdollistaa erilaiset urakehitysmahdollisuudet ja uran suuntaamisen sinua kiinnostaville osa-alueille.

Yhteiset päämäärät ohjaavat tekemistä

EY:llä on vahva yhteenkuuluvuuden tuntu. Kunkin asiantuntijamme suoritus on merkityksellinen asiakkaillemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle. Vahva yhteisten tavoitteiden saavuttamisen halu lisää työnteon mielekkyyttä. Et ole yksin, vaan saat tukea omien ammatillisten ja henkilökohtaisten tavoitteidesi saavuttamiseksi.

Kannustamme avoimeen keskusteluun ja ajatusten vaihtoon. Yrityskulttuurimme tukee itsenäistä, mutta kannustavaa ja tavoitteellista työskentelytapaa. Haluamme tukea työntekijöidemme työ ja vapaa-ajan tasapainoa sekä tarjota joustavat mahdollisuudet töiden tekemiseen myös muualla kuin toimistoympäristössä. Kannustamme perhevapaiden pitämiseen ja pyrimme auttamaan työntekijöitämme löytämään kuhunkin elämäntilanteeseen sopivan työrytmin.

Hyvin organisoitu suoritusjohtaminen kannustaa tavoittelemaan asetettuja uratavoitteita ja hyvistä suorituksista saadut palkinnot innostavat eteenpäin.

Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa – myös meillä

EY:llä on useita eri tapoja sitouttaa työntekijöitään yhteisiin tavoitteisiimme sekä ylläpitää yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Kannamme vastuuta yhteiskuntamme kehityksestä, joten panostamme yritysvastuullisuuteen monin tavoin. Tämän lisäksi panostamme verkostojen kehittämiseen – alumniverkostomme antaa sinulle mahdollisuuden verkostoitua muiden asiantuntijoiden kanssa vaikka päättäisitkin siirtyä uusiin haasteisiin EY:ltä.

Yritysvastuu EY:llä

Maailmanlaajuisesti yritysvastuumme neljä pilaria sisältävät sitoutumisen yhteiskunnan, koulutuksen, yrittäjyyden ja ympäristön kestävään kehitykseen. Tavoitteenamme on vastuullinen, eloisa yhteiskunta, joka kykenee suojelemaan ympäristöään, kouluttamaan lapsiaan sekä menestymään edistämällä innovaatioita ja luomalla uusia yrityksiä. Voit lukea lisää yritysvastuustamme täältä.

Alumnitoiminta EY:llä

Tullessasi töihin EY:lle pääset osaksi yhteisöä, joka tarjoaa sinulle mahdollisuuden tavata runsaasti kollegoita ja asiakkaita ympäri maailman ja luoda vahvat globaalit verkostot.

Saatat viettää meillä koko urasi, mutta toki työura voi johtaa sinut myös uusiin haasteisiin EY:n ulkopuolelle. Minkä tien urallasi päätätkin valita, uskomme, että haluat jatkaa yhteydenpitoa kanssamme.

Useat asiantuntijoistamme ovat kartuttaneet asiantuntemustaan myös muualla ja palanneet jälleen takaisin tuoden mukanaan uusia näkemyksiä ja kokemusta. EY:n alumnitoiminnan ansiosta sinun on helppo pitää yhteyttä entisiin kollegoihisi ja tutustua uusiin asiantuntijoihin. EY:llä luodut ja ylläpidetyt suhteet tuovat varmasti uudenlaisia näkemyksiä ja inspiraatiota työskentelyysi.

 
Kuva Visa Kananoja

"Kuukaudet EY:llä ovat olleet todella avartavia"

Visa Kananoja, Assurance Services

Olen Visa Kananoja, 25-vuotias tilintarkastus-trainee ja talousoikeuden opiskelija Vaasan yliopistosta. Pääaineessani opiskelen vero-oikeuden linjalla, ja sivuaineenani minulla on tilintarkastus sekä yleinen laskentatoimi. Aloitin EY:llä traineena yritysjärjestelyiden verotuksessa viime syksynä ja vuodenvaihteessa, ensimmäisen trainee-jakson päätyttyä siirryin traineeksi tilintarkastuksen puolelle – olen päässyt työskentelemään ja tutustumaan kahden eri yksikön toimintaan. Lue lisää täältä

Pietu Parikka ja Hannu Saviharju

”One of the greatest experiences in our careers”

 Pietu Parikka ja Hannu Saviharju, vuoden 2012 palkitut traineet

”One of the greatest experiences in our careers” Tähän lauseeseen tiivistyy kokemus EY International Intern Leadership -konferenssista. Opiskelijat Pietu Parikka ja Hannu Saviharju palkittiin menestyksekkäästä trainee-ajan työpanoksesta EY:llä konferenssimatkalla Floridaan. Lue Pietun ja Hannun kokemuksista täältä.
 

Suvi Siiran kuva

”Konsultin päivä ei ole koskaan samanlainen ja työssä pääsee tutustumaan yritysmaailmaan monipuolisesti”

Suvi Siira, Advisory Services

Tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta valmistunut Suvi Siira tähtäsi opintojensa alkuvaiheesta lähtien liikkeenjohdon konsultiksi. Pari vuotta sitten hän liittyi EY:n konsultointipalvelujen energiseen asiantuntijajoukkoon – suoraan koulun penkiltä. Lue Suvista lisää täältä

 
Voit myös lukea uratarinoita Facebook-sivuiltamme.