Avoimet työpaikat

Connect with us

Mahdollisuudet EY:llä

EY - Career
  • Jaa

Vaihtelevuus, laajat mahdollisuudet ja globaali ympäristö

Tarjoamme laajoja uramahdollisuuksia. Eri palvelualueillamme pääset osaavan tiimin jäseneksi heti urasi ensimmäisenä päivänä. Saat vastuuta, palkitsevia haasteita ja näkemystä useista eri yrityksistä monelta eri toimialalta. Pääset myös kehittämään vuorovaikutustaitojasi, jotka ovat tärkeitä taitoja liike-elämässä menestymiselle.

Lue lisää uravaihtoehdoista eri palvelualueillamme ja tutustu uratarinoihin.

Koe EY Experience!

EY Experience –traineeohjelma on 3.-5. vuosikurssin korkeakouluopiskelijoille suunnattu harjoitteluohjelma. Traineejakso tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua työelämään ja asiantuntijatyöhön jo ennen valmistumista, ja se voidaan sovittaa joustavasti opintojen yhteyteen.

Muutaman kuukauden mittaisen harjoittelun aikana saat käsityksen erilaisista mahdollisuuksista, joita sinulla on opintojesi päätyttyä. Pääset näkemään, minkälaista on työskennellä kansainvälisessä asiantuntijaorganisaatiossa ja pääset tutustumaan meihin ey:läisiin. Samalla voit solmia suhteita, joista on varmasti hyötyä tulevaisuudessakin. Esimerkkejä erilaisista uramahdollisuuksista löydät täältä.

Tarjoamme harjoittelupaikkoja useilla eri palvelualueillamme. Harjoitteluohjelmien pituudet vaihtelevat muutamasta kuukaudesta pidempiinkin jaksoihin. Hakuajat ovat kaksi kertaa vuodessa – syksyisin ja keväisin.

Hakeminen traineeohjelmaan

Avoimet traineepaikat löytyvät syyskuussa sekä maaliskuussa avoimet työpaikat -osiosta. 

Hakiessasi EY Experience -ohjelmaan sinun tulee toimittaa meille hakemuksesi, CV:si sekä opintosuoritusotteesi. Voit hakea samanaikaisesti useampaan traineepaikkaan. Tässä tapauksessa sinun tulee merkitä hakemuksesi ensisijainen vaihtoehtosi. Jatkoon valitut hakijat kutsutaan haastatteluihin.
Lisätietoja hakuprosessista voit kysyä osoitteesta: recruiting@fi.ey.com.

Hakuaika: Haku kevään harjoittelukaudelle syyskuussa ja syksyn harjoittelukaudelle maaliskuussa
Kesto: 3-9 kuukautta paikasta riippuen
Paikkoja: Vuosittain noin 50 paikkaa eri palvelualueillamme.
Sijainti: Lähinnä pääkonttorissamme Helsingissä, mutta paikkoja on myös muualla Suomessa

Lue EY Experience -traineekokemuksista täältä ja Facebook-sivuiltamme!
 


 

Liikkeenjohdon konsultointipalvelut – Liiketoiminnan kehittämistä ja riskienhallintaa

Nykyinen liiketoimintaympäristön haastavuus, epävarmuus ja kiristyvä kilpailu asettavat yritykset vaativiin olosuhteisiin, mikä kasvattaa tarvetta osaavalle yrityskonsultoinnille. Liikkeenjohdon konsultointi on nopeimmin kasvava toimialamme, ja energisellä ja kiivastahtisella alalla työskenteleekin jo yli 20 000 ammattilaistamme ympäri maailman.

Rakennamme asiakkaillemme parhaisiin menetelmiin perustuvia räätälöityjä ratkaisuja – niin suorituskyvyn parantamiseen, liiketoiminnan kasvuun, riskien parempaan hallintaan, talousohjaukseen kuin IT:n kehittämiseenkin.

EY:n globaali työympäristö, laaja asiakaskunta sekä monialainen osaajajoukko tarjoavat asiantuntijoillemme laajan kontaktiverkoston ja mahdollisuuden toimia erilaisissa tehtävissä paitsi Suomessa myös ympäri maailman.

Konsultoinnin työkenttä on laaja ja muuttuu jatkuvasti, joten myös työ on monipuolista ja sisällöltään vaihtelevaa. Asiantuntijana tuotat ideoita niin toiminnaltaan, toimipaikoiltaan kuin toimialoiltaankin erilaisille yrityksille ja saat nopeasti vastuuta haastavissa tehtävissä. Kanssamme pääset siis jo ensimmäisestä työpäivästäsi lähtien kehittämään kykyjä, joita tarvitset urallasi myös jatkossa.

Arvokasta kokemusta eri liiketoiminta-alueilta

Liikkeenjohdon konsultointipalveluissa keskityt yhteen neljästä liiketoiminta-alueestamme, mutta voit osallistua myös muiden liiketoiminta-alueiden asiakasprojekteihin niin halutessasi.

Performance Improvement (PI)

Vain muutos on pysyvää. Sen vuoksi yritysten pitää kehittää jatkuvasti toimintaansa tehokkaammaksi pelkästään nykyisen markkina-aseman säilyttämiseksi. Performance Improvement -tiimimme toimii asiakasyritystemme riippumattomana neuvonantajana ja auttaa heitä kohtaamaan uusia haasteita kestävän kasvun varmistamiseksi.  Performance improvement liiketoimintalinjaan kuuluu neljä merkittävää palvelukokonaisuutta, jotka ovat IT Advisory, Finance, Supply Chain sekä Customer.

Information Technology Risk & Assurance (ITRA)

Tietotekniikka ja erilaiset IT järjestelmät ovat usein ratkaisevassa asemassa koko yrityksen menestymisessä markkinoilla. ITRA -tiimimme auttaa yritystä hallinnoimaan tietotekniikkaansa siten, että se tukee yrityksen liiketoiminnan vaatimuksia. Tarjontaamme kuuluvat monentyyppiset räätälöidyt palvelut, kuten yleisen tietoturvan hallinnoinnin arviointi ja kehittäminen, tietotekniikkaan liittyvien riskien tunnistaminen ja hallinnointi sekä erilaisten GRC (governance, risk and compliance) työkalujen suunnittelussa, kehityksessä ja käyttöönotossa avustaminen, tilintarkastustoimintaamme tukevat tarkastukset sekä yritysten sisäisen tarkastustoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen. ITRA-tiimissämme autat siis asiakkaitamme ylipäätään varmistamaan, että IT tukee liiketoiminnan tarpeita täysipainoisesti.

Risk

Riskien hallinnassa on kyse paljon muustakin kuin vain riskien torjumisesta.  Tehokas riskienhallinta paitsi suojelee yrityksen jo olemassa olevaa omaisuutta, mutta myös mahdollistaa paremman ja nopeamman päätöksenteon, matalammat kustannukset ja tehokkaamman toiminnan. Risk-tiimimme pääpalvelut ovat sisäinen tarkastus sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen.

Tilintarkastuspalvelut – Tiedon paikkansapitävyys ja luotettavuus ovat yrityksille elintärkeitä

Jos kuvittelit, että tilintarkastaja on punakynänsä kanssa hämärässä huoneessa puurtava numeroniilo, on aika tomuttaa käsitykset! EY:n tilintarkastaja on aikaansa seuraava laskennan huippuammattilainen ja yrityksen ylimmän johdon luotettu neuvonantaja.

Viimeistään finanssikriisi nosti kiinnostusta talouselämän syy–seuraussuhteisiin ja sidonnaisuuksiin, ja tämä on tehnyt tilintarkastustyöstä entistäkin mielenkiintoisempaa ja haastavampaa. Meillä pääset tekemään töitä monen eri alan yrityksen kanssa kasvuyrityksistä monikansallisiin yhtiöihin.

Tilintarkastuspalveluidemme laaja kenttä tarjoaa sinulle mahdollisuuden ammattitaitosi kehittämiseen. Paikka johdattaa monille erilaisille urapoluille. Tuemme kehittymistäsi ja palkitsemme hyvät saavutukset.

Ura tilintarkastuspalveluissa

Tilintarkastus
Tilintarkastuksen ammattilaisilla on elintärkeä rooli talouselämässä. Tilintarkastaja on riippumaton osapuoli, joka varmentaa, että yritykset toimivat yhdenmukaisesti voimassaolevien laskentaperiaatteiden kanssa. Näin yritykset, sijoittajat ja päättäjät voivat luottaa yritysten tuottamaan tietoon taloutensa ja toimintansa tilasta. Meillä saat käyttöösi modernit työkalut ja resurssit, joiden avulla autat asiakkaitamme menestymään haasteellisessa ympäristössä.

Tilintarkastajan ammatin ohella voit erikoistua myös EY:n muihin palveluihin.

Yhteiskuntavastuuraportointi

Careers

Asuuko sinussa pieni maailmanparantaja? Läpinäkyvyysvaatimukset kasvavat, ja siksi yhä useampi organisaatio raportoi toimintojensa kestävyydestä. Yhteiskuntavastuuraportointi antaa taloudellisten tunnuslukujen tietoa yhtiön ympäristö-, sosiaalisesta ja eettisestä vastuusta.
Yhteiskuntavastuupalveluissa työskentelet tiedon tuottamisen ketjujen sekä tiedon riittävyyden ja tarkkuuden varmennuksen parissa. Autamme yhtiöitä myös yhteiskuntavastuuraportin laatimisessa.

Financial Accounting Advisory

Careers

Jos haluat työskennellä isoimpien kansainvälisten yritysten kanssa, Financial Accounting Advisory Services (FAAS) on erinomainen vaihtoehto. FAAS deskissämme neuvot asiakasyrityksiä jatkuvasti kehittyvien kansainvälisten IFRS-laskentastandardien käytössä. Työhön kuuluvat mm. uusien standardien yksilölliset vaikutusanalyysit tilinpäätöksiin, erilliset lausunnot IFRS-standardien soveltamisesta sekä asiakaskohtaiset koulutukset. Avustat asiakkaita myös IFRS-konversioissa sekä esimerkiksi yritysjärjestelyjen laskentakysymyksissä.

Väärinkäytösten tutkinta ja riita-asiat

Onko etsivä joskus ollut unelma-ammattisi? FIDS-palveluissa (Fraud Investigation and Dispute Services) työskentelet lahjonnan, korruption ja muunlaisten väärinkäytösten ennaltaehkäisyn ja torjunnan parissa. Selvitämme väärinkäytösepäilyjä luottamuksellisesti ja hienovaraisesti sekä arvioimme erilaisten riita-asioiden taloudellisia vaikutuksia. Tarvittaessa annamme tutkimustemme tuloksista asiantuntijatodistajan lausunnon.

Yritysjärjestelyissä olet mukana rakentamassa asiakkaillemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja

Liiketoimintaympäristön strategiset haasteet luovat merkittäviä paineita yritystoimintaan. Pääoman hallintaan liittyvät päätökset ovat kauaskantoisia ja vaikuttavat yritysten tulevaisuuden kilpailuasemaan – siksi tarvitaan myös osaavaa neuvontaa.

Tuemme asiakkaitamme mittavissa ja monitahoisissa projekteissa. Asiakkaitamme ovat mm. suuret organisaatiot, nopeasti kasvavat yhtiöt sekä pääomasijoittajarahoitteiset yritykset. Yritysjärjestelyiden asiantuntijana luotsaat asiakkaitamme entistä parempiin ja tiedostavampiin päätöksiin kaikissa yrityskauppaprosessin vaiheissa. Toimit asiakasyritystemme neuvonantajana strategisten päämäärien saavuttamisessa työskennellen niin pääoman säilyttämisen, optimoinnin, kasvattamisen kuin investointienkin parissa. Pääset näkemään erilaisten yritysten kohtaamia haasteita ja olet mukana ratkaisujen rakentamisessa osana asiantuntevaa tiimiämme.

Yritysjärjestelypalvelumme tarjoavat haastavia ja innostavia uramahdollisuuksia eteenpäin pyrkivässä ympäristössä. Pääset työskentelemään yhdessä esimerkiksi toimitusjohtajien, asianajajien sekä rahoitusalan ammattilaisten kanssa hyödyntäen myös laajan asiantuntijaverkostomme osaamista.

Erikoistu omalle alallesi

Kehittyessäsi yritysjärjestelyiden asiantuntijana voit syventää ja laajentaa osaamistasi sinua kiinnostavilla osa-alueilla. Työskentelet erilaisten tiimiemme ja asiantuntijoidemme rinnalla ja saat mahdollisuuden olla mukana ratkomassa erilaisten yritysten kohtaamia haasteita.

Mergers & Acquisitions

Career

Asiantuntijamme toimivat neuvonantajina yhdistymisten, yritysosto- ja -myyntiprojektien, rahoitusjärjestelyjen sekä strategisten neuvonantohankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.Tiimissämme pääset mukaan suunnittelemaan ja läpiviemään asiakkaidemme osto- ja myyntitoimeksiantoja sekä miettimään asiakkaillemme parhaiten soveltuvia rahoitusjärjestelyjä.

Integraatiot

Career

Tiiviisti kansainvälisessä yhteistyössä toimiva integraatiotiimimme tukee asiakkaiden strategisten tavoitteiden saavuttamista yrityskauppojen operatiivisissa haltuunotto- ja irtauttamisprojekteissa sekä hankkeiden projektijohtamisessa. Autat asiakkaitamme hankkeiden suunnittelussa, tavoitteiden asettamisessa, synergiamahdollisuuksien tunnistamisessa sekä yritysjärjestelyihin liittyvien riskien hallinnassa.

Restrukturointi

Career

Restrukturoinnin asiantuntijana tarjoat asiakkaillemme kokonaisvaltaista ja objektiivista neuvontapalvelua. Lisäksi autat asiakkaitamme arvioimaan mahdollisuuksia, optimoimaan liiketoimintajärjestelyjä ja saavuttamaan strategisia tavoitteita, kun ostetaan tai myydään taloudellisessa kriisissä olevaa yritystä, organisoidaan liiketoimintaa uudelleen tai tehostetaan tavoitteestaan jääneen yksikön toimintaa.

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin liittyvät veropalvelut 

Career

Kaikkiin yritysjärjestelyihin liittyy verokysymyksiä, jotka tulee huomioida jo kauppaa suunniteltaessa. Pääset rakentamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa hyödynnetään vankkaa veroasiantuntijoidemme verkostoa sekä toimialaosaamistamme.

Transaction support 

Career

Asiantuntijamme tukevat asiakkaitamme yritysjärjestelyn kohteen analysoinnissa, tulevaisuuden ennusteiden arvioinnissa ja olemassa olevien rakenteiden sekä toimintojen kehittämisessä. Tiimissämme pääset mukaan arvioimaan yrityksen liiketoimintaa syvällisest ja selvittämään järjestelyn merkittävimmät riskit sekä pohtimaan niiden minimoimista.

Arvonmääritys ja mallintaminen 

Career

Arvonmääritystiimimme määrittelee perustellun arvon kaupan kohteena olevalle yritykselle tai sen osalle. Teet tiivistä asiakastyötä erilaisten arvonmääritykseen ja mallintamiseen liittyvissä haasteissa ja pääset pohtimaan sekä analysoimaan erilaisia vaihtoehtoja asiakkaan parhaaksi.

Veropalvelut – Auta asiakkaitamme suunnistamaan kansainvälisten verojen viidakossa

Alati kasvavat ja yhä monimutkaisemmat vero- ja sääntelykäytännöt asettavat yrityksille jatkuvasti uusia haasteita. Yritykset tarvitsevat osaavia ja tehokkaita veroneuvojia, joilla on paitsi huippuluokan tiedot lainsäädännöstä myös kyky hallita asiakassuhteita sekä erinomaiset kommunikaatiotaidot.

Veropalveluiden ammattilaisena pääset hyödyntämään tutkimus- ja analysointitaitojasi erilaisten asiakasyritysten haasteiden ratkaisemisessa. Olet ajan tasalla lainsäädännön muutoksista ja pureudut asiakasyritystemme liiketoimintaan pintaa syvemmältä.

Suomen yli 100 veroasiantuntijaamme antavat räätälöityjä neuvoja verosuunnitteluun ja suunnitelmien toimeenpanoon niin suurille monikansallisille yrityksille kuin nopeasti kasvaville yrityksille. Voit aloittaa urasi meillä hankkimalla laajaa kokemusta verotuksen eri osa-alueilta tai keskittymällä tiettyyn osa-alueeseen.

Asiakkainamme on niin kansainvälisiä suuryrityksiä kuin yksityisyrittäjiäkin. Tuemme usein myös muiden palvelualueidemme tiimejä veronäkökohtien hahmottamisessa. Meillä saat monipuolista kokemusta koko palvelutarjontamme laajuudelta. Voit myös keskittyä kehittymään sinua kiinnostavan osa-alueen asiantuntijaksi:

Yritysveropalvelut 

Careers

Yritysveroasiantuntijamme antavat kotimaisille ja kansainvälisille asiakasyrityksille räätälöityjä neuvoja veroraportointiin, verosuunnitteluun, verolaskentaan, veroriskienhallintaan sekä viranomaisasiointiin liittyen.

Asiantuntijamme neuvovat myös laadittujen verosuunnitelmien toimeenpanossa. Tiimimme auttaa yritysasiakkaitamme arvioimaan verolainsäädännön mahdollisuuksia ja tekemään laskelmia muutosten vaikutuksista. Näin autamme asiakkaitamme saavuttamaan säästöjä, minimoimaan riskejä ja valitsemaan heille edullisimman ja  heidän toimintaansa sopivimman suunnitelman sekä varmistamaan sen oikean toteuttamistavan.

Työskentelemällä veroyksikössämme hankit kokemusta eri yritysveropalveluidemme parissa ja saat mahdollisuuden kehittyä tiettyjen alueiden erityisasiantuntijaksi. Pääset osaksi innostunutta tiimiä, joka työskentelee niin suomalaisten yrittäjien kuin monikansallisten yritysten parissa. Lisäksi pääset kehittämään laaja-alaista ja syvää, tulevaisuuden urasi kannalta tärkeää, vero- ja liiketoimintaosaamista.

Välillinen verotus

Careers

Välillisen verotuksen asiantuntijamme avustavat kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä arvonlisäverokysymyksissä ja muissa välillisen verotuksen asioissa, kuten vakuutusmaksuverotuksessa, autoverotuksessa, tulliveroissa ja valmisteverokysymyksissä. Asiantuntijatiimissämme pääset avustamaan asiakkaita välillisen verotuksen vaikutusten optimoimisessa toimitusketjuun ja yrityksen tulokseen ja kannattavuuteen.

Välillisen verotuksen asiantuntijana kartoitat liiketoiminnan veroriskejä, suunnittelet verotehokkaampia toimintatapoja, avustat asioinnissa viranomaisten kanssa ja teet yrityskauppojen neuvotteluvaiheen veroselvityksiä. Työskentelemällä välillisen verotuksen parissa saat laaja-alaista kokemusta eri toimialoilta ja mahdollisuuden työskennellä kotimaisten ja kansainvälisten toimeksiantojen parissa. Tarjoamme sinulle tarvitsemaasi tukea kasvaaksesi kokeneeksi ja tehokkaaksi veroasiantuntijaksi.

Kansainvälinen verotus

Careers

Kansainvälisen verotuksen asiantuntijamme auttavat monikansallisia yrityksiä integroimaan globaalin verostrategiansa konsernin liiketoimintatavoitteisiin.

Asiantuntijamme avustavat yrityksiä globaalien veroriskien hallinnassa ja koko kansainvälisen konsernin kannalta edullisimpien vaihtoehtojen kartoittamisessa. Osana tiimiämme pääset auttamaan yrityksiä kartoittamaan rajat ylittävän liiketoiminnan veroseuraamuksia eri maissa ja tukemaan konserneja maailmanlaajuisten veroratkaisujen kehittämisessä. Asiantuntijamme ovat myös yritysten apuna rajat ylittävien raportointivaatimusten täyttämisessä sekä yhteydenpidossa veroviranomaisiin.

 Asiantuntijatiimimme kansainvälisissä toimeksiannoissa saat kokemusta maailman suurimpien kansainvälisten organisaatioiden parissa työskentelystä ja mahdollisuuden tutustua eri maiden hyvinkin erilaisiin verojärjestelmiin.

Siirtohinnoittelu

Careers

Liiketoimintojen kansainvälistyessä siirtohinnoittelun merkitys kasvaa ja siihen liittyvät haasteet muuttavat muotoaan. Siirtohinnoittelutiimissämme pääset mukaan ratkomaan kansainvälisten konsernien alati muuttuvia verohaasteita.

Siirtohinnoitteluryhmämme asiantuntijana autat asiakkaitamme siirtohinnoittelun jokaisella osa-alueella. Suunnittelet verotehokkaita tuotantoketjuja, hoidat siirtohinnoittelun dokumentointia, avustat viranomaisprosesseissa, arvioit siirtohinnoittelun markkinaehtoisuutta sekä huolehdit siirtohintapolitiikan luomisesta ja konsernien sisäisten sopimusten laatimisesta.

Yritysjärjestelyihin liittyvät veropalvelut  

Careers

Kaikkiin yritysjärjestelyihin liittyy verokysymyksiä, jotka tulee huomioida jo järjestelyä suunniteltaessa. Yritysjärjestelyiden veroasiantuntijamme auttavat pääomasijoittajia sekä teollisia toimijoita kaikissa yritysjärjestelyihin liittyvissä verokysymyksissä. Tiimissämme pääset mukaan niin verotuksellisiin due diligence -selvityksiin, uudelleenjärjestelyihin liittyviin veropalveluihin sekä verostrukturointiin.

Asiantuntijamme auttavat useilla aloilla toimivia erikokoisia yrityksiä tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten kollegoidensa kanssa. Pääset työskentelemään nopeatempoisessa ympäristössä monipuolisten yritysjärjestelyiden parissa niin pienten perheyritysten myynti- ja ostotilanteissa kuin myös suurissa, uutiskynnyksen ylittävissä yrityskaupoissakin. Tutustut myös joint venture -hankkeisiin, uudelleenrahoitus- ja uudelleenjärjestelytilanteisiin, listautumisiin ja julkisiin ostotarjouksiin. Erilaisten tilanteiden parissa työskenteleminen auttaa sinua kehittämään näkemystä ja arvokkaita taitoja, joita tarvitset edetessäsi urallasi.

Human Capital

Careers

Human Capital -ryhmämme palvelee kansainvälisiä ja kotimaisia yritysasiakkaita sekä yksityishenkilöitä kaikissa henkilöstön palkitsemiseen, verotukseen ja kansainvälisen liikkuvuuden hallintaan liittyvissä asioissa. Olemme kehittäneet ainutlaatuisen mallin kokonaispalvelumme integroimiseksi, minkä ansiosta asiakkaamme pystyvät hallinnoimaan avainhenkilöstönsä liikkumista eri puolilla maailmaa ja voivat tehostaa operatiivista toimintaansa huomattavasti.


Tule mukaan globaaliin tiimiimme ja kehity sinua kiinnostavan osa-alueen asiantuntijaksi:

  • Ulkomaankomennusten hallinnointi, verotus ja sosiaaliturva
  • Henkilöstön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmät
  • Kotimaan henkilöverotus, ennakkoperintä ja työnantajamenettely

Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja räätälöimme toimintamme kunkin asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Panostamme jatkuvaan asiakasyhteydenpitoon ja investoimme aikaa lujan ja pitkäaikaisen asiakassuhteen kehittämiseen.

  

Lakimiehen työ EY:n lakipalveluissa tarjoaa sinulle näköalapaikan kotimaisen ja kansainvälisen liike-elämän huipulle.

Liiketoimintaympäristöt kehittyvät yhä kansainvälisemmiksi ja monimutkaisemmiksi. Yritykset tarvitsevat vahvan ja kokeneen kumppanin, joka tuntee alati kasvavan ja monimutkaistuvan sääntelyverkoston. Lakipalveluidemme juristit ovat kokeneita liikejuridiikan moniosaajia, joiden kanssa työskentelet kotimaisten ja rajat ylittävien toimeksiantojen parissa. Palvelemme koti- ja ulkomaisia asiakkaitamme kaikilla liikejuridiikan osa-alueilla. Meillä voit erikoistua esimerkiksi yhtiö- ja sopimusoikeuteen, yrityskauppoihin, rahoitukseen, teollis- ja tekijänoikeuksiin, kilpailuoikeuteen, työoikeuteen tai arvopaperimarkkinaoikeuteen.

Laaja palveluntarjontamme antaa sinulle mahdollisuuden osallistua kiinnostustasi ja erityisosaamistasi vastaavien toimeksiantojen toteuttamiseen sekä laajojen projektikokonaisuuksien koordinointiin ja toteuttamiseen yhdessä muiden asiantuntijoidemme kanssa. Avainasioita palveluidemme suunnittelussa ja toteutuksessa ovat asiakaslähtöisyys, toimitusvarmuus ja pyrkimys etsiä aktiivisesti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja asiakkaamme ongelmiin yhdessä muiden asiantuntijoidemme kanssa.

Stipendi oikeustieteellisen lopputyön tekijälle

EY Law Award –stipendi tarjoaa saajalleen mahdollisuuden viimeistellä tutkielmaansa noin kahden kuukau­den ajan toimistossamme Helsingissä. Pääset tutustumaan kansainvälisen asiantuntija-organisaation arkeen ja saat asiantuntijoiltamme tukea työsi tekemiseen. EY Law Award –stipendi (arvo 2500 euroa) myönnetään joka vuosi valmistumisvai­heessa olevalle yritysjuridiikan tai verotuksen piiriin kuuluvan tutkiel­man tekijälle. Stipendin hakuaika on loka- ja marraskuussa. Lisätietoja EY Law Award –stipendistä saat Legal Counsel Lassi Kotolta, lassi.koto@fi.ey.com. Täytä hakemuksesi Avoimet työpai­kat -sivulla

Tukea yrityksemme menestykseen

Liiketoimintaa tukevat tiimimme huolehtivat oman liiketoimintamme tehokkaasta toiminnasta. Näihin kuuluvat markkinointi ja viestintä, henkilöstöhallinto, tietojärjestelmät, taloushallinto, tietopalvelut sekä toimistopalvelut.

Liiketoimintaa tukevissa tiimeissämme työskentelee kokeneita osaajia, jotka yhdessä eri alojen asiantuntijoidemme kanssa rakentavat yrityksemme menestystä. Tiimeissämme on usein tarjolla määräaikaisia harjoittelupaikkoja opiskelijoille, joiden tutkintoon sisältyy harjoittelujakso.