Julkinen sektori | Government & Public Sector

 • Jaa

EY rakentaa paremmin toimivaa yhteiskuntaa

Kolmas sektori ja avoin kansalaistoiminta ovat keskeisessä roolissa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ne täydentävät merkittävällä panoksella yksityisen ja julkisen sektorin palveluja niin konkreettisen hyvinvoinnin kuin vapaa-ajan palvelujen tarjoajina.

EY osallistuu paremmin toimivan yhteiskunnan rakentamiseen. Yksi painopistealueistamme on kolmas sektori, eli yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt. Toimimme johtavien ja toiminnassaan parhaita käytäntöjä edistävien yhteisöjen kumppanina ja neuvonantajana. Haluamme saada aikaan muutosta, jolla on merkitystä ja auttaa asiakkaitamme onnistumaan omissa tavoitteissaan.

Vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat keskeisiä kriteerejä, joilla sidosryhmät ja julkisuus arvioivat yleishyödyllisen yhteisön toimintaa ja luotettavuutta. Tilintarkastajamme varmentavat yleishyödyllisten yhteisöjen tilinpäätösten ja hallinnon sekä julkisen tuen ja varainkäytön säännöstenmukaisuuden sekä auttavat kehittämään raportoinnin laatua ja luotettavuutta.

Sääntelyn muuttuessa yleishyödyllisten yhteisöjen on entistä paremmin tunnettava niihin kohdistuvat lainsäädännölliset ja sopimukselliset vastuut. Laki- ja veroasiantuntijamme neuvovat yhteisöjä niiden oikeudellisissa sekä verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Yleishyödyllisen yhteisön verotuksessa tuloverotuksen tulkinnat vaikuttavat myös arvonlisäverollisuuteen. Koska useat yhdistykset ja säätiöt toimivat arvonlisäverottomilla toimialoilla, muodostuu ostojen arvonlisäveroista niille usein merkittävä lisäkustannus. Autamme löytämään kustannustehokkaat ja kassavirraltaan järkevät toimintatavat.

Yleishyödylliset yhteisötkin tuntevat niiden toimintaan kohdistuvat kilpailupaineet. Kilpailua käydään niin asiakkaista, rahoittajista, palkatusta ja vapaaehtoisesta työvoimasta kuin julkisesta näkyvyydestäkin. Toimintaa on pystyttävä kehittämään: varainhankintaa on tehostettava, kustannusten kehitys on hallittava ja tuottavuuden on jatkuvasti parannuttava. Myös yhteisön ”asiakkaan” kokema laatu korostuu entisestään, kun yhteisöjä vertaillaan ja arvioidaan. Liikkeenjohdon asiantuntijamme tukevat yhteisöjen toiminnan kehittämistä ja riskien hallintaa mm. tietojärjestelmä- ja investointihankkeissa sekä rakennejärjestelyissä.

Esimerkkejä palveluistamme yleishyödyllisille yhteisöille:

 • Tilintarkastus, hanketarkastukset ja sisäinen tarkastus sekä raportoinnin kehittäminen
 • Väärinkäytösriskien arviointi sekä väärinkäytösepäilyihin ja ristiriitoihin liittyvät erityistarkastukset
 • Vastuullisuus ja vastuuraportoinnin kehittäminen ja varmentaminen
 • Verojalanjäljen raportoinnin kehittäminen
 • Hallinnon arviointi sekä hyvän hallinnon ja sisäisen valvonnan kehittäminen
 • Yhteisö- ja yritysjuridiikan sekä henkilö- ja sopimusjuridiikan palvelut
 • Kilpailu- ja hankintalainsäädäntöön liittyvät neuvontapalvelut
 • Arvonlisäverotuksellisen aseman selvittäminen ja välillisten verojen raportointi
 • Discovery analyysityökalun käyttäminen veromahdollisuuksien selvittämiseen
 • Henkilöverotukseen liittyvät palvelut
 • Tuloverotukseen, verosuunnitteluun ja vastuullisuuteen liittyvät palvelut
 • Liiketoiminnan sekä liiketoimintaprosessien arviointi ja kehittäminen
 • Riskienhallinnan arviointi ja kehittäminen
 • Varainhoidon ja sijoitustoiminnan riskien hallinta
 • Hankehallinnan varmentaminen ja kehittäminen
 • Tietohallinnon ja tietoturvan kehittäminen
 • ICT-hankkeiden riskiarviointi ja varmentaminen
 • Yhteisömuodon arviointi ja muutosten tukeminen (yhdistys – säätiö – yhtiö – osuuskunta)
 • Yritysjärjestelyissä avustaminen (osto-, myynti- ja uudelleenjärjestelytilanteet)
 • Henkilöstön kouluttaminen mm. verotuksen kysymyksissä.

Ota yhteyttä

Tommi Kemppainen
Manager
p. +358 40 778 3689

Julkisen sektorin asiantuntijamme Suomessa

 

Connect with us

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Voit myös tilata uutiskirjeen, webcasteja tai ladata puhelimeesi EY Insights -sovelluksen.