Turvaa tulevaisuutesi

  • Jaa

Eri maiden hallitusten tukitoimista huolimatta epävarmuutta on vielä edessä rahoitusalallakin. Siksi on välttämätöntä muodostaa näkemys strategisista riskeistä: tunnistaa keskeiset riskit, arvioida niiden todennäköisyys ja vaikutukset sekä valita toimenpiteet riskien pienentämiseksi.

Me EY:llä voimme tukea yritystäsi tässä. Toteutamme riskiarviointeja, jotka ottavat huomioon rahoitus- ja sääntelytoimenpiteiden lisäksi toimintaympäristön muutokset. Skenaariosuunnittelun avulla analysoimme avainriskit ja varmistamme, että nykyiset riskienhallintamenettelyt tukevat niiden hallintaa. Kun seuranta- ja valvontaprosessit ovat kunnossa, yrityksesi kykenee tarvittaessa reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti.

Systemaattinen riskienhallinta auttaa vastaamaan laman haasteisiin ja turvaamaan yrityksesi tulevaisuuden.


Global Information Security Survey 2014

Our annual survey finds organizations are still unprepared for inevitable cyber attacks. Learn how to get ahead of cybercrime.

Cybersecurity

New threats appear daily, and you need to get ahead. View our resources and learn how to anticipate cyber attacks.

Why digital governance matters

The digital era has created new opportunities for business models and customer interactions. Are you ready for the great potential and significant risks?

Building trust in the cloud

Rapid escalation of cloud services creates risk. Use our Cloud Trust Model to balance those risks with the value the cloud provides to your organization.

 

Governing the cloud

You can drive innovation and empower your workforce through responsible adoption of cloud computing. Is your governance model encouraging a “cloud-first” culture?

What’s the future of Risk, Control and Compliance?

Centralized operating models represent an opportunity to manage risk more effectively and drive down cost. Have you kept pace with the rest of your business?

Creating an agile control environment

The impact of tighter internal controls is often overlooked. Learn how COOs can balance risk and operational efficiency to promote growth and drive shareholder value.

Building trust in the cloud

Cloud computing services have entered the mainstream. A framework model can prevent the cybersecurity and financial consequences of cloud adoption and use without IT input.