Lehdistötiedote

Vuosi 2013 herättää Euroopan kiinteistömarkkinat

  • Jaa

1.2.2013: Ernst & Young ennustaa Euroopan kiinteistömarkkinoiden piristyvän vuoden 2013 aikana, ja odottaa sekä kauppojen määrän että arvon kasvavan. Arvio perustuu uuteen tutkimukseen, johon Ernst & Young haastatteli yli 500 eurooppalaista kiinteistösijoittajaa. Nousevaan trendiin vaikuttavat ulkomaille suuntautuvien kiinteistösijoitusten kasvu sekä sijoittajien inflaatio-odotukset.

Enemmistö vastaajista näkee euroalueen heikon talouskehityksen lisäävän kiinteistöjen houkuttelevuutta sijoituskohteena. Tämä osoittaa markkinoiden ilmapiirin muuttuneen, sillä viime vuonna sijoittajat vielä pidättäytyivät kaupoista seuratakseen eurokriisin kehitystä. Etelä-Euroopan markkinoihin suhtaudutaan kuitenkin edelleen Pohjois-Eurooppaa varovaisemmin, ja Iso-Britannia nähdään euroaluetta kiinnostavampana kohteena.

Monet sijoittajat odottavat tiukentuneen sääntely-ympäristön, erityisesti Basel III:n, vaikeuttavan perinteisen velkarahoituksen saatavuutta. Samaan aikaan toiset säädökset luovat mahdollisuuksia rahoituksen saamiseen uusilta tahoilta, kuten mahdollisesti Solvency II:n johdosta vakuutuslaitoksilta ja eläkerahastoilta.

Vastaajien enemmistö odottaa toimisto- ja liiketilakiinteistöjen hintojen pysyvän ennallaan tai kääntyvän kasvuun. Suurinta kasvupotentiaalia hinnoille nähdään etenkin itäisessä Euroopassa, Venäjällä ja Turkissa.


Tutkimuksesta:

Ernst & Youngin ”Real Estate Investments Indicator 2013” -tutkimus perustuu yli 500 eurooppalaisen kiinteistösijoittajan haastatteluihin Belgiassa, Espanjassa, Hollannissa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Itävallassa, Luxemburgissa, Puolassa, Ranskassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Turkissa, Saksassa, Ukrainassa ja Venäjällä.

Lisätietoja:

Timo Reijonen, director, Ernst & Young, p. 050 560 4199, timo.reijonen@fi.ey.com

Jon Paavilainen, viestintäasiantuntija, Ernst & Young, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com


Ernst & Young lyhyesti
Ernst & Young on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä twitterissä: @EY_Suomi.