Lehdistötiedote

Välillisen verotuksen merkitys valtioille kasvaa, yritykset kantavat vastuun

  • Jaa

3.5.2013: Ernst & Youngin kansainvälisen verotutkimuksen mukaan välillisestä verotuksesta on tullut yhä tärkeämpi tulonlähde valtioille budjettinsa tasapainottamiseksi. Samalla yritysten vastuu verojen keräämisessä ja ilmoittamisessa kasvaa ja viranomaisten on tehostettava valvontaa. Välillisten verojen lisääntyessä yritysten riski huonosti tai puutteellisesti hoidetuista veroista kasvaa.

Ernst & Youngin välillistä verotusta käsittelevän tutkimuksen mukaan jo noin kolmasosa valtioiden verotuloista tulee arvonlisäveroista sekä tuotteiden tai palveluiden verotuksesta kuten valmisteveroista, tullimaksuista ja erityisveroista. Vastuu verojen keräämisestä ja ilmoittamisesta siirtyy yhä vahvemmin yritysten harteille.

Välillisen verotuksen muutosten määrä ja monipuolisuus on viime vuosina ollut valtava. Muutosten toteuttaminen kirjanpito- ja raportointijärjestelmissä luo yrityksille suuria haasteita ja kasvattaa verojen keräämisessä ja ilmoittamisessa tapahtuvien virheiden riskiä. Jos verot on maksettu väärin, verottaja ei pyydä takaisin vain samaa summaa vaan maksettavaksi tulevat myös korotukset ja jälkiverot, veroasiantuntija Kirsti Auranen Ernst & Youngilta toteaa.

Talouskriisin aikana arvonlisäveroasteita on nostettu huomattavasti. Samaan aikaan monissa maissa arvonlisäverovelvollisuuden piiri on laajentunut nostaen kuluttajahintoja ja yritysten vastuuta verojen kerääjänä.

Euroopassa arvonlisäverot ovat nousseet keskimäärin 19,5 prosentista 21 prosenttiin. Japani nosti arvonlisäveroa viidestä prosentista kahdeksaan, ja nostaa sen vuonna 2015 kymmeneen prosenttiin. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa arvonlisäverot eivät ole juurikaan muuttuneet.

Yrityksen on yhä vaikeampi hahmottaa verokentän kokonaisuutta etenkin kansainvälisissä toiminnoissa. On tärkeää, että yritykset ymmärtävät ja noudattavat välillisen verotuksen sääntöjä astuessaan uusille markkinoille, sillä noudattamatta jättäminen voi nakertaa yrityksen mahdollisuuksia hyötyä kansainvälisen kaupan kasvusta, Auranen kommentoi.


Valtiot panostavat valvontaan ja tietojärjestelmiin

Veroasteen korottaminen on vain yksi tapa kasvattaa välillisen verotuksen tuloja. Valtiot voivat myös laajentaa arvonlisäveron veropohjaa sekä parantaa verojärjestelmien tehokkuutta ja valvontaa. Tehokkuutta kasvattavat muun muassa tietojärjestelmien käytön kasvu, yhteisten käyttöliittymien luonti sekä sähköinen tietojen ilmoittaminen. Raportin käsittelemistä 39 maasta 57 prosenttia vaatii arvonlisäverojen ilmoittamista sähköisesti, 35 prosentilla se on vapaaehtoista ja vain 8 prosenttia ei tarjoa siihen lainkaan mahdollisuutta.

Verotarkastusten määrä on noussut suurimmassa osassa tutkimuksen käsittelemistä 39 maasta, ja näyttää kasvavan edelleen. Samaan aikaan monet maat ottavat käyttöön yhä tiukempia rangaistuksia virheiden ja noudattamatta jättämisen suhteen. Kolme neljästä (72 %) tutkimuksessa mukana olleesta maasta on lisännyt rangaistuksia, ja vain 8 prosentissa maista ne ovat vähentyneet.


Vapaakauppa kasvaa jatkuvasti, mutta lama on lisännyt protektionismia

Samalla kun kasvava maailmankauppa ja kauppajärjestöjen toiminta madaltaa jatkuvasti tullimaksuja, heikko taloussuhdanne on herättänyt myös protektionismia. Terveys-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset ovat tämän päivän keinoja rakentaa maksuttomia kaupan esteitä. Maailman kauppajärjestö WTO raportoi yhteensä 366 uutta kauppaa rajoittavaa toimenpidettä lokakuun 2010 ja toukokuun 2012 välisenä aikana. Vapaakauppasopimusten ulkopuolisissa maissa tuontitullit ovat edelleen tyypillisiä ja usein käytettyjä keinoja kaupan ja tuotannon ohjaukseen.


Veromuutokset Suomessa vuonna 2013

Suomi nosti kaikkia arvonlisäverokantoja yhdellä prosenttiyksiköllä vuoden 2013 alussa, ja yleinen verokanta on nyt 24 prosenttia. Elintarvikkeita, rehuja, ravintola- ja ateriapalveluita koskeva alennettu taso on 14 prosenttia. Alin arvonlisäverokanta on Suomessa nyt 10 prosenttia, koskien lähinnä kirjoja, lääkkeitä, liikuntapalveluita, elokuvanäytöksiä, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksuja, henkilökuljetuksia ja majoituspalveluita. Myös vakuutusmaksuveroa nostettiin samaan aikaan arvonlisäveron kanssa 24 prosenttiin vuoden alussa.
 

Lisätietoja:

Indirect Tax in 2013. A review of global indirect tax developments and issues. Ernst & Young 2013.

Kirsti Auranen, partner, veropalvelut, Ernst & Young, p. 0400 621 692, kirsti.auranen@fi.ey.com

Jon Paavilainen, viestintäasiantuntija, Ernst & Young, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com


Ernst & Young lyhyesti
Ernst & Young on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.