Lehdistötiedote

Ulkomaiset investoinnit Eurooppaan pysyivät vakaina, Suomi lukeutuu alueen menestyjiin

  • Jaa

6.6.2013: Ernst & Youngin tuoreen selvityksen mukaan eurokriisi ei ole merkittävästi horjuttanut alueen houkuttelevuutta sijoituskohteena. Suorat ulkomaiset sijoitukset Eurooppaan vähenivät maltillisesti vain 3 prosentilla vuonna 2012, ja uusien työpaikkojen määrä kasvoi 8 prosentilla. Suomessa ulkomaisten investointien määrä kasvoi jo kolmatta vuotta peräkkäin tehden Suomesta alueen 12. houkuttelevimman sijoituskohteen.

Raportin mukaan Suomeen kohdistui 75 investointiprojektia vuonna 2012, mikä on 21 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomi on vakaan taloutensa ansiosta onnistunut jatkamaan positiivista kehityssuuntaa ja houkuttelemaan investointeja etenkin Yhdysvalloista, Ruotsista, Virosta ja Tanskasta.

- Suomen ohella Länsi-Euroopan menestyjiin lukeutuivat myös Espanja, Irlanti ja Belgia. Kolmikko on hakenut aktiivisesti muun muassa vero- ja työvoimapoliittisin keinoin kasvua ulkomailta tuleviin investointeihin ja onnistunut lisäämään projektien määrää, Ernst & Youngin yritysjärjestelypalveluiden partner Lasse Laurio kommentoi.


Iso-Britannia ja Saksa suosituimmat sijoituskohteet, valtaosa työpaikoista itään

Euroopan epävarmasta taloustilanteesta huolimatta sijoittajat pyrkivät aktiivisesti tarttumaan tarjolla oleviin investointimahdollisuuksiin sekä sijoittamaan toimintojensa tehostamiseen alueella. Iso-Britannia oli yhä alueen houkuttelevin sijoituskohde 697 projektilla, mutta Saksa kuroi onnistuneesti välimatkaa saamalla yhteensä 624 uutta projektia vuonna 2012.

Yli 80 prosenttia investointiprojekteista oli peräisin Euroopasta ja Yhdysvalloista. Investoinnit BRIC-maista eli Brasiliasta, Venäjältä, Intiasta ja Kiinasta vähenivät edellisvuoden 266 projektista 245 projektiin ja muodostivat vain 6,5 prosenttia kokonaisuudesta.

Vaikka Länsi-Eurooppa houkutteli kolme neljäsosaa investointiprojekteista, yli puolet uusista työpaikoista syntyi Itä- ja Keski-Eurooppaan. Euroopassa, kuten Suomessakin, ulkomaaninvestoinnit kohdistuivat erityisesti tietointensiivisille sektoreille kuten liike-elämän palveluihin ja ohjelmistoalalle. Valmistavaan teollisuuteen kohdistetut investoinnit sen sijaan vastasivat neljäsosasta Eurooppaan suunnatuista projekteista, mutta loivat 60 prosenttia uusista työpaikoista. Suuria valmistavan teollisuuden projekteja saivat etenkin Venäjä, Iso-Britannia, Turkki ja Serbia.


Sijoittajat uskovat Eurooppaan myös tulevaisuudessa

Selvityksen mukaan Eurooppaa pidetään yhä varteenotettavana pitkän aikavälin sijoituskohteena. Yhteensä 75 prosenttia sijoittajista uskoo kiinnostuksen Eurooppaa kohtaan joko kasvavan tai pysyvän vähintään ennallaan seuraavan kolmen vuoden ajan. Tutkimukseen vastanneista 38 prosenttia aikoi itsekin sijoittaa Eurooppaan, kun edellisvuonna aikeita oli vain 26 prosentilla.

Korkean osaamisen sektoreiden suosion odotetaan jatkuvan. Tärkeimmiksi investointikohteiksi haastateltujen keskuudessa nousivat tietotekniikka, energiateollisuus, lääketeollisuus ja biotekniikka sekä cleantech. Myös valmistavalla teollisuudella on suuri rooli tulevaisuudessa ja 84 prosenttia sijoittajista kertoi aikovansa jatkaa valmistustoimintaa Euroopassa seuraavan kymmenen vuoden aikana.


Tutkimus:

Ernst & Youngin European attractiveness survey -raportti perustuu analyysiin Eurooppaan suunnatuista suorista ulkomaisista investoinneista viime vuoden aikana. Raportti perustuu Ernst & Youngin European Investment Monitorin (EIM) kokoamiin tietoihin. Tutkimukseen sisältyy myös puhelinkysely, jossa selvitettiin yli 800 yritysjohtajan mielipiteitä kansainvälisen sijoittamisen näkymistä tulevan vuosikymmenen aikana.

Ernst Young's European attractiveness survey 2013


Lisätietoja:

Lasse Laurio, partner, yritysjärjestelypalvelut, Ernst & Young, p. 040 561 6140, lasse.laurio@fi.ey.com

Jon Paavilainen, viestintäasiantuntija, Ernst & Young, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com


Ernst & Young lyhyesti
Ernst & Young on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä twitterissä: @EY_Suomi