Lehdistötiedote

Joka viides työntekijä tietää vilungista yrityksensä talousluvuissa

  • Jaa

7.5.2013: Yli puolet kansainvälisen Fraud Survey -tutkimuksen vastaajista kokee, että lahjonta ja korruptio ovat yleistä heidän maassaan. Joka viides tietää, että heidän omassa yrityksessään on vääristelty taloustietoja. Tutkimus osoittaa, että suomalaisilla työntekijöillä on tiukka linja epäeettistä käytöstä kohtaan, mutta he eivät tunne yrityksensä korruptionvastaisia sääntöjä tai käytäntöjä.

Ernst & Youngin kansainvälisen Fraud Survey -tutkimuksen mukaan joka viides työntekijä tietää omassa yrityksessään tapahtuneesta taloudellisten tietojen vääristelystä. Ylimmässä johdossa ja yritysten hallituksissa osuus on vielä suurempi: yli 40 prosenttia tietää tapauksia, joissa yrityksessä on sormeiltu myyntilukuja tai kuluja. Tutkimukseen osallistui yli 3 000 suuryritysten työntekijää 36 maasta, mukaan lukien Suomi.

Yli puolet vastaajista koki, että lahjonta ja korruptio ovat yleistä heidän maassaan. Suomessa näin ajatteli vain 12 prosenttia vastaajista. Kaikista vastaajista vain neljännes uskoi, että lahjontaa tapahtuu heidän omalla toimialallaan.
 

Suomalaiset tiukkoja epäeettistä käytöstä kohtaan

Tutkimus selvitti myös asenteita epäeettistä toimintaa kohtaan silloin, kun se auttaisi yritystä selviämään vaikeasta taloudellisesta ajanjaksosta. Suomalaisten asenteet olivat tiukimmasta päästä. Vain viisi prosenttia suomalaisvastaajista pitäisi lahjan, palveluksen tai rahalahjan tarjoamista oikeutettuna sopimuksen saamiseksi.  Kasvutalouksissa lähes neljäsosa vastaajista hyväksyisi rahalahjan käytön tällaisessa tilanteessa.

Tiukoista asenteista huolimatta suomalaiset tunsivat keskimääräistä huonommin oman yrityksensä säännöt ja raportointikanavat väärinkäytöksille. Suomessa oli tutkimuksen maista kaikkein matalin luottamus siihen, että he saisivat tukea työnantajaltaan, jos he ilmiantaisivat epäeettisen toiminnan.

Tutkimuksen tulokset ovat mielenkiintoisia Suomen kannalta. Toisaalta koetaan, että Suomessa ei ole korruptiota, mutta samalla työntekijöillä on muita maita heikommat valmiudet väärinkäytöstilanteiden varalle. Ei riitä, että yrityksellä on korruptionvastainen politiikka, vaan henkilöstö täytyy pitää aktiivisesti tietoisina säännöistä ja toimintaohjeista, sanoo Fraud Investigation and Dispute Services -palveluiden johtaja Markus Nylund Ernst & Youngilta.


Vahva luottamus, vähäinen valvonta: iso riski

Myös yhteistyökumppanit ja alihankkijat voivat muodostaa suomalaisyrityksille yllättävän suuren riskin, sillä Suomessa tehtiin vastaajien mukaan kaikkein vähiten tarkistuksia alihankkijoiden kanssa tehdyistä sopimuksista tai tavarantoimittajien taustoista.

On nähty esimerkkejä, kuinka toisella puolella maailmaa toimivan sopimuskumppanin epäeettinen toiminta voi tahrata yrityksen maineen. On ihme, että näin ei tapahdu useammin, sillä tutkimuksen perusteella Suomessa ei tarkisteta kolmansien osapuolien taustoja samassa laajuudessa kuin muualla. Suomalaisyrityksillä näyttää olevan vielä monia kehityskohteita korruptionvastaisessa toiminnassaan. Ehkä tätä ei ole koettu tarpeelliseksi, koska meillä on perinteisesti vahva luottamuksen kulttuuri, Nylund toteaa.


Tutkimuksesta:

Ernst & Youngin Fraud Survey 2013 -tutkimus käsittelee suuryritysten työntekijöiden näkemyksiä väärinkäytöksistä, lahjonnasta ja korruptiosta. Tutkimusyhtiö Ipsos haastatteli tutkimuksessa 3 459 henkilöä marras-joulukuussa 2012 puhelimitse, verkossa sekä henkilökohtaisesti 36 maassa Euroopan, Lähi-Idän, Intian ja Afrikan alueella. Suomessa tutkimukseen osallistui 100 henkilöä.


Lisätietoja:

Markus Nylund, johtaja, Fraud Investigation & Dispute Services, Ernst & Young, p. 040 532 2098, markus.nylund@fi.ey.com

Jon Paavilainen, viestintäasiantuntija, Ernst & Young, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com


Ernst & Young lyhyesti
Ernst & Young on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät osoitteesta www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä Twitterissä: @EY_Suomi.