Sosiaalisen median juridiset rajapinnat herättivät keskustelua

  • Jaa

19.2.2013

Ernst & Youngin Liiketoiminnan lait -seminaarissa pohdittiin, mitä juridisia kysymyksiä yritysten tulisi sosiaalisessa mediassa huomioida

EYin Liiketoiminnan lait -seminaari   

Ystävänpäivänä järjestetty seminaari käsitteli sosiaalisen median juridisia rajapintoja ja etsi rajanvetoja esimerkiksi työntekijän sananvapauden ja lojaliteettivelvollisuuden välille. Paikalla olleet lähes sata vierasta esittivät aktiivisesti kysymyksiä ja keskustelu jatkui myös twitterin puolella. Vaikka sosiaalinen media on täysin uudenlainen ympäristö, on siihen sovellettava juridiikka suurilta osin vanhaa. Tulkintoja tehtäessä on otettava huomioon muun muassa perustuslaki, työsopimuslaki, henkilötietolaki, tietosuojalaki, tekijänoikeuslaki, tavaramerkkilaki ja rikoslaki. Tarvitaan siis juridiikan moniosaajaa.

Tärkeintä kuitenkin on, että sosiaalista mediaa ei yritetä sivuuttaa. On kiistattomasti organisaatioiden edun mukaista luoda omat profiilit ja hyödyntää kanavat omassa viestinnässään. Oman virallisen profiilin puuttuminen voi houkutella jopa valeprofiilien luomiseen ja identiteetin kaappaamiseen. Organisaation henkilöstö on ohjeistettava hyvin, ja ohjeiden noudattamista tulee seurata. Juridisten kysymysten ja riskien hallinnan kannalta ennakointi on ensiarvoisen tärkeää ja suunnittelutiimiin kannattaakin ottaa mukaan edustajat monipuolisesti eri yksiköistä.

Peter Katko, EY Germany  

Päivän ensimmäisessä puheenvuorossa Ernst & Youngin EMEIA-alueen IP/IT Law -yksikköä johtava Peter Katko kertoi kolmesta eri ulottuvuudesta, joiden kautta sosiaalinen media yritykseen vaikuttaa ja jotka tulee ottaa toiminnassa huomioon: viestintäkanavaa käyttävät niin yritys, sen työntekijät kuin ulkopuoliset sidosryhmät.

Seuraavaksi Antti Herrala, Ernst & Youngin IT Risk & Assurance -palvelualueen johtaja, kertoi tietoturvasta sekä sosiaalisen median hallinnasta organisaatiossa.

Ilona Teräkivi (vas.) ja Jussi-Pekka Erkkola  

Tietosuojaa koskevien oikeudellisten asioiden asiantuntija Ilona Teräkivi puolestaan tarkasteli lähemmin sosiaalisen median juridisia rajapintoja ja tietosuojaa. Miten ja kuinka paljon yritykset saavat valvoa henkilöstönsä sosiaalisen median käyttöä? Miten voit suojautua yrityssalaisuuksien vuotamiselta ja miten suhtaudut julkisessa keskustelussa esitettyyn kritiikkiin?

Päivän viimeisessä puheenvuorossa Valio Oy:n Digital Marketing Manager Jussi-Pekka Erkkola kertoi, miten Valio on hyödyntänyt sosiaalista mediaa viestintäkanavanaan. Inspiroivien esimerkkien joukossa oli muun muassa uuden maitorahka-tuotteen kehittäminen yhdessä Pakkotoisto-foorumin kehonrakentaja-keskustelijoiden kanssa. Valio on onnistunut saamaan koko henkilöstönsä äänenkannattajakseen; yrityskulttuuri kannustaa kaikkia osallistumaan.

Lisätietoja tapahtumasta:  Outi Määttä, Marketing Manager, p. 040 756 2991