Lehdistötiedote

Vastine: KHO:n päätös muutti HKL:n mahdollisen yhtiöittämisen veroseuraamuksia

  • Jaa

28.2.2014 Toisin kuin kaupunkisivujen jutussa (HS 24.2.) esitettiin, konsulttiyhtiö EY:n Helsingin kaupungin liikennelaitoksen hallintomallista tekemä veroselvitys ei ollut virheellinen.

Kaupunkisivujen jutussa (HS 24.2.) kirjoitettiin pääkaupunkiseudun kuntien konsulttipalveluiden käytöstä.  Jutussa viitattiin myös Helsingin kaupungin liikennelaitoksen hallintomalliselvitykseen.

Toisin kuin kirjoituksessa esitettiin, konsulttiyhtiö EY:n aiheesta tekemä veroselvitys ei ollut virheellinen. Kommentoimme tässä yhteydessä virheellisiin tietoihin perustuvia väitteitä poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti toimeksiantajamme luvalla.

EY avusti HKL:n hallintomalliselvitystyöryhmää loppuraportin laadinnassa, ja työryhmä hyväksyi raportin 31. tammikuuta. Raportti analysoi ja käsittelee laajasti HKL:n eri hallintomallivaihtoehtoja. Selvityksen loppuraportissa esitetty verotulkinta oli raportin julkaisuhetkellä voimassa olleen verotuskäytännön mukainen.

Kaksi viikkoa loppuraportin hyväksymisen jälkeen, 13. helmikuuta, korkein hallinto-oikeus KHO antoi päätöksen, joka saattaa muuttaa täysin kuntasektoria koskevaa verotulkintaa. KHO:n päätös oli yllättävä ja sisältää tulkinnanvaraisuuksia. EY nosti mahdollisen varainsiirtoveroseuraamuksen esiin Helsingin kaupungin johdolle heti KHO:n päätöksen julkaisemisen jälkeen 14. helmikuuta.

Kaupunginjohto päätti jatkaa HKL-selvitystyöryhmän työtä yhteistyössä EY:n kanssa analysoidakseen KHO:n uutta tulkinnanvaraista linjausta ja sen vaikutuksia HKL:n mahdolliseen yhtiöittämiseen.

Kysymyksen ytimessä on KHO:n päätöksen tulkinta siitä, mitä kunnan toimintoja voidaan siirtää elinkeinoverolain mukaisena liiketoimintasiirtona ilman varainsiirtoverovaikutuksia, ja mitä ei voida. KHO:n päätöksessä on kyse kunnan verottomasta peruspalvelutoiminnasta eikä kunnan elinkeinotoiminnasta, jota esimerkiksi HKL:n toiminta on.

Päätöksen mahdolliset vaikutukset ulottuvat paljon HKL:n yhtiöittämistä laajemmalle, joten aihetta seurataan Suomen kunnissa hyvin tarkasti. Lopullinen linjaus koskettaa lähes kaikkia kuntia, mutta erityisesti niitä, joilla on suurin tarve kehittää ja uudistaa rakennettaan esimerkiksi kuntien peruspalvelutehtävien lisääntymisen, verotulojen vähentymisen, kuntaliitosten tai muuttuvan väestörakenteen luomien paineiden vuoksi.

Jon Paavilainen
viestintäasiantuntija, EY

Lisätietoja

Jon Paavilainen, viestintä, EY, +358 50 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com


EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä twitterissä: @EY_Suomi.