Lehdistötiedote

Ulkomaiset investoinnit Turkkiin kaksinkertaistuivat viidessä vuodessa

  • Jaa

28.5.2013: Ulkomaiset sijoittajat uskovat Turkin pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiin, selviää Ernst & Youngin raportista. Selvityksen mukaan ulkomaisten investointiprojektien määrä on yli kaksinkertaistunut vuonna 2007 toteutetusta 40 projektista 95 projektiin vuonna 2012. Raportti perustuu analyysiin Turkkiin viimeisen viiden vuoden aikana suunnatuista investoinneista sekä tuoreeseen kyselytutkimukseen, joka kartoitti maailmanlaajuisesti yli kahdensadan yritysjohtajan mielipiteitä Turkin markkinoiden näkymistä.


Selvitys osoittaa sijoittajien odotusten olevan korkealla, sillä yli 80 prosenttia vastaajista ennustaa Turkin suosion investointikohteena kasvavan. Epävarmasta globaalista taloustilanteesta huolimatta yli puolet kyselyyn vastanneista aikoo perustaa uusia toimintoja Turkkiin seuraavan vuoden aikana ja 71 prosentin mielestä maan houkuttelevuus investointikohteena on parantunut merkittävästi viimeisen kolmen vuoden aikana. Lisäksi yli puolella Turkissa jo toimivista sijoittajista on suunnitelmia laajentaa toimintaansa maassa.

- Luvuista näkee, että sijoittajat ovat menossa Turkkiin kovaa vauhtia. Maan strateginen sijainti, vakaa talouskasvu ja kotimaan markkinoiden koko ovat vaikuttaneet merkittävästi maan houkuttelevuuteen investointikohteena. Jo pitkään esillä olleiden BRIC-maiden jälkeen sijoittajien katseet hakeutuvat juuri Turkin kaltaisiin seuraavan vaiheen kasvutalouksiin, kommentoi nopean kasvun markkinoista Suomen Ernst & Youngilla vastaava partneri Risto Venermo.
 

Investointikohteina sekä tietointensiiviset sektorit että raskas teollisuus

Turkissa ulkomaaninvestointien kohteina on dynaaminen yhdistelmä vakiintuneita ja kasvavia sektoreita. Vuosina 2007–2012 sijoitettiin ahkerimmin yrityspalveluihin ja sektorin merkittävin sijoittaja oli Yhdysvallat 41 prosentin osuudella. Ulkomaiset yritykset ovat vahvan kasvupotentiaalin ja vakaan talouden kannustamina perustaneet maahan myynti- ja markkinointitoimistoja sekä yhteyskeskuksia. Lisääntynyt kysyntä ja kustannuskilpailukyky ovat tehneet myös teollisuustuotteista, autoteollisuudesta, tietotekniikasta ja talouspalveluista suosittuja sijoituskohteita.

- Turkissa toimii tällä hetkellä alle sata suomalaisyritystä, joten tilaa olisi useammallekin. Turkissa on useita voimakkaasti kasvavia aloja, joiden mahdollisuuksia suomalaisten kannattaisi tutkia. Näitä ovat tällä hetkellä esimerkiksi rakennus-, infra- ja kiinteistöalat sekä myös raskaampi teollisuus kuten energia- sekä paperi- ja pakkausteollisuus, toteaa Venermo.
 

Investoinnit virtaavat vielä länsimaista, seuraavat sijoittajat tulevat muilta kasvumarkkinoilta

Selvityksen mukaan yhdysvaltalaisyritykset vastasivat yli viidenneksestä Turkkiin suunnatuista suorista ulkomaaninvestoinneista vuosina 2007–2012. Eurooppalaisista sijoittajista Saksa on ollut ylivoimaisesti aktiivisin viimeisen viiden vuoden aikana. Länsi-Eurooppa jatkaa suurimpana alueellisena sijoittajana, mutta sen suhteellinen merkitys on hiipumassa.

Vaikka valtaosa Turkkiin suunnatuista investoinneista on perinteisesti tullut kehittyneistä maista, raportin mukaan painopiste on pikkuhiljaa siirtymässä Lähi-itään, Afrikkaan ja Aasiaan. Turkin hallitus on aktiivisesti pyrkinyt parantamaan suhteitaan Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueeseen ja vaikka alue nykyään vastaa ainoastaan 3 prosentista Turkkiin suunnatuista investoinneista, määrän odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Kiinan, Intian ja Etelä-Korean suorat ulkomaiset investoinnit Turkkiin ovat myös pysyneet vähäisinä, mutta määrän odotetaan kasvavan maiden pyrkiessä hyötymään Turkin kasvusta.

- Euroopan ulkopuoliset investoinnit ovat hyvä merkki Turkin kotimarkkinoiden kasvusta. Lisääntyvä kysyntä luo koko Euroopalle hyviä vientimahdollisuuksia suureen ja vaurastuvaan naapurimaahan, lisää Venermo.

Turkin tulevaisuus näyttää valoisalta, mutta kasvun edistäminen edellyttää investointien esteiden kuten byrokratian ja korruption kitkemistä. Turkin hallitus on pyrkinyt parantamaan investointiedellytyksiä muun muassa rakennemuutosten, kannustinohjelmien ja verojärjestelmän parannuksien avulla. Toimintaympäristöä ja innovaatiokulttuuria edistävien muutosten myötä yritykset hyötyvät entistä paremmasta toiminnallisesta tehokkuudesta, kilpailukyvystä ja pienentyneistä kustannuksista.


Tutkimus:

Ernst & Youngin Turkey attractiveness survey 2013 -raportti perustuu analyysiin Turkkiin suunnatuista suorista ulkomaisista investoinneista, ja hyödyntää Ernst & Youngin European Investment Monitorin (EIM) kokoamia tietoja. Tutkimusta varten suoritettiin myös puhelinkysely, jossa yritysjohtajia haastateltiin heidän mielipiteistään Turkin markkinoiden näkymistä.

Lisätietoja:

Risto Venermo, partner, nopean kasvun markkinat, Ernst & Young, p. 040 754 9139, risto.venermo@fi.ey.com 

Jon Paavilainen, viestintäasiantuntija, Ernst & Young, p. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com


Ernst & Young lyhyesti
Ernst & Young on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä twitterissä: @EY_Suomi.