EY

Uutiset ja lehdistötiedotteet

  • Jaa

Maailmanlaajuinen asiantuntijaorganisaatiomme tuottaa säännöllisesti tutkimuksia eri toimialoilta sekä liikkeenjohtoa ja taloushallintoa kiinnostavilta aihealueilta. Tarjoamme mielellämme medialle tilintarkastuksen, liikkeenjohdon, taloushallinnon sekä vero-, laki- ja yritysjärjestelyasiantuntijoiden näkemyksiä.


Ota yhteyttä:

Katriina Puro
Head of PR, Finland
p. +358 400 791 537

Voit tilata lehdistötiedotteemme omaan sähköpostiisi Cision tiedotepalvelun kautta.

2016


Eurooppalaispankkien luottamus toimialansa kasvuun matalimmillaan –  pohjoismaiset pankit laskevat yksityispankkitoiminnan ja varainhoidon varaan
Konsulttiyhtiö EY:n jo seitsemättä kertaa julkaisema Euroopan pankkibarometri luo yleiskatsauksen pankkitoimialaan ja sen kehityksen suuntaan. Selvityksen mukaan markkinausko alalla on laskenut. Vain puolet vastanneista ennakoi oman työnantajansa suorituksen paranevan vuonna 2016. Pankkitoiminnan piirissä uskotaan yhä myös henkilöstövähennyksiin. Pohjoismaissa näkyi halu panostaa asiakaspalveluun liittyvään teknologiaan, joka listattiin tärkeimmäksi strategiseksi painopisteeksi. 24.5.

EY on kauppatieteilijöiden suosituin työnantaja Pohjoismaissa
Universumin tutkimuksessa selvitettiin yli 18 000 pohjoismaisen kauppatieteilijän näkemyksiä houkuttelevimmista työnantajista. EY sijoittui kaikkien yritysten ranking-listalla Pohjoismaiden ykköseksi ja säilytti näin myös 1. sijan toimialansa ihanteellisimpana työnantajana. EY on hallinnut listan kultasijaa tilintarkastus- ja konsulttipalveluita tarjoavien yhtiöiden osalta Pohjoismaissa jo seitsemän vuoden ajan. Myös Suomessa EY on alansa halutuin työnantaja kaupallisen alan opiskelijoiden keskuudessa. 20.5.

Yrityskauppanäkymät positiiviset, digitalisaatio ajaa tekemään kauppoja
EY:n puolivuosittain julkaiseman yrityskauppabarometrin mukaan yrityskauppanäkymät ovat kansainvälisesti korkealla. Jopa puolet yrityksistä suunnittelee yrityskauppaa. Aasialaisia ostajia näkyy Suomessa aikaisempaa enemmän, mutta myös suomalaisyritysten aktiivisuus etsiä ostokohteita Suomen ulkopuolelta on lisääntynyt. 4.5.

EY pitää kärkipaikan alansa suosituimpana työnantajana Suomessa
Universumin uusimman opiskelijatutkimuksen mukaan opiskelijat pitävät tilintarkastus- ja konsulttiyhtiö EY:tä alansa kiinnostavimpana työnantajana Suomessa. Työn merkityksellisyys korostuu aiempaa tärkeämpänä valintakriteerinä. Kaikkien alojen yritysten listalla EY nousi pykälän verran 11. sijalle. 28.4. 

Luottamuksen puute ei esteenä kuluttajien finanssiteknologian käytölle
Konsulttiyhtiö EY:n tekemän FinTech-tutkimuksen mukaan 15,5 % digitaalisesti aktiivisista kuluttajista oli käyttänyt vähintään kahta muiden kuin pankkien tai vakuutusyhtiöiden verkossa tarjoamaa finanssialan teknologiapalvelua viimeisen puolen vuoden aikana. Käytetyimpiä palveluita olivat maksupalvelut. Eniten finanssiteknologiaa hyödyntävät 25–34-vuotiaat, hyvätuloiset ja kaupunkilaiset. 27.4.

Yritysjohdon tulospaineet linkittyvät korruptioon: jopa 36 prosenttia talousjohtajista valmiita sallimaan epäeettisen toiminnan
EY:n tuoreen väärinkäytöksiä ja korruptiota luotaavan kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrityksille on yhä tärkeämpää ymmärtää liikekumppaneidensa todelliset omistussuhteet ja -taustat. Laajentamisvaiheessa monien riskitekijöiden kartoittaminen kuitenkin yrityksiltä unohtuu. Ehkä hälyttävintä tutkimuksessa oli ristiriita korostuneen läpinäkyvyyden tarpeen ja oman epäeettisen toiminnan hyväksymisen välillä. Kaikista vastaajista 42 % ja peräti 36 % talousjohtajista oli valmiita hyväksymään epäeettisen toiminnan, jotta yritys yltäisi taloudellisiin tavoitteisiinsa. 19.4.

Maailmalla listautumisinto pohjamudissa alkuvuonna, Suomessa odotukset korkealla markkinoiden epävarmuudesta huolimatta
Tuore EY Global IPO Trends Q1 2016 -raportti osoittaa, että maailmanlaajuisesti listautumismarkkinoita leimasi kuluneen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä varovaisuus sekä odotukset paremmista markkinaolosuhteista. Näin heikkoa alkuvuotta listautumisaktiivisuuden osalta ei maailmanlaajuisesti ole nähty sitten vuoden 2009 ensimmäisen kvartaalin. Suomessa ensimmäisellä neljänneksellä nähtiin yksi listautuminen, kun vuokrahoivatilaratkaisuja tuottava Suomen Hoivatilat toteutti onnistuneen listautumisannin. 24.3.

Naisten runsaampi määrä yritysjohdossa voi lisätä kannattavuutta jopa 6 prosenttiyksiköllä
EY ja arvostettu amerikkalainen ajatushautomo The Peterson Institute for International Economics julkaisivat helmikuussa tutkimuksen, joka vahvistaa käsitystä naisjohtajien määrän positiivisista vaikutuksista yritysten kannattavuuteen. Raportti paljastaa, että yritys, jonka johtajista vähintään 30 % on naisia, voi lisätä kannattavuuttaan jopa 6 prosenttiyksiköllä laskettuna liikevaihdosta verrattuna samanlaisiin yrityksiin, joissa ei ole naisia yritysjohdossa. 7.3.

Yritysten myynti-into kasvaa – jo puolet valmiita myymään
Divestoinnit eli yritysmyynnit näyttävät kaksinkertaistuvan vuonna 2016. Myynti-intoa kasvattaa yritysten tarve rahoittaa kasvuhankkeitaan. 49 prosenttia yrityksistä suunnittelee myyntiä seuraavan kahden vuoden aikana, ja 70 prosenttia näkee myynnin keinona rahoittaa uusia kasvumahdollisuuksia. 10.2.

Tutkimus: peräti 74 % ylimmästä johdosta tunnistaa tarpeen kehittää väärinkäytösten ehkäisyä muun muassa data-analytiikan avulla
Väärinkäytökset kuten kyberturvallisuusrikkomukset ja sisäiset tietoliikenteeseen liittyvät varkaudet ja tietojen tuhoaminen ovat EY:n tuoreen 2016 Global Forensic Data Analytics -selvityksen mukaan yritysjohtajien listalla nopeimmin kasvavia uhkia, jotka lisäävät myös tarvetta kasvattaa data-analytiikkatyökaluihin suunnattavia resursseja. Suomessa yritykset hyödyntävät varsin vähän data-analytiikan mahdollisuuksia väärinkäytösten identifioimiseksi ja niiden tutkimisessa. Kansainväliseen kyselyyn vastanneista johtajista kolme viidestä aikoo lisätä resursseja data-analytiikkaan seuraavan kahden vuoden aikana. 4.2.2016

EY:n Pakarinen povaa listautumisaktiivisuuden jatkuvan vuonna 2016
EY:n tuoreimman Global IPO Trends Q4 -raportin mukaan listautumisten lukumäärä vaihteli kansainvälisesti huomattavasti eri alueiden kesken vuonna 2015. Suomessa listautumisaktiivisuus säilyi korkeana. EY:n listautumispalveluista vastaava Päivi Pakarinen on varovaisen optimistinen kuluvan vuoden suomalaisyhtiöiden listautumisten suhteen. Trendinä hän näkee listautumisten motiivien hajautumisen perinteisestä kasvurahan hakemisesta strategisempiin tavoitteisiin. 21.1.2016

Hiilen hinnoitteluko avain ilmastokestävään liiketoimintaan – EY:n tutkimukseen vastanneista yrityspäättäjistä 48 % kannattaa hiilen hinnoittelua 
Presidentti Barack Obama sanoi Pariisin ilmastokokouksen lehdistötilaisuudessa, että ”elegantein tapa edistää innovaatioita ja vähentää päästöjä olisi laittaa hiilipäästöille hinta”.  Myös EY:n tuoreessa Shifting the carbon pricing debate –raportissa 48% kyselyyn vastanneista yrityspäättäjistä kertoo kannattavansa hiilen hinnoittelua osana oman maansa ilmastopolitiikkaa. Lisäksi 78% yrityspäättäjistä näki Obaman lailla, että hiilen hinnoitteluun perustuva sääntely edistäisi innovaatioita. Liiketoiminnan suunnittelussa jo 15 % yrityksistä käyttää sisäistä hiilen hintaa.7.1.2016