• Tomorrow’s Investment Rules 2.0

  Investors, more than ever, are using nonfinancial information to underpin their decisions. Learn what’s driving nonfinancial reporting effectiveness and how it helps create company value.

 • Reporting Issue 10 – October 2015

  Audit requirements are changing, with the introduction of Key Audit Matters and the new lease accounting standard. Read more in the latest issue of Reporting magazine.

 • EY Conference on SEC and PCAOB Developments

  Now in its third year, this one-day conference in Munich covers key developments in SEC regulation. Read more and register now.

 • Fraud and corruption - the easy option for growth?

  Businesses are facing complex market challenges and significant pressure to grow, but our report shows that good compliance and growth can go hand in hand.

 • Reporting magazine identifies the auditor of the future

  Big data, integrated reporting and new demands for audit committee are reshaping the reporting landscape. Read more in our Reporting magazine.

 • Connected reporting

  As the pace of the regulatory environment increases, companies face a challenging reporting environment. We explore these challenges and methods to overcome them.

 • Reporting: Issue 8

  In this issue, we explore ways of measuring and evaluating the value of a sponsorship deal. We also highlight some of the key reporting and governance issues facing companies today.

 • Promote board diversity to accelerate performance

  Boards need to understand the value in diversity and act now. We explore the topic and provide an action list for board chairs.

 • Audit Committee Bulletin: June 2014

  We address the risk and governance topics that are top of minds in audit committee meetings and network discussions across Europe and beyond.

Tilintarkastuspalvelut | Assurance Services

Laatua tilintarkastukseen ja raportointiin

Globaali liiketoimintaympäristön muutos haastaa yrityksen johdon, hallituksen, tilintarkastuskomitean ja tilintarkastajat. Me EY:llä autamme sinua ja yritystäsi ymmärtämään nykypäivän rahoitus- ja raportointikysymyksiä ja vastaamaan niihin.


 • Laskentakäytäntöjen kehitys

  Jatkuvat laskentakäytäntöjen muutokset monimutkaistavat yrityksesi liiketoimintaa. Joko tiedät, miten yrityksesi valmistautuu muutoksiin ja mitkä säännöt ovat sen toiminnan kannalta olennaisia?

  Kansainväliset standardit

  Kansainvälinen IFRS-laskentastandardi ja Yhdysvaltain GAAP-tilinpäätöskäytännöt lähentyvät toisiaan. Uudet standardit muuttavat tilinpäätöksen esittämistapaa ja siinä esitettyjä tietoja useilla tärkeillä alueilla, kuten rahoitusinstrumenttien, vuokrasopimusten ja tuloutusten käsittelyssä. Yrityksesi kannalta olennaista on se, miten muutokset vaikuttavat tavanomaisten liiketoimien käsittelyyn tilinpäätöksessä. EYin asiantuntijoilta saat kaikki kansainvälisiin laskentastandardeihin liittyvät palvelut.

  Lue lisää

  Kotimaiset laskentasäännöt

  Myös kotimaiset laskentasäännöt muuttuvat. Seuraamme niiden muutosta, vaikutamme kehittämiseen ja palvelemme yritystäsi vankalla ammattitaidolla.


  Katso lähin EYin toimisto.

  Monipuolisista kotimaan palveluistamme voit lukea lisää osoitteessa: www.ey.com/kotimaa

 • Väärinkäytöksiin ja erimielisyyksiin liittyvät selvitykset

  Väärinkäytökset altistavat yrityksiä riskeille

  EYin asiantuntijat auttavat sinua ja yritystäsi hallitsemaan liike-elämään liittyviä riskejä ja haasteita.  Taloudellisten riskien lisäksi näitä ovat sääntelyyn ja maineeseen liittyvät riskit. Tehokkain tapa minimoida riskien realisoitumisesta aiheutuvat tappiot on varautua niihin ennakkoon.

  Tarjoamme asiantuntevaa apua lahjonnan, korruption ja muiden väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan. Tutkimme myös väärinkäytösepäilyjä luottamuksellisesti ja hienovaraisesti sekä arvioimme erilaisten riita-asioiden taloudellisia vaikutuksia. Tarvittaessa annamme tutkimustemme tuloksista asiantuntijatodistajan lausunnon.

  Tekemämme European fraud survey 2011 -tutkimus osoittaa, että epäeettinen toiminta on edelleen valitettavan yleistä eurooppalaisessa yrityskulttuurissa, mutta vain harva on valmis myöntämään, että vastaavaa voi tapahtua omalla toimialalla.

 • Hyvä hallintotapa

  Parempi läpinäkyvyys, tehokkaampi valvonta

  Yrityksiltä edellytetään nykyään suurempaa läpinäkyvyyttä. Valvonta on lisääntynyt, ja sijoittajat haluavat tarkempaa ja olennaisempaa tietoa yrityksistä, sen liiketoimista, markkinoista ja riskeistä.

  Hyvän hallintotavan kehityssuunnista käydään paljon keskustelua. Keskustelun taustalla ovat lainsäädännössä ja sääntelyssä tapahtuneet muutokset, IFRS-standardien toimeenpano sekä lisääntynyt julkinen valvonta. Me Ernst & Youngilla uskomme, että globaali koordinointi on kansainvälisillä markkinoilla välttämättömyys ja sääntelyviranomaisten ja käytäntöjen laatijoiden on jatkettava yhteistyötä globaalin yhdenmukaisuuden edistämiseksi. Yrityksellesi tarjoamme näkemyksiä ja työvälineitä hyvän hallintotavan ja läpinäkyvyyden kehittämiseksi.

 • Yritys- ja ympäristövastuupalvelut

  Kun taloudellinen tieto ei yksin riitä.

  Läpinäkyvyysvaatimukset kasvavat, ja yhä useampi organisaatio raportoi toimintojensa kestävästä kehityksestä tai yritysvastuusta (Corporate Social Responsibility). Yritysvastuuraportit antavat sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille tietoja siitä, miten tuloksellista organisaation toiminta on ympäristö-, talous- ja sosiaalisten asioiden suhteen. Vastuullisuuraportointi on myös osa riskinhallintaa.

  Perinteisesti huomiota on kiinnitetty vain ja ainoastaan taloudellisiin lukuihin. Tehokas raportointi on kuitenkin paljon muutakin kuin oikeiden tilinpäätöslukujen julkaisemista, sillä yrityksiä arvioidaan entistä enemmän myös muun kuin rahamääräisen informaation perustella. Lainsäädäntö ja markkinat luovat lisävaatimuksia raportoinnille. Vastuullisuusraportointi antaa numeerista ja laadullista tietoa yhtiön ympäristö-, sosiaalisesta ja eettisestä vastuusta. Se myös kuvastaa sitä osaa riskinhallinnasta, jota ei voi kattaa vakuutuksilla, esimerkiksi maineriskiä.

  Yritysvastuun palvelumme auttavat yhtiösi hallitusta ymmärtämään tärkeimpien ei-rahamääräisten tekijöiden vaikutuksen liiketoiminnalliseen suorituskykyyn. Näiden kriittisten menestystekijöiden osalta varmennamme tiedon tuottamisen ketjut sekä tiedon riittävyyden ja tarkkuuden. Tilintarkastusyhteisönä ja taloushallinnon konsulttina ymmärrämme, kuinka toimintamme vaikuttaa paitsi yritykseesi myös sidosryhmiin ja muuhun liiketoimintaympäristöön.

  EY:n suomalaiset vastuullisuusraportoinnin asiantuntijat ovat osa Pohjoismaista tiimiä. Kokoamme toimeksiantokohtaisesti parhaan ja tarkoituksenmukaisimman kansainvälisen tai kotimaisen tiimin, jolla on vaadittava toimialaosaaminen.

  Autamme organisaatioita tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä tuomalla yritysvastuun käsitteet osaksi strategista riskienhallintaa, toimitusketjun hallintaa, markkinointia, taloutta ja sisäistä tarkastusta.

  Tutustu yritys- ja ympäristövastupalveluihimme.Connect with us

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Voit myös tilata uutiskirjeen, webcasteja tai ladata puhelimeesi EY Insights-sovelluksen. 

Reporting: numero 10

EY - Reporting issue 10Reporting-julkaisu käsittelee tilintarkastuksen tulevaisuutta ja luo katsauksen uusiin vaatimuksiin, jotka tulevat vaikuttamaan tarkastajan työhön. Lisäksi tarkastelussa ovat uudet tilinpäätösstandardit ja uusien tarkastajien koulutustarjonta. Julkaisussa pohditaan myös sitä, tulisiko työvoimakysymykset raportoida jatkossa kattavammin. 

 EY- Tilinpäätöksen muistilista 2015 pdf

Tilinpäätöksen muistilista 2015

Tilinpäätöksen muistilistaan on kerätty tilinpäätöksen laadintaan liittyviä keskeisimpiä säädöksiä ja hyvän kirjanpitotavan mukaisia tulkintoja. Lataa käyttöösi asiantuntijoidemme 11/2015 päivittämä tietopaketti.


US GAAP and IFRS convergence

IFRS:n käyttöönotto etenee maailmalla

Me pidämme sinut ajan tasalla. Lue viimeisimmät tiedotteet uutisarkistostamme.

Käytä hyväksesi myös globaalien tietoresurssiemme kuten Global IFRS tarjoamat mahdollisuudet.

Tulevat seminaarit ja tapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme.