Tilintarkastuspalvelut | Assurance Services

  • Jaa

Väärinkäytöksiin ja erimielisyyksiin liittyvät selvitykset

Väärinkäytökset altistavat yrityksiä riskeille.

EY:n asiantuntijat auttavat sinua ja yritystäsi hallitsemaan liike-elämään liittyviä riskejä ja haasteita.  Taloudellisten riskien lisäksi näitä ovat sääntelyyn ja maineeseen liittyvät riskit. Tehokkain tapa minimoida riskien realisoitumisesta aiheutuvat tappiot on varautua niihin ennakkoon.

Tarjoamme asiantuntevaa apua lahjonnan, korruption ja muiden väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan. Tutkimme myös väärinkäytösepäilyjä luottamuksellisesti ja hienovaraisesti sekä arvioimme erilaisten riita-asioiden taloudellisia vaikutuksia. Tarvittaessa annamme tutkimustemme tuloksista asiantuntijatodistajan lausunnon.

Osaamisalueitamme ovat mm.

  • väärinkäytösten torjunta
  • eettiset säännöt
  • väärinkäytösten tutkinta
  • oikeustekniset palvelut ja todistusaineisto
  • erimielisyyksien selvittäminen.

Lisätietoja antaa FIDS Leader Markus Nylund, p. 0207 280 190 (vaihde), etunimi.sukunimi@fi.ey.com

Ota yhteyttä

FIDS Leader Markus Nylund 
P. 0207 280 190 (vaihde)

US GAAP and IFRS convergence

IFRS:n käyttöönotto etenee maailmalla

Me pidämme sinut ajan tasalla. Lue viimeisimmät tiedotteet uutisarkistostamme.

Käytä hyväksesi myös globaalien tietoresurssiemme kuten Global IFRS tarjoamat mahdollisuudet.

Tulevat seminaarit ja tapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme.


Lataa käyttöösi Tilinpäätöksen muistilista

Tilinpäätöksen muistilistaan on kerätty tilinpäätöksen laadintaan liittyviä keskeisimpiä säädöksiä ja hyvän kirjanpitotavan mukaisia tulkintoja. Lataa käyttöösi asiantuntijoidemme 11/2014 päivittämä tietopaketti (pdf).

 

EY - Reinforcing the commitment to ethical growth

Suomessa muita Pohjoismaita avoimempi suhtautuminen vieraanvaraisuuteen

Korruptiota Suomessa ja muissa Pohjoismaissa käsittelevän EY:n tutkimuksen mukaan valtaosa pohjoismaisista vastaajista uskoo korruptiota esiintyvän politiikassa. Liike-elämässä korruptoituneimpana toimialana pidetään kaikissa Pohjoismaissa rakennus- ja kiinteistöalaa. Lue koko tutkimusraportti.

EY:n globaaliin petoksia, lahjontaa ja korruptiota käsittelevään tutkimukseen voit tutustua osoitteessa: www.ey.com/FIDS.