Beyond Borders: matters of evidence 2013

Mitä biotekniikan toimialalla tapahtuu seuraavaksi

  • Jaa

Biotekniikan toimiala on maailmanlaajuisesti elpymässä. Vuonna 2012 suuret listayhtiöt kasvattivat sekä liikevaihtoaan että nettotulostaan kolmatta vuotta peräkkäin, vaikka monissa yhtiöissä tutkimukseen ja tuotekehitykseen ei ollut mahdollista panostaa täysipainoisesti.


EY:n uusimman Beyond Borders: matters of evidence -tutkimuksen mukaan suurimmassa osassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä on akuutti tarve todistaa kehitettävien tuotteiden kaupallinen arvo, jotta niiden tulevaisuuden mahdollisuudet kerätä pääomaa paranevat.


"Terveydenhuolto keskittyy nykyään enenevässä määrin tuloksiin. Biotekniikan yhtiöillä ei ole varaa ajaa tutkimus ja tuotekehitys -strategiaa, joka keskittyy vain siihen, toimiiko lääke vai ei. Heidän on myös ymmärrettävä, tuoko se ostajalle todellista arvoa."


Glen Giovannettin, EY:n Global Life Sciences Leader, mukaan ”Terveydenhuolto keskittyy nykyään enenevässä määrin tuloksiin. Biotekniikan yhtiöillä ei ole varaa ajaa tutkimus ja tuotekehitys -strategiaa, joka keskittyy vain siihen, toimiiko lääke vai ei.  Heidän on myös ymmärrettävä, tuoko se ostajalle todellista arvoa."

”Monet toimenpiteet, kuten sidosryhmien aikaisempi osallistaminen arvo- ja korvauskeskusteluun, tutkimusmuotojen uudelleenarviointi tai tiedon jakaminen aikaisessa tutkimusvaiheessa, eivät maksa paljoa ja niiden avulla voidaan välttää "turhat" lisätutkimusten kulut" , jatkaa Giovanetti. 

Kahdeskymmenesseitsemäs vuotuinen biotekniikan alan raporttimme käsittelee alan trendejä, talouslukuja, rahoitustilannetta, kauppoja ja sopimuksia sekä tuotteita. 
 

Raportin tärkeimmät taloudelliset löydökset

  • Liikevaihto on kasvussa: Alan vakiintuneissa keskuksissa (USA, Eurooppa, Kanada ja Australia) toimivat yhtiöt saavuttivat 89,9 miljardin dollarin liikevaihdon vuonna 2012. Kasvua vuoteen 2011 on 8 %.
  • Tutkimuksen ja tuotekehityksen kasvu hidastuu: Pörssiyhtiöiden investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen kasvoi 5 %, mikä on huomattavasti alle vuoden 2011 9 % kasvun. Vaikka kaupallisesti johtavat yhtiöt panostivat kehitykseen vahvasti, esikaupallisessa vaiheessa olevat yhtiöt vähensivät merkittävästi tutkimusinvestointejaan.
  • Nettotulo ennätyskorkealla: Tutkimuksen ja tuotekehityksen leikkaukset yhdistettynä tasaiseen liikevaihdon kasvuun johtivat ennätyskorkeaan nettotuloon: 5,2 miljardia dollaria, joka edustaa 1,4 miljardin dollarin kasvua viime vuoteen verrattuna.
  • "New normal” -rahoitusympäristö pysyy ennallaan: Biotekniikan alan yhtiöt Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa keräsivät 28,2 miljardia dollaria vuonna 2012. Vuonna 2011 luku oli 33,3 miljardia dollaria. Tämä väheneminen johtui velkarahoituksen vähenemisestä (debt funding), joka putosi lähes kolmanneksen. Listautumisantien merkitys oli vähäinen, yhteistuotot olivat vain 805 miljoonaa dollaria. ”Innovaatiopääoma” - joka tarkoittaa alle 500 miljoonan dollarin liikevaihdon yritysten keräämää pääomaa - säilyi lähes samana kuin vuonna 2011.

Fuusiot ja yritysostot ovat kasvussa: Euroopan ja USA.n biotekniikan-alan fuusioiden ja yritysostojen kokonaisarvo oli 27,4 miljardia dollaria. Kasvua vuoteen 2011 oli 9 % (jos jätetään huomiotta kaksi vuoden 2011 suurta, yli 10 miljardin dollarin fuusiota) ja luku oli korkein sitten vuoden 2008.
 

Kiinnostuitko?
 

EY:n asiantuntijoilla on laaja kokemuspohja life sciences -toimialalta. Olemme tehneet yhteistyötä alan toimijoiden kanssa start-upeista pörssiyhtiöihin. 

EY:n globaali Life Sciences Center yhdistää maailmanlaajuisen asiantuntijaverkostomme, joka avustaa life sciences -yhtiöitä heidän haasteissaan kaikissa yhtiön kehitysvaiheissa.

Saat käyttöösi sekä paikalliset asiantuntijamme, että maailmanlaajuisen osaajajoukkomme. Meidän avullamme menestyt yhä monimutkaistuvassa, kilpaillussa ja riskialttiissa ympäristössä.