Yritysjärjestelyt | Transaction Advisory Services

Pääoman hallinta ja yritysjärjestelyt muuttuvassa maailmassa

Need to make better and more-informed decisions about how to strategically manage capital and transactions in a changing world? Let us help.

The Capital Agenda puts your capital needs at the heart of our strategy and focuses on the issues that matter most to you:


 • Pääoman turvaaminen

  Yritysten on jatkuvasti arvioitava markkinatilanteen kehityksen mahdollisia vaikutuksia yrityksen toiminnan tuloksiin ja pääomaperustaan. Vakaalta vaikuttava tilanne saattaa piristyvilläkin markkinoilla muuttua.

  Pääoman turvaaminen edellyttää, että yritykset arvioivat omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan tarkastelemalla jatkuvasti strategiaansa, markkinoita ja tasetta.

  Huomio tulisi kiinnittää seuraaviin tekijöihin:

  • taloudellinen kriisi — esim. likviditeettiongelmat ja tervehdyttämissuunnitelma
  • asiakas- ja toimittaja-analyysi
  • vero-omistusten turvaaminen ja kustannusten minimointi
  • uudelleenrahoitus ja velan, pääoman ja muiden sitoumusten järjestelyt
  • sidosryhmäsuhteiden ja -paineen käsitteleminen
  • erimielisyyksien selvittäminen.

  Tutustu, miten voimme olla avuksi. 

 • Pääoman optimointi

  Nykypäivän taloudellisessa ympäristössä yritysten on arvioitava omaa taloudellista tilaansa rehellisesti.

  Pelkkä toimintojen tarkastelu ei riitä, vaan yritysten on laadittava objektiivisia arvioita siitä, miten niiden talous on linjassa liiketoimintastrategian kanssa.

  Huomio tulisi kiinnittää seuraaviin tekijöihin:

  • omaisuussalkun optimointi
  • synergioiden ja tehokkaan integraation toimeenpano
  • käyttöpääoman kohentaminen ja käteisvarojen vapauttaminen
  • pääomarakenteen optimointi
  • verotus- ja yritysrakenteen optimointi.

  Tutustu, miten voimme olla avuksi. 

 • Pääoman sijoittaminen
  Organisaatiosi sijoittajat haluavat tietää vastauksen kysymykseen ”Miksi?”: Miksi tämä yritysjärjestely, miksi tällä hinnalla ja miksi juuri nyt?

  Asioita mutkistaa se, että eri sidosryhmillä on yhä useammin eriävät odotukset sijoitusten ja tuottojen suhteen.

  Huomio tulisi kiinnittää seuraaviin tekijöihin:
  • yritysostot ja liittoumat
  • yritysjärjestelyjen suunnittelu ja rakenteen luominen sidosryhmien tuoton optimoimiseksi
  • tarkka due diligence -selvitys riskien pienentämiseksi ja yrityksen arvon kasvattamista varten
  • omaisuuden arvonmääritys
  • kustannus- ja verotehokkaat rakenteet.

  Tutustu, miten voimme olla avuksi. 

 • Pääoman hankkiminen

  Yrityksen kyky hankkia pääomaa nopeasti ja tehokkaasti on olennainen tekijä sen kasvupotentiaalille ja taloudelliselle hyvinvoinnille. Tämä pätee sekä hyvinä että huonoina aikoina.

  Yritysten syyt pääoman hankkimiseen voivat vaihdella, mutta lisärahoituksen saaminen käyttöön on tehokkaampaa, jos pääoman hankkiminen on suunniteltu etukäteen. Yritysten tulee tietää miten ja mistä lisäpääomaa tarvittaessa saa.

  Huomio tulisi kiinnittää seuraaviin tekijöihin:

  • varainkeruu (pääoma ja laina): listautumisantivalmius, uusmerkintä, private equity, private placement ja pääomamarkkinat
  • rahoitusrakenteiden optimointi
  • omaisuuden myynnit
  • infrastruktuuriprojektit
  • kustannus- ja verotehokkaat rakenteet.
  Tutustu, miten voimme olla avuksi.


Connect with us

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Voit myös tilata uutiskirjeen, webcasteja tai ladata puhelimeesi EY Insights-sovelluksen.

 IT as a driver for M&A success

IT as a driver of M&A success

Together with Mergermarket, we surveyed 220 senior corporate and private equity executives about the challenges and risks that IT can present in the transaction process. Learn more in our latest report and video.

 Register now for the EY Thought Center Webcast

Webcast: 2012 deal outlook

Are robust cash positions and easing credit markets enough to bring increased deal activity in 2012? Join us as we discuss the current market.