Yritysjärjestelyt | Transaction Advisory Services

 • Jaa

Restrukturointi

Haastavissa restrukturointitilanteissa tarvitaan osaamista ja kokemusta yhtiön, omistajien tai velkojien etujen varmistamiseksi. EY pystyy arvioimaan tilanteen ja käytössä olevat vaihtoehdot, laatimaan tehokkaan restrukturointisuunnitelman sekä tukemaan toteutuksessa – olipa sitten kyse yrityksen koko liiketoiminnasta ja rahoituksesta tai näiden pienestä osasta.

Restrukturointipalvelumme kattavat seuraavat osa-alueet:

 • Yrityksen uudelleenjärjestely
  Autamme yrityksiä, rahoittajia ja sijoittajia parantamaan odotettua tuottoa epävarmuuden sekä heikkenevän tuloksen ja kasvun aikoina. Tuemme yritystäsi turnaround- tai tervehdyttämisprosessien hallinnassa sekä pääoman ja investointien kohdistamisessa ja tarjoamme puolueetonta liiketoimintaportfolion ja liiketoimintasuunnitelmien arviointia.
 • Pääomamarkkinat ja rahoitus
  Palvelujemme avulla yrityksesi voi kehittää optimaalisia ja joustavia velka- ja pääomarakenteita sekä kilpailukykyisiä rahoitusohjelmia. Analysoimme ja esitämme vaihtoehtoja sekä annamme suosituksia. Tuemme yritystäsi myös neuvotteluissa velkojien ja muiden sidosryhmien kanssa.
 • Kassavirran ennustaminen ja hallinta
  Tuemme kassaennusteiden laadinnassa ja likviditeetin suunnitelmallisessa hallinnassa. Laadimme myös strategioita mahdollisten sopimusrikkomusten käsittelemiseen, neuvottelemme sidosryhmien kanssa ja toimimme maksukyvyttömyyttä ja muita tilanteita koskevien vaatimusten mukaisesti.
 • Käyttöpääoman hallinta
  Autamme yritystäsi tehostamaan kassavirtojaan ja vapauttamaan pääomaa operatiivisesta taseesta (myyntisaamiset, ostovelat, vaihto-omaisuus), sekä muista relevanteista tase-eristä (esim. välilliset verot ja viranomaismaksut), minkä avulla kannattavuus ja kassatilanne paranee ja yrityksen sisäiset prosessit tehostuvat.

Lisätietoa 

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

Ota yhteyttä

Kristoffer Ståhlbröst, Partner
+46 70 848 8478

Marko Koski, Director
+358 400 773 894