Yritysjärjestelyt | Transaction Advisory Services

  • Jaa

Restrukturointi

Jokaisessa restrukturointitilanteessa tarvitaan erilaista ammatillista osaamista. EY räätälöi palveluvalikoimansa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi, jotta yrityksesi pystyy arvioimaan mahdollisuuksia, laatimaan mahdollisimman tehokkaan restrukturointisuunnitelman, tehostamaan yritysjärjestelyjään ja saavuttamaan strategiset tavoitteensa.

Restrukturointipalvelumme kattavat seuraavat osa-alueet:

  • Yrityksen uudelleenjärjestely:
    Autamme yrityksiä ja sijoittajia parantamaan odotettua tuottoa epävarmuuden sekä heikkenevän tuloksen ja kasvun aikoina. Tuemme yritystäsi work-out- tai tervehdyttämisprosessien hallinnassa sekä pääoman ja investointien kohdistamisessa ja tarjoamme puolueetonta liiketoimintasuunnitelmien arviointia. Laadimme myös strategioita mahdollisten sopimusrikkomusten käsittelemiseen, neuvottelemme sidosryhmien kanssa ja toimimme maksukyvyttömyyttä ja muita tilanteita koskevien vaatimusten mukaisesti.
  • Käyttöpääoman hallinta:
    Autamme yritystäsi parantamaan kassavirtojaan ja vapauttamaan käteisvaroja olemassa olevilta pääomatileiltä (saamiset, velat, vaihto-omaisuus), minkä avulla kokonaislikviditeetti paranee ja luotonhallintaa varten laaditaan tehokkaita strategioita.
  • Pääomamarkkinat:
    Palvelujemme avulla yrityksesi voi kehittää optimaalisia ja joustavia velka- ja pääomarakenteita sekä kilpailukykyisiä rahoitusohjelmia. Analysoimme ja esitämme vaihtoehtoja sekä annamme suosituksia.

Lisätietoa

ServiceLine-RC-cash-prescrip-c

Cash on prescription: pharmaceutical companies and working capital

Pharmaceutical companies in the US and Europe improved working capital performance in 2010 compared with 2009. Was this improvement enough to reverse the previous deterioration?

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 IT as a driver for M&A success

IT as a driver of M&A success

Together with Mergermarket, we surveyed 220 senior corporate and private equity executives about the challenges and risks that IT can present in the transaction process. Learn more in our latest report and video.

Size matters in working capital

Size matters in working capital

Large companies are better at managing working capital than small- and medium-size enterprises. Learn why in our latest issue of Capital Agenda Insights.