Yritysjärjestelyt | Transaction Advisory Services

  • Jaa

Arvonmääritys ja mallintaminen

Arvonmääritys

Läpinäkyvien ja tehokkaiden arvonmäärityksien, jotka tukevat yritysten uudelleenjärjestelyjä sekä vastaavat sääntely- ja kirjanpitovaatimuksia, tarve on kasvanut. Omaisuuden ja velkojen arvon määritys on kuitenkin tullut useimmille yrityksille entistä monimutkaisemmaksi ja kriittisemmäksi. Kokeneet asiantuntijamme tarjoavat laadukkaita kirjanpitoa, verotusta sekä taloudellista due diligence -selvitystä koskevia arvonmäärityspalveluja monentyyppisiin tarpeisiin.

Mallintaminen

Tehokkaan liiketoimintamallin laatiminen on monimutkainen ja vaikea tehtävä, olipa kyseessä sitten yritysjärjestelyn, uuden markkinatilaisuuden tai muun strategisen tekijän arviointi.

Liiketoimintamallinnuksen asiantuntijamme auttavat yritystäsi toteuttamaan mallin arviointi-, tuki- ja laadintatoimet, joiden avulla pystyt tekemään tärkeitä päätöksiä ja tehostamaan strategisia tuloksia.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 IT as a driver for M&A success

IT as a driver of M&A success

Together with Mergermarket, we surveyed 220 senior corporate and private equity executives about the challenges and risks that IT can present in the transaction process. Learn more in our latest report and video.

Size matters in working capital

Size matters in working capital

Large companies are better at managing working capital than small- and medium-size enterprises. Learn why in our latest issue of Capital Agenda Insights.