Skip to main navigation

Diversiteit - EY - Nederland

Diversity & Inclusiveness

Diversiteit is voor ons een strategisch uitgangspunt

  • Share

Organisaties die erin slagen de potentiële kracht van diversiteit te benutten, zullen in de toekomst het verschil gaan maken.

Onze jarenlange inspanningen rondom diversiteit hebben niet alleen geleid tot een meer gebalanceerd medewerkersbestand, maar vooral tot het inzicht dat diversiteit essentieel is om onze doelstellingen op korte en lange termijn te kunnen verwezenlijken.

Een volwassen diversiteitsprogramma stelt ons als organisatie in staat om flexibel en creatief in te spelen op de uitdagingen waarvoor we staan. Na de economische crisis wachten ons vraagstukken die niet minder ingrijpend van aard zijn, zoals nieuwe economische en sociale omwentelingen, forse demografische verschuivingen, verdergaande globalisering en een urgente noodzaak om de economische groei op een nieuwe leest te schoeien.

Tegen die achtergrond wekt het geen verbazing dat Diversity & Inclusiveness binnen EY inmiddels tot Global Priority is bestempeld. Hoe kan het ook anders voor een moderne organisatie die met meer dan 190.000 medewerkers in ongeveer 150 landen actief is in de financiële dienstverlening; een activiteit die ook wel wordt omschreven als people’s business? Dan is diversiteit vanzelfsprekend niets minder dan een must have.

Wij brengen deze webpagina’s over diversiteit graag onder uw aandacht. Voor België en Nederland hebben wij twee focusgroepen: vrouwen en etniciteit


Namens het bestuur van EY België en Nederland,

Bea Haring    |    Marcel van Loo

Back to top