Jaarverslag & Transparantieverslag

2011/2012

  • Share

In het kader van de ontwikkeling naar meer transparantie in onze beroepsgroep stellen de Europese Achtste Richtlijn Vennootschapsrecht en het Besluit toezicht accountantsorganisaties de eis dat wettelijke accountants van organisaties van openbaar belang (OOB’s) jaarlijks een transparantieverslag uitbrengen, waarin bepaalde gegevens dienen te worden vermeld. Dit Transparantieverslag van EY Accountants LLP voldoet aan de Richtlijn en het Besluit toezicht accountantsorganisaties en bestrijkt de periode van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012.

Graag geven wij door middel van dit verslag inzicht in de structuur, inrichting, het bestuur, het stelsel van kwaliteitsbeheersing en functioneren van EY Accountants LLP. Kwaliteit staat bij ons hoog op de agenda en wij streven voortdurend naar verbetering van onze systemen en van het kwaliteitsbewustzijn van onze mensen naar aanleiding van de feedback uit onze kwaliteitsbeheersingsprocedures.


Cover Annual-Review - 2011-2012

Transparency Report 2012