Mondiale kijk: diversiteit en inclusiviteit

  • Share

Als de wereldwijd meest geïntegreerde organisatie op ons gebied streven we na dat al onze mensen mondiaal denken.

We hebben gezien dat we in een bedrijfscultuur die inzet op diversiteit en inclusiviteit beter in staat zijn om dat te verwezenlijken. Van onze leiders wordt verwacht dat zij die cultuur tot stand brengen – zij stellen doelen, ontwikkelen maatregelen en bewaken resultaten, en zij gaan in gesprek met cliënten en vernieuwende denkers.