EY Hofstadlezing

EY Hofstadlezing 2014 - impressie van de dag
  • Share

Vertrouwen als voorwaarde voor economisch herstel

Vertrouwen. Het is essentieel voor economische groei. En voor een prettige, welvarende maatschappij. Maar het vertrouwen is flink beschadigd door een financiële crisis die zijn weerga niet kende.

Zijn we op de goede weg om het te herwinnen? Wat is er al gebeurd en wat moet er nog gebeuren? En krijgen onze kinderen een betere toekomst dan wij? Tijdens de EY Hofstadlezing stonden deze vragen centraal.

Lees de highlights van de EY Hofstadlezing door Klaas Knot en het verslag van de aansluitende paneldiscussie, en bekijk de video-interviews die we na afloop met enkele sprekers hebben gehouden.

EY Hofstadlezing 2014  - Sprekers