Onze waarden

  • Share

Wie we zijn

Mensen die blijk geven van integriteit, respect en teamgeest.

Mensen met energie, enthousiasme en de bereidheid om het voortouw te nemen.

Mensen die bouwen aan relaties op basis van de juiste keuzes.

Onze waarden bepalen wie we zijn. Samen vormen zij de principiële grondslag van onze wereldwijde organisatie. Zij geven richting aan ons doen en laten. Zij hebben invloed op hoe we met elkaar samenwerken — en hoe we onze cliënten van dienst zijn en omgaan met de samenleving.

De keuzes en beslissingen van ieder van ons hebben rechtstreeks gevolgen voor de manier waarop we elkaar ervaren en waarop onze cliënten en de maatschappij ons ervaren. Onze waarden geven ons het vertrouwen dat we bij het nemen van die beslissingen uitgaan van dezelfde beginselen — in alle geledingen van onze organisatie, wereldwijd.

Ieder jaar besteden we via onze Chairman's Values Award speciale aandacht aan de manier waarop we onze waarden in praktijk brengen. Deze onderscheiding is bedoeld om onze mensen de kans te geven collega’s aan te wijzen die volgens hen onze waarden dagelijks tot uiting komen. Dat is een belangrijke manier om te bouwen aan onze gezamenlijke cultuur, die gebaseerd is op onze verbintenis aan onze waarden.


Commissie Publiek Belang
In juni 2012 heeft EY Accountants LLP de Code Accountantsorganisaties ondertekend. Eén van de onderdelen van deze Code betreft het instellen van een Commissie Publiek Belang. Deze Commissie ziet erop toe dat binnen de accountantsorganisatie het publieke belang wordt gewaarborgd.

EY Accountants LLP heeft deze Commissie Publiek Belang inmiddels ingesteld. In het Charter kunt u o.a. de wijze van benoeming lezen, alsmede de specifieke taken en bevoegdheden van de Commissie Publiek Belang van EY Accountants LLP.