Vacatures

Connect with us

Advisory

Experienced - Advisory
 • Share

Een loopbaan als adviseur: cliënten helpen risico's te beheersen en prestaties te verbeteren

Onze afdeling Advisory helpt cliënten hun prestaties te verbeteren en risico's doeltreffender te beheersen. Dat is bijzonder belangrijk in een onzeker ondernemingsklimaat met veel uitdagingen en steeds fellere concurrentie.

Wij staan cliënten in hun specifieke situatie bij om hun strategie te verwezenlijken. Of het nu gaat om een verbeterde financiële functie, een adequatere toeleveringsketen of optimaal klantenmanagement, wij kunnen meerwaarde bieden. Daarom is Advisory onze snelstgroeiende afdeling, waar wereldwijd bijna 20.000 professionals in een dynamische omgeving hun werk verrichten.

Dit alles biedt jou tal van uitdagingen en de mogelijkheid om werkelijk een verschil te maken voor de bedrijfsvoering van onze cliënten – en voor je eigen loopbaan.

Dankzij onze geïntegreerde aanpak zul je voor allerlei soorten cliënten in uiteenlopende bedrijfstakken gaan werken.

Wij zijn op zoek naar professionals die deskundig zijn op een of meer van de volgende gebieden:

 • Customer
 • Finance
 • Internal Audit
 • IT Advisory
 • IT Risk & Assurance
 • People and Organization
 • Program Management
 • Risk Management
 • Supply Chain

Binnen Advisory zijn we actief op meerdere werkterreinen. Klik op de tabs om hier meer over te lezen.

Verbeteringen doorvoeren bij gerenommeerde ondernemingen wereldwijd

Als adviseur Performance Improvement help je organisaties in een snel veranderende omgeving beter te presteren.

Je werkt in multidisciplinaire teams die iedere uitdaging vanuit meerdere invalshoeken benaderen.

Je krijgt de kans om in een van onze competentiegroepen gericht aan je capaciteiten te werken. Dit zijn:

 • Finance
 • Customer
 • Supply chain
 • IT Advisory
 • People and organization
 • Strategic direction
 • Program management

Daarnaast werk je nauw samen met professionals van de afdeling Risk en andere onderdelen van onze organisatie. Wij helpen je om je doelstellingen te behalen door je professionele ontwikkeling te ondersteunen. En door je met uiteenlopende cliënten en projecten ervaring te laten opdoen.

Samen met de cliënt risico’s signaleren en er adequaat op inspelen

Risicomanagement is erop gericht de bedrijfsprestaties te beschermen en het resultaat blijvend te verbeteren. En op het verkrijgen van inzicht in de risico's en het maken van plannen om deze te beheersen.

Als Risk-professional werk je voor multinationals en overheden. Je helpt cliënten een integrale, holistische risicobenadering te ontwikkelen en optimaal van hun internecontrolemaatregelen gebruik te maken.

Je houdt je op verschillende plekken in de wereld bezig met de uitvoering van omvangrijke en toonaangevende internecontrole- en risico-opdrachten. Daarnaast werk je voor multidisciplinaire opdrachten met Performance Improvement in teamverband samen. Dit om grote internationale cliënten te helpen bij de transformatie en blijvende verbetering van hun bedrijfsprestaties.

Je gaat deel uitmaken van ons mondiale netwerk, dat op de markt een leidende rol speelt. Zo doe je de ervaring op die je nodig hebt om tot een excellente risicoadviseur uit te groeien.

Information Technology Risk Assurance (ITRA) (IT-risicoborging)

Voor moderne organisaties is informatietechnologie een van de belangrijkste aanjagers van succes.

Als professional op het gebied van IT Risk & Assurance help je cliënten technologie te benutten om concurrentievoordeel te behalen. Je adviseert ze hoe ze IT efficiënter kunnen inzetten en de risico's in verband met lopende IT-activiteiten kunnen beheersen. Deze snelgroeiende tak van ons bedrijf is onderverdeeld in twee secties: IT Advisory en Cross-Advisory.

People and Organizational Change (Veranderingen in Personeel en Organisatie)

Onze teams op dit terrein werken samen met cliënten om hen te helpen de uitdagingen op het gebied van veranderingsmanagement adequaat tegemoet te treden. Zij versterken ook het vermogen van cliënten om constante veranderingen effectiever in goede banen te leiden.

Dit kan betekenen dat je cliënten ondersteunt bij het formuleren van een duidelijke en beknopte toekomstvisie voor alle geledingen van de organisatie. Ook is het mogelijk dat je de directie handvatten aanreikt om in tijden van verandering haar boodschap op de juiste wijze uit te dragen.

IT Advisory (IT-advisering)

Je maakt deel uit van ons IT Advisory-team, verwerft inzicht in de organisatiecultuur en helpt cliënten de inzet van technologie optimaal te laten aansluiten op hun personeel en processen.

Program Advisory (Programma-advisering)

Onze professionals op het gebied van programmamanagement putten uit hun kennis en ervaring om cliënten bij te staan bij het beoordelen en beheren van grootschalige programma's. Je helpt cliënten hun projecten op tijd en binnen het budget uit te voeren en daarbij hoge kwaliteit te leveren.

Cross-Advisoryteams (Multidisciplinaire Adviesteams)

Cross-Advisoryteams bestaan uit adviseurs met specifieke technische vaardigheden die zowel voor Performance Improvement, Risk als IT Risk & Assurance werken.

Strategic Direction (Strategische Koers)

Het is jouw taak om cliënten te helpen hun strategische koers en visie uit te zetten en een planning te maken om die koers en visie op doeltreffende wijze te realiseren. Je adviseert het management van de cliënt over de beste manier om bedrijfsstrategie en zakelijk inzicht te vertalen in verandering.